Dit privacybeleid regelt uw gebruik van de softwaretoepassing en website "AR Code" ("Service") voor computers en mobiele apparaten die is gemaakt door het bedrijf AR Code Pte. Ltd. De service is een Augmented Reality Code-generator en -scanner.

Welke informatie krijgt de service en hoe wordt deze gebruikt?

Automatisch verzamelde informatie

De service kan bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, uw besturingssysteem, het type mobiele internetbrowsers dat u gebruikt, en informatie over de manier waarop u de service gebruikt.

Verzamelt de applicatie nauwkeurige realtime locatie-informatie van het apparaat?

Als u dit toestaat, verzamelt deze service nauwkeurige informatie over de locatie van uw apparaat.

Zien derden en/of hebben toegang tot informatie die door de service is verkregen?

Ja. We delen uw informatie alleen met derden op de manieren die worden beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen verstrekte informatie door de gebruiker en automatisch verzamelde informatie openbaar maken:

 • zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijk wettelijk proces;
 • wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid;
 • met onze vertrouwde serviceproviders die namens ons werken, geen onafhankelijk gebruik hebben van de informatie die we aan hen verstrekken en zich hebben verbonden aan de regels die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.
 • als AR Code betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa, wordt u op de hoogte gebracht via e-mail en/of een prominente melding op onze website van eventuele wijzigingen in eigendom of gebruik van deze informatie, en van eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot deze informatie.
 • aan adverteerders en advertentienetwerken van derden en analytische bedrijven zoals hieronder beschreven

Automatische gegevensverzameling en advertenties

We kunnen samenwerken met analytische bedrijven om ons te helpen begrijpen hoe de service wordt gebruikt, zoals de frequentie en duur van het gebruik. We werken samen met adverteerders en advertentienetwerken van derden, die moeten weten hoe u omgaat met advertenties die worden aangeboden in de service, wat helpt om de kosten van de service laag te houden. Adverteerders en advertentienetwerken gebruiken sommige van de informatie die door de service wordt verzameld, waaronder, maar niet beperkt tot, de unieke identificatie-ID van uw apparaat en uw mobiele telefoonnummer. Om de anonimiteit van deze informatie te beschermen, gebruiken we een versleutelingstechnologie om ervoor te zorgen dat deze derden u niet persoonlijk kunnen identificeren. Deze derden kunnen ook anonieme informatie verkrijgen over andere applicaties die u hebt gedownload naar uw apparaat, de websites die u bezoekt, uw niet-nauwkeurige locatie-informatie (bijv. uw postcode) en andere niet-nauwkeurige locatie-informatie om anonieme doelgerichte advertenties op de service en elders te analyseren en te serveren. We kunnen ook versleutelde versies van de door u verstrekte informatie delen om onze partners in staat te stellen andere beschikbare informatie over u toe te voegen voor analyse of reclamegerelateerd gebruik.

Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van deze informatie door derden om doelgerichte advertenties te serveren, kunt u terecht in het gedeelte "Afmelden" hieronder.

Wat zijn mijn rechten om me af te melden?

Er zijn meerdere opties om u af te melden voor het gebruik van deze service:

Meld u af van alle informatie die wordt verzameld door de service door de service te verwijderen: U kunt gemakkelijk alle informatie die door de service wordt verzameld stoppen door de service te verwijderen. U kunt hiervoor de standaard verwijderingsprocessen gebruiken die beschikbaar kunnen zijn als onderdeel van uw apparaat of via de applicatiewinkel of het netwerk. U kunt ook per e-mail om afmelding vragen, neem contact met ons op.

Meld u af voor het gebruik van informatie om doelgerichte advertenties te serveren door adverteerders en/of advertentienetwerken van derden: u kunt te allen tijde afmelden om ons verder toegang te geven tot uw locatiegegevens in de parameters van uw apparaat.

Beleid voor gegevensbewaring, uw informatie beheren

We bewaren door gebruikers verstrekte gegevens zolang u de service gebruikt en gedurende een redelijke tijd daarna. We bewaren automatisch verzamelde informatie tot 24 maanden en slaan deze daarna mogelijk geaggregeerd op. Als u wilt dat we door gebruikers verstrekte gegevens die u via de service heeft verstrekt, verwijderen, neem dan contact met ons op en we zullen binnen een redelijke tijd reageren. Houd er rekening mee dat mogelijk een deel of alle door gebruiker verstrekte gegevens nodig zijn om de service naar behoren te laten functioneren.

