Tato zásady ochrany osobních údajů upravují vaše používání softwarové aplikace a webové stránky "AR Code" ("Služba") pro počítače a jakékoliv mobilní zařízení, které bylo vytvořeno společností AR Code Pte. Ltd. Služba je generátor a scanner kódů rozšířené reality.

Jaké informace získává Služba a jak jsou používány?

Automaticky shromážděné informace

Služba může automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale neomezeně na, typ mobilního zařízení, které používáte, unikátní identifikátor zařízení, IP adresu vašeho zařízení, operační systém, typ mobilních internetových prohlížečů, které používáte, a informace o způsobu používání Služby.

Získává Aplikace přesné údaje o poloze zařízení v reálném čase?

Pokud to dovolíte, tato Služba bude shromažďovat přesné informace o poloze vašeho zařízení.

Vidí třetí strany informace získané ze Služby a/nebo mají k nim přístup?

Ano. Budeme sdílet vaše informace s třetími stranami pouze tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Můžeme sdělit uživatelsky poskytované a automaticky shromážděné informace:

 • pokud je to požadováno zákonem, jako je například dodržení předvolby nebo podobný právní proces;
 • když v dobré víře věříme, že je to nezbytné k ochraně našich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných, vyšetřování podvodů nebo odpovědi na žádosti vlády;
 • s našimi důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří pracují na našem jméně, nemají nezávislé využití informací, které jim sdělujeme, a souhlasili s dodržováním pravidel stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů;
 • pokud je AR Code zapojen do fúze, akvizice nebo prodeje části nebo celého svého majetku, budete o tom informováni prostřednictvím e-mailu a/nebo významného upozornění na našem webu o jakýchkoli změnách vlastnictví nebo používání těchto informací, stejně jako o jakýchkoli možnostech, které můžete mít v souvislosti s těmito informacemi;
 • reklamním a třetím stranám poskytujícím reklamní sítě a analytické společnosti, jak je popsáno v sekci níže

Automatické sběr dat a reklama

Můžeme spolupracovat s analytickými společnostmi, které nám pomáhají porozumět tomu, jak je Služba používána, například jak často a jak dlouho se využívá. Spolupracujeme s reklamními partnery a třetími stranami poskytujícími reklamní sítě, kteří potřebují vědět, jak komunikujete s reklamou poskytovanou ve Službě, což nám pomáhá udržovat náklady na Službě nízké. Reklamní partneři a reklamní sítě používají některé informace, které byly shromážděny Službou, včetně, ale neomezeně na, unikátního identifikačního ID vašeho zařízení a vašeho mobilního telefonního čísla. Abychom zajistili anonymitu těchto informací, používáme technologii šifrování, která pomáhá zajistit, že tyto třetí strany vás nemohou identifikovat osobně. Tyto třetí strany mohou také získávat anonymní informace o dalších aplikacích, které jste si stáhli do svého zařízení, o webových stránkách, které navštívíte, o nedokončené poloze (např. psč) a o dalších nedokončených informacích o poloze za účelem analýzy a poskytování anonymní cílené reklamy ve Službě a jinde. Můžeme také sdílet zašifrované verze informací, které jste poskytl(a), abychom umožnili našim partnerům přidat další dostupné informace o vás pro analýzu nebo reklamní využití.

Pokud si nepřejete, aby třetí strany využívaly tyto informace k poskytování cílené reklamy, navštivte prosím část "Vypnout" níže.

Co jsou mé práva na vypnutí?

Existuje několik možností pro uživatele této Služby:

Vypnutí všech shromažďování informací odinstalováním Služby: Můžete snadno zastavit shromažďování informací odinstalováním Služby. Můžete použít standardní postupy odinstalace, které jsou k dispozici jako součást vašeho zařízení nebo prostřednictvím aplikace nebo sítě. Můžete také požádat o vypnutí prostřednictvím e-mailu, kontaktujte nás.

Vypnutí používání informací k poskytování cílené reklamy od reklamních a/nebo sítí třetích stran: kdykoliv můžete vypnout další přístup ke svým polohovým datům ve vašich zařízeních.

Politika uchovávání dat, správa vašich informací

Budeme uchovávat uživatelsky poskytnutá data po dobu, kdy používáte Službu a rozumně delší dobu. Automaticky shromážděné informace budeme uchovávat po dobu až 24 měsíců a poté je můžeme uložit do agregace. Pokud si přejete smazat uživatelsky poskytnutá data, která jste poskytl(a) prostřednictvím Služby, kontaktujte nás, na vaši žádost odpovíme v rozumné době. Všimněte si, že některé nebo všechny poskytnutá uživatelská data mohou být vyžadována pro správné fungování Služby.

Děti

Službu nepoužíváme k vědomému získávání údajů od dětí do 18 let. Pokud se rodič nebo zákonný zástupce dozví, že jeho dítě nám poskytlo informace bez jeho souhlasu, měl(a) by nás kontaktovat. Takové informace budeme z našich souborů odstranit v rozumné době.

