1. Overeenstemming met de voorwaarden

Door het aanmaken van een AR Code-account en/of het gebruik van onze diensten stemt u als licentiehouder ("licentienemer", "u") onvoorwaardelijk in met en gaat u akkoord met deze voorwaarden (overeenkomst). Deze overeenkomst regelt uw gebruik van AR Code-technologie op computers, mobiele telefoons/tablets en andere apparaten (technologie); toegang tot het eigen platform van AR Code dat de functionaliteit van de technologie ondersteunt (platform); gebruik van opslagdiensten voor het hosten van inhoud die is gecreëerd, geüpload of gedeeld met behulp van de technologie of het platform (opslagdiensten); en andere producten en diensten die AR Code kan leveren (diensten). Als u namens een organisatie of entiteit deze overeenkomst aangaat, garandeert u dat u gemachtigd bent om hen aan deze voorwaarden te binden. Als u niet onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze voorwaarden, heeft u geen recht om de technologie en/of diensten te gebruiken.

2. Privacy

Lees onze privacy policy voor informatie over hoe we uw informatie gebruiken.

3. Wijzigingen in deze voorwaarden of de diensten

Wij kunnen de voorwaarden op elk moment bijwerken, dus controleer ze regelmatig. Indien we dit doen, zullen we een kennisgeving plaatsen op de website en/of kunnen we u ook een kennisgeving per e-mail sturen. Omdat onze diensten zich ontwikkelen, kunnen we op elk moment geheel of gedeeltelijk wijzigingen aanbrengen in de diensten zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

4. Accounts

U mag alleen gebruik maken van onze AR Code-service als u 18 jaar of ouder bent en in staat bent om een overeenkomst met AR Code aan te gaan. Zo niet, maak dan geen gebruik van de diensten. Als u ons onjuiste, onvolledige of verouderde informatie verstrekt, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen. Om uw account te beschermen, houd uw accountgegevens en wachtwoord vertrouwelijk en meld ons onmiddellijk als er sprake is van ongeoorloofd gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

"GRATIS PROEF" en "STANDAARD" accounts zijn bedoeld voor gebruik door één natuurlijk persoon. Als meerdere personen aan dezelfde AR Code-account willen werken, dient u te upgraden naar een "PRO" account.

AR Codes gemaakt met "GRATIS PROEF" accounts zijn uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden en er kan niet worden gegarandeerd dat ze op de lange termijn toegankelijk zijn op het platform.

Door gebruik te maken van onze AR Code-service stemt u in met het ontvangen van e-mails van ons team. Deze e-mails kunnen promoties, aanbiedingen en andere marketingberichten bevatten met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze e-mails door te klikken op de link "uitschrijven" onderaan elke e-mail. Houd er echter rekening mee dat uitschrijven voor onze marketing-e-mails niet betekent dat u geen belangrijke servicegerelateerde communicatie ontvangt, zoals accountupdates of wijzigingen in onze voorwaarden en condities.

5. Intellectuele eigendom en eigendom van de inhoud

Onder volledige naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst verlenen wij de Licentienemer een beperkte, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van onze diensten uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden.
Daarnaast zal de Licentienemer zich houden aan de onderstaande Voorwaarden en Condities voor Hosting Services.

Als u enige content van derden uploadt naar de AR Code Service (zoals afbeeldingen, teksten, video's of 3D-modellen), verandert het eigendom van die content niet. U dient dergelijke content van derden te gebruiken in overeenstemming met de oorspronkelijke voorwaarden van de eigenaar.

6. Abonnementen

Behalve voor een Gratis Proefaccount brengt AR Code kosten in rekening voor het gebruik van de diensten, en u stemt ermee in deze kosten te betalen.
Wanneer u een abonnement aanschaft voor de diensten, geeft u ons (of onze betalingsverwerker van derden) uitdrukkelijk toestemming om u te belasten voor een dergelijk abonnement.
Door in te stemmen met deze voorwaarden erkent u dat uw abonnement functies voor terugkerende betalingen heeft. U bent verantwoordelijk voor alle terugkerende betalingsverplichtingen totdat u uw abonnement annuleert, hetzij door uzelf of door ons. Uw abonnement blijft actief totdat u het annuleert, door uzelf of door ons.
Uw abonnement annuleren: U kunt uw abonnement op elk moment annuleren. Op verzoek wordt uw abonnement geannuleerd vlak voor uw volgende betalingsperiode. Dit betekent dat u nog steeds kunt genieten van premium functies tot het einde van uw abonnementsperiode.
Gratis Proefversies: Wij kunnen bepaalde gekwalificeerde gebruikers een gratis proefperiode aanbieden voor een bepaalde periode. Indien wij u een gratis proefperiode aanbieden, worden de specifieke voorwaarden vermeld bij het aanmelden. Uw gebruik van de gratis proefperiode is onderworpen aan uw naleving van deze specifieke voorwaarden. Er kunnen beperkingen gelden voor het combineren van gratis proefperiodes met andere aanbiedingen.