Kinderen

We gebruiken de service niet bewust om gegevens te verzamelen van of te adverteren aan kinderen onder de LEEFTIJD VAN 18. Als een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat zijn of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder hun toestemming, moet hij of zij contact met ons opnemen. We zullen dergelijke informatie binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

Beveiliging

We maken ons zorgen over het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw informatie. We bieden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om informatie die we verwerken en onderhouden te beschermen. We beperken bijvoorbeeld de toegang tot deze informatie tot geautoriseerde medewerkers en aannemers die die informatie nodig hebben om onze service te bedienen, te ontwikkelen of te verbeteren. Houd er rekening mee dat, hoewel we redelijke beveiliging bieden voor informatie die we verwerken en onderhouden, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om welke reden dan ook. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid door het nieuwe privacybeleid te plaatsen op https://ar-code.com/nl/page/privacy. U wordt geadviseerd om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen, aangezien voortgezet gebruik als instemming met alle wijzigingen wordt beschouwd.

Uw toestemming

Door de service te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid, nu en zoals door ons gewijzigd. "Verwerking" betekent het gebruik van cookies op een computer/handheld apparaat of het gebruik of aanraken van informatie op welke manier dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en bekendmaken van informatie, al deze activiteiten zullen plaatsvinden in Singapore. Als u buiten Singapore woont, worden uw gegevens overgedragen, verwerkt en daar opgeslagen volgens de Singapore privacynormen.

RGPD

Uw individuele rechten

Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:

 • het recht om geïnformeerd te worden;
 • het recht van toegang;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht om te worden vergeten;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om bezwaar te maken; en
 • het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

We behandelen verzoeken om toegang van betrokkenen in overeenstemming met de AVG.

Internetcookies

We gebruiken cookies op deze service om u een betere gebruikerservaring te bieden. We doen dit door een klein tekstbestand op uw apparaat/computerhardeschijf te plaatsen om bij te houden hoe u de service gebruikt, om te registreren of te loggen of u bepaalde berichten hebt gezien die we weergeven, om u aangemeld te houden bij de service indien van toepassing, om relevante advertenties of inhoud weer te geven, u doorverwezen naar een Service van derden. Uw webbrowser moet u de mogelijkheid bieden om cookies van uw apparaat te beheren en te verwijderen, raadpleeg de opties van uw webbrowser.

Gegevensbeveiliging en -bescherming

We zorgen voor de beveiliging van alle persoonlijke informatie die we bewaren door gebruik te maken van technologieën voor veilige gegevensopslag en nauwkeurige procedures voor hoe we die informatie opslaan, openen en beheren. Onze methoden voldoen aan de AVG-compliancerequirement.

Gesponsorde links, affiliate tracking en commissies

Onze service kan advertenties, gesponsorde en affiliate-links bevatten op sommige pagina's. Deze worden meestal aangeboden via onze advertentiepartners; Google Adsense, eBay Partner Network, Amazon Affiliates, of worden door onszelf bediend. We gebruiken alleen vertrouwde advertentiepartners die elk hoge normen hanteren voor privacy en veiligheid van gebruikers. We hebben echter geen controle over de daadwerkelijke advertenties die worden gezien/weergegeven door onze advertentiepartners. Onze advertentiepartners kunnen gegevens verzamelen en cookies gebruiken voor personalisatie en meting van advertenties. Wanneer er wordt gevraagd om ad-voorkeuren als 'niet-gepersonaliseerd', kunnen er nog steeds cookies worden gebruikt voor frequentiebeperking, geaggregeerde advertentierapportage en om fraude en misbruik te bestrijden.

Door te klikken op advertenties, gesponsorde of affiliate-links kunnen uw acties worden gevolgd door een cookie die op uw apparaat wordt opgeslagen. Uw acties worden meestal geregistreerd als een verwijzing vanuit onze service door middel van deze cookie. In de meeste gevallen verdienen we een zeer kleine commissie van de adverteerder of advertentiepartner, zonder kosten voor u, of u nu wel of geen aankoop doet via hun Service.

Op deze manieren gebruiken we advertentiepartners om een inkomen te genereren uit de service, wat ons in staat stelt ons werk voort te zetten en u de best mogelijke ervaring en waardevolle informatie te bieden.

Als u hierover bezorgd bent, raden we u aan niet op advertenties, gesponsorde of affiliate-links op de Service te klikken.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over privacy tijdens het gebruik van de service, of vragen heeft over onze praktijken, kunt u contact met ons opnemen