1. Overeenkomst met de voorwaarden

Door het aanmaken van een AR Code account en/of het gebruik van onze services, gaat u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt ("licentiehouder", "u") onvoorwaardelijk akkoord met en wordt u partij bij deze voorwaarden en condities (overeenkomst). Deze overeenkomst regelt uw gebruik van AR Code technologie op computers, mobiele telefoons/tablets en andere apparaten (technologie), toegang tot het propriëtaire platform van AR Code dat de functionaliteit van de technologie ondersteunt (platform), gebruik van opslagdiensten voor het hosten van inhoud die is gecreëerd, geüpload of gedeeld met behulp van de technologie of het platform (opslagdiensten) en andere producten en diensten die AR Code mogelijk kan leveren (diensten). Als u namens een organisatie of entiteit deze overeenkomst aangaat, garandeert u dat u bevoegd bent om hen aan deze voorwaarden te binden. Als u niet onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze voorwaarden, heeft u geen recht om de technologie en/of diensten te gebruiken.

2. Privacy

Bekijk alstublieft onze privacy policy voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken.

3. Wijzigingen in deze voorwaarden of de diensten

Wij kunnen de voorwaarden te allen tijde bijwerken, dus bekijk ze zo vaak mogelijk. Als we dit doen, zullen we een kennisgeving op de website plaatsen en/of u mogelijk ook een kennisgeving per e-mail sturen. Omdat onze diensten zich in de loop der tijd ontwikkelen, kunnen we op elk moment zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk wijzigingen aanbrengen of de diensten stopzetten.

4. Accounts

Gebruik alleen onze AR Code service als u 18 jaar of ouder bent en in staat bent om een contract met AR Code aan te gaan. Als dit niet het geval is, gebruik dan alstublieft de diensten niet. Als u ons onjuiste, onvolledige of verouderde informatie verstrekt, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen. Bescherm uw account door de gegevens en het wachtwoord van uw account vertrouwelijk te houden. Laat het ons ook meteen weten als er sprake is van ongeoorloofd gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

"FREE TRIAL" en "STANDARD" accounts zijn beperkt tot het gebruik door één natuurlijk persoon. Als meerdere mensen aan hetzelfde AR Code account willen werken, kunt u upgraden naar een "PRO" account.

Door gebruik te maken van onze AR Code service stemt u ermee in marketing e-mails te ontvangen van ons team. Deze e-mails kunnen promoties, aanbiedingen en andere marketingberichten bevatten met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze e-mails door te klikken op de "uitschrijven" link onderaan elke e-mail. Houd er echter rekening mee dat u zich door uitschrijving voor onze marketing e-mails niet afmeldt voor het ontvangen van belangrijke communicatie met betrekking tot de dienstverlening, zoals accountupdates of wijzigingen in onze voorwaarden en condities.

5. Intellectueel eigendom en eigendom van de inhoud

Onder volledige naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst verlenen wij u een beperkte, persoonlijke, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om onze diensten uitsluitend te gebruiken voor uw interne zakelijke doeleinden.
Licentiehouder dient ook te voldoen aan de onderstaande voorwaarden en condities voor hostingdiensten. Hierbij verlenen wij licentiehouder een beperkte, persoonlijke, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de hostingdiensten uitsluitend te gebruiken voor interne zakelijke doeleinden.

Als u enige inhoud van derden uploadt (zoals afbeeldingen, video's of aanvullende 3D modellen), verandert het eigendom van die inhoud niet. U moet dergelijke inhoud van derden gebruiken in overeenstemming met de licentie van de oorspronkelijke eigenaar.

6. Abonnementen

Behalve voor een Free Trial account, is voor het gebruik van de diensten van AR Code een vergoeding vereist en u stemt ermee in deze vergoedingen te betalen.
Wanneer u een abonnement voor de diensten koopt, machtigt u ons (of onze betalingsverwerker) uitdrukkelijk om u voor dat abonnement in rekening te brengen. Alle vergoedingen en toepasselijke belastingen moeten worden betaald in Amerikaanse dollars.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden erkent u dat uw abonnement automatisch wordt verlengd. U accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor alle doorgaande betalingsverplichtingen voordat u uw abonnement opzegt, door u of door ons. Uw abonnement blijft geldig totdat het door u of door ons wordt opgezegd.
Uw abonnement opzeggen: u kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Op verzoek wordt uw abonnement opgezegd direct voorafgaand aan uw volgende betalingsperiode. Dit betekent dat u nog steeds kunt genieten van premium functies tot het einde van uw abonnementsperiode.
Gratis proefperiodes: wij kunnen bepaalde in aanmerking komende gebruikers een gratis proefperiode aanbieden gedurende een bepaalde periode. Als wij u een gratis proefperiode aanbieden, worden de specifieke voorwaarden van uw gratis proefperiode verstrekt bij inschrijving. Uw gebruik van de gratis proefperiode is onderworpen aan uw naleving van dergelijke specifieke voorwaarden. Er kunnen bepaalde beperkingen gelden met betrekking tot het combineren van gratis proefperiodes met andere aanbiedingen.