Bezpečnost

Snažíme se chránit důvěrnost vašich informací. Poskytujeme fyzické, elektronické a procedurální zabezpečení, abychom ochránili informace, které zpracováváme a udržujeme. Například omezujeme přístup k těmto informacím pouze pro autorizované zaměstnance a dodavatele, kteří potřebují tyto informace znát pro provozování, rozvoj nebo zlepšování naší Služby. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli se snažíme zajistit rozumnou bezpečnost zpracovávaných a uchovávaných informací, žádný bezpečnostní systém nemůže zamezit všem potenciálním porušením bezpečnosti.

Změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být z času na čas aktualizovány z jakéhokoli důvodu. O jakýchkoli změnách našich zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na https://ar-code.com/cs/page/privacy. Doporučujeme vám pravidelně konzultovat tyto zásady ochrany osobních údajů pro jakékoli změny, protože pokračující používání je považováno za souhlas se všemi změnami.

Twůj souhlas

Používáním Služby dáváte souhlas se zpracováním svých informací podle těchto zásad ochrany osobních údajů nyní a podle následných úprav naší stranou. "Zpracování" znamená používání souborů cookie na počítači / přenosném zařízení nebo používání nebo dotyk informací jakýmkoliv způsobem, včetně, ale neomezeně na, shromažďování, ukládání, mazání, používání, kombinování a sdělování informací, které se uskuteční v Singapuru. Pokud nejste občanem Singapuru, vaše informace budou převedeny, zpracovány a uloženy tam v souladu se singapurskými standardy ochrany osobních údajů.

RGPD

Vaše individuální práva

Podle GDPR jsou vaše práva následující:

 • právo být informován;
 • právo na přístup;
 • právo na opravu;
 • právo na vymazání;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku; a
 • právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování, vč. profilování.

Žádosti o přístup k údajům zacházíme v souladu s GDPR.

Internetové soubory cookie

Používáme soubory cookie na této Službě, abychom vám poskytli lepší uživatelskou zkušenost. K tomuto účelu umisťujeme malý textový soubor na vaše zařízení / pevný disk počítače pro sledování způsobu používání Služby, zaznamenání nebo zaznamenání, zda jste viděli konkrétní zprávy, které zobrazujeme, abychom vás udrželi přihlášeny na Službě, pokud je to aplikovatelné, nebo abychom zobrazili relevantní reklamy nebo obsah, odkazovali vás na služby třetích stran. Váš webový prohlížeč by vám měl poskytnout nástroje pro správu a odstranění souborů cookie z vašeho zařízení, vizte prosím možnosti webového prohlížeče.

Zabezpečení a ochrana údajů

Zajišťujeme bezpečnost jakýchkoli osobních informací, které uchováváme, používáním bezpečných technologií ukládání dat a přesných postupů při ukládání, přístupu a správě těchto informací. Naše postupy splňují požadavky na dodržování GDPR.

Sponzorované odkazy, sledování partnerů a provize

Naše služba může obsahovat reklamy, sponzorované a partnerské odkazy na některých stránkách. Tyto se obvykle poskytují prostřednictvím našich reklamních partnerů; Google Adsense, eBay Partner Network, Amazon Affiliates, nebo jsou poskytovány sami prostřednictvím našich vlastních prostředků. Používáme pouze důvěryhodné reklamní partnery, kteří mají vysoké standardy ochrany a bezpečnosti uživatelů. Nemáme však kontrolu nad skutečnými reklamami zobrazenými našími reklamními partnery. Naši reklamní partneři mohou shromažďovat data a používat soubory cookie pro personalizaci a měření reklam. Pokud jsou požadovány upřednostňované reklamní preference jako "neosobní", mohou být soubory cookie stále používány pro řízení frekvence, agregovanou reklamní zprávu a boj proti podvodům a nadužívání.

Kliknutím na jakékoliv reklamy, sponzorované nebo partnerské odkazy může být vaše akce sledována pomocí na vašem zařízení uloženého souboru cookie. Vaše akce jsou obvykle zaznamenávány jako odkaz na naší Službu prostřednictvím tohoto souboru cookie. Většinou dostáváme velmi malou provizi od reklamodárců nebo partnerských reklamních partnerů, bez ohledu na to, zda na jejich Službě provedete nákup nebo ne.

Tyto reklamní partnery používáme k tomu, abychom mohli získat příjem ze Služby, což nám umožňuje pokračovat v naší práci a poskytovat vám nejlepší celkový zážitek a hodnotné informace.

Pokud máte jakékoliv obavy ohledně toho, doporučujeme vám, abyste nedávali žádné reklamy, sponzorované nebo partnerské odkazy nalezené v celé Službě.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně ochrany osobních údajů při používání Služby nebo otázky týkající se našich postupů, kontaktujte nás.