7. Hostingdienst

AR Code biedt AR cloud hostingdiensten aan waarmee u inhoud die is gemaakt met behulp van de technologie en het platform kunt uploaden en delen via de website van AR Code op https://ar-code.com (de "Hostingdiensten"). Uw gebruik van de Hostingdiensten is onderworpen aan de AR Code Voorwaarden en Condities en uw gebruik ervan is onderworpen aan de volgende aanvullende voorwaarden:

1. Beperkingen
Licentiehouder zal (en zal geen derde partij aanmoedigen om): de broncode van een aspect van de dienst reverse-engineering of anderszins proberen te ontdekken (behalve voor zover een dergelijke beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving), de dienst niet wijzigen, vertalen of afgeleide werken op basis daarvan creëren. Licentiehouder zal de diensten niet gebruiken voor het creëren, ontwikkelen of voortzetten van een programma dat concurrerend is met de technologie.

Projecten met extreem verkeer, overmatige hosting- of live ondersteuningsvereisten, of die de servicevoorwaarden schenden, zijn niet toegestaan onder de commerciële licentie. Integraties met platforms van derden zijn ook verboden. Projecten die onder deze categorieën vallen moeten een alternatieve licentie verkrijgen. AR Code kan extra kosten in rekening brengen, de service opschorten of een alternatieve licentie goedkeuren naar eigen goeddunken.

Het is ten strengste verboden voor Licentiehouder om de Hostingdiensten te gebruiken op een manier die:

Intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen schendt of tenietdoet. In strijd is met wet- en regelgeving, inclusief toepasselijke exportcontrolewetten. Schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is. De veiligheid van uw account of die van anderen in gevaar brengt. Probeert in welke vorm dan ook wachtwoorden, accountinformatie of andere beveiligingsinformatie van andere gebruikers te verkrijgen. Gegevens van andere gebruikers (zoals gebruiksgegevens of persoonlijke gegevens), inclusief cookies en inlogcodes, bij te houden of te verzamelen. De beveiliging van een computer network schendt, wachtwoorden en beveiligingsversleutelingscodes kraakt. Enige vorm van auto-responder of "spam" op de Hostingdiensten uitvoert en u zult geen processen uitvoeren die worden uitgevoerd of geactiveerd terwijl u niet bent ingelogd op de Hostingdiensten, die anders interfereren met het juiste functioneren van de diensten van AR Code, of die een aanzienlijk deel van de inhoud kopiëren of opslaan.

2. Gebruik van de Hostingdiensten
Het materiaal dat wordt weergegeven, uitgevoerd of beschikbaar is op de Hostingdiensten, inclusief, maar niet beperkt tot, augmented reality inhoud, tekst, video's, afbeeldingen, gegevens, artikelen, foto's, illustraties, texturen, meshes, code en scripts en uw inhoud (hieronder gedefinieerd), is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. U belooft zich te houden aan alle auteursrechtelijke kennisgevingen en merkregels wanneer u toegang heeft tot de Hostingdiensten. U zult geen content die niet van u is gebruiken zonder toestemming van de eigenaar.
U begrijpt dat AR Code de Hostingdiensten bezit. U zult de Hostingdiensten of de inhoud niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, reproductie (behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze sectie), afgeleide werken ervan maken of anderszins exploitatie uitvoeren van enig aspect van de Hostingdiensten of de inhoud. U stemt ermee in geen enkel deel van de Hostingdiensten of de inhoud in welk medium dan ook te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AR Code, tenzij AR Code de middelen voor dergelijke verspreiding beschikbaar stelt via functionaliteit aangeboden door de Hostingdiensten (zoals de mogelijkheid om inhoud in te sluiten op uw eigen website).

3. Verkeer

Wij hanteren beperkingen voor het bandbreedteverbruik van Licentiehouder accounts:

  • 5 GB bandbreedteverbruik/maand voor het FREE TRIAL plan
  • 50 GB bandbreedteverbruik/maand voor het STANDARD plan
  • 500 GB bandbreedteverbruik/maand voor het PRO plan

Deze beleid is onderworpen aan eerlijk gebruik. Wij kunnen u vragen om een premium account met een aangepast bandbreedtevolume te nemen indien nodig voor onze hostingdienstinfrastructuur.

5. Commercieel gebruik

Voor commercieel gebruik van de dienst dient u een licentieaccount aan te schaffen die geschikt is voor het type en de omvang van uw bedrijf.

De actie van het gebruiken van een digitaal apparaat om gegevens te scannen en te interpreteren die gecodeerd zijn in de AR Codes, wordt een AR Code scan genoemd. In het specifieke geval van de AI Code functie (AI Assistant), wordt het initiëren van een dialoog of interactie met de AI-assistent beschouwd als gelijkwaardig aan een AR Code scan, omdat het een proces activeert om informatie op te halen en te presenteren of functies uit te voeren op basis van gebruikersinvoer.

  • STANDARD plan: individuen of MKB's met minder dan 100 werknemers. AR Code scans boven de limiet van 10.000/maand: 0.10 USD/scan.
  • PRO plan: MKB's en ondernemingen met minder dan 500 werknemers. AR Code scans boven de limiet van 100.000/maand: 0.05 USD/scan.

Elk bedrijf dat AR Code diensten voor commerciële doeleinden gebruikt, moet beschikken over een eigen licentie. Als u een dienstenbedrijf vertegenwoordigt dat AR Code diensten of inhoud aan uw klanten aanbiedt, moet u een PRO plan aanvragen dat een reseller licentie bevat. Iedere klant van u moet beschikken over een Commerciële Licentie (hetzij het STANDARD plan of het PRO plan) om gebruik te kunnen maken van de AR Code technologie.

Voor bedrijven met meer dan 500 werknemers kunt u contact opnemen met ons team voor een apart contract en licentie: neem contact met ons op.

6. Gebruik van de reseller

U stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor wederverkoopdoeleinden, tenzij u een PRO plan aanschaft dat een reseller licentie bevat. Iedere klant van u moet beschikken over een Commerciële Licentie (hetzij het STANDARD plan of het PRO plan) om gebruik te kunnen maken van de AR Code technologie.

7. DMCA

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en behouden ons het recht voor om inhoud waarvan beweerd wordt dat deze inbreuk maakt te verwijderen of uit te schakelen, accounts van herhaalde auteursrechtinbreukers te beëindigen en ons volledige beleid voor auteursrechtklachten te bekijken en te leren hoe mogelijk inbreukmakende inhoud te melden.

8. Verantwoordelijkheden

Alle informatie of inhoud die u openbaar post of privé verzendt via of op de Hosting Services is de volledige verantwoordelijkheid van de persoon die dergelijke inhoud heeft gecreëerd. U heeft toegang tot al dergelijke informatie en inhoud op eigen risico. Wij garanderen niet de identiteit van andere gebruikers waarmee u interactie heeft bij het gebruik van de Hosting Services en zijn niet verantwoordelijk voor welke gebruikers toegang krijgen tot de Hosting Services.

9. Interacties met derden

De Hosting Services kunnen links bevatten naar websites van derden of diensten die niet in het bezit zijn of worden gecontroleerd door AR Code. Wanneer u toegang krijgt tot websites van derden of gebruik maakt van diensten van derden, accepteert u dat er risico's verbonden zijn aan het doen hiervan. Wij raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de Hosting Services verlaat en om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke derde partij te lezen waarnaar u kiest om te bezoeken of te gebruiken.
AR Code heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid, privacybeleid of praktijken van websites van derden of een derde partij waarmee u via de Hosting Services interactie heeft.

10. Beëindiging

U kunt uw abonnement op elk moment annuleren of uw account verwijderen door contact met ons op te nemen.

Wij kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving uw toegang tot en gebruik van de diensten beëindigen, inclusief de beëindiging van uw account.

11. Restitutiebeleid

Geen restituties na gebruik: Houd er rekening mee dat restituties niet beschikbaar zijn nadat u begonnen bent met het gebruik van de AR Code diensten. Wij raden klanten aan onze diensten grondig te bekijken voordat ze beginnen om ervoor te zorgen dat ze aan uw eisen voldoen.

In aanmerking komen voor restituties: Restituties worden alleen overwogen in gevallen waarin de dienst defect is. Neem contact op met ons klantenserviceteam met de relevante details om een restitutie aan te vragen.

Annuleringsbeleid: Abonnementsannuleringen komen niet in aanmerking voor een restitutie voor een gebruikt gedeelte van de dienst. U kunt op elk moment uw abonnement op de AR Code dienst annuleren. Houd er rekening mee dat het annuleren van uw abonnement geen recht geeft op een restitutie van reeds betaalde of nog uitstaande kosten of betalingen. Na annulering blijft uw abonnement geldig tot het einde van uw huidige factureringsperiode, zodat u toegang kunt blijven houden tot de diensten tot die tijd.

12. Contactgegevens en Toepasselijk Recht

AR Code opereert onder en valt onder de jurisdictie van SINGAPORE. Als u vragen heeft over deze voorwaarden of de diensten, neem dan contact op met het bedrijf AR Code Pte. Ltd. op:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, #02-01, 049422, SINGAPORE

Neem contact met ons op