7. Hosting Service

AR Code biedt AR cloud hosting services aan waarmee u content kunt uploaden en delen die is gemaakt met behulp van de technologie en het platform via de website van AR Code, te vinden op https://ar-code.com (de "Hosting Services"). Uw gebruik van de Hosting Services is onderworpen aan de Voorwaarden en Condities van AR Code en de volgende aanvullende voorwaarden:

1. Beperkingen
De Licentienemer zal niet (en zal derden niet aanmoedigen om): reverse engineering toepassen of op andere wijze proberen de broncode van enig aspect van de dienst te achterhalen (behalve voor zover een dergelijke beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving), de dienst aanpassen, vertalen of afgeleide werken creëren op basis van de dienst. De Licentienemer zal de Diens niet gebruiken om een programma te creëren, te ontwikkelen of voort te zetten dat concurreert met de Technologie.

Projecten met buitensporig verkeer, excessieve hosting- of live supportvereisten, of die in strijd zijn met de voorwaarden van de dienst, zijn niet toegestaan onder de commerciële licentie. Integraties met platforms van derden zijn ook verboden. Projecten die onder deze categorieën vallen, moeten een alternatieve licentie verkrijgen. AR Code kan aanvullende kosten in rekening brengen, de dienst opschorten of een alternatieve licentie goedkeuren naar eigen goeddunken.

Het is de Licentienemer strikt verboden om de Hosting Services op een wijze te gebruiken die:

Inbreuk maakt op of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen. In strijd is met enige wetten of voorschriften, met inbegrip van enige toepasselijke exportcontrolewetten. Schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is. De beveiliging van uw account of die van anderen in gevaar brengt. Pogingen onderneemt om op enigerlei wijze wachtwoorden, accountinformatie of andere beveiligingsinformatie te verkrijgen van enige andere gebruiker. Gegevens verzamelt of volgt over andere gebruikers (zoals gebruiksgegevens of persoonsgegevens), inclusief cookies en inlogcodes. De beveiliging van een computersysteem in gevaar brengt of wachtwoorden en beveiligingscoderingen kraakt. Enige vorm van auto-responder of "spam" draait op de Hosting Services, en u zult geen processen draaien die actief zijn of worden geactiveerd terwijl u niet bent ingelogd op de Hosting Services, die anderszins de goede werking van de diensten van AR Code verstoren, of die een significant deel van de Inhoud kopiëren of opslaan.

2. Gebruik van de Hosting Services
Het materiaal dat wordt getoond, uitgevoerd of beschikbaar is op de Hosting Services, inclusief, maar niet beperkt tot, augmented reality content, tekst, video's, afbeeldingen, gegevens, artikelen, foto's, afbeeldingen, illustraties, texturen, meshes, code en scripts, en Uw Content (hieronder gedefinieerd) zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. U belooft alle auteursrechtelijke kennisgevingen en handelsmerkregels na te leven wanneer u toegang krijgt tot de Hosting Services. U mag geen content gebruiken die niet van u is zonder toestemming van de eigenaar.
U begrijpt dat AR Code eigenaar is van de Hosting Services. U zult de Hosting Services of Content niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan overdracht of verkoop, reproducties maken (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Sectie), afgeleide werken maken op basis van, of anderszins exploiteren van een deel van de Hosting Services of Content. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Hosting Services of Content te verspreiden via enig medium zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AR Code, tenzij AR Code de middelen beschikbaar stelt voor dergelijke distributie via functionaliteit die wordt aangeboden door de Hosting Services (zoals de functies waarmee u Content kunt insluiten op uw eigen website).

3. Verkeer

Wij beperken het downstream verkeer van Licentienemersaccounts als volgt:

  • 5GB downstream verkeer/maand voor het GRATIS PROEF-plan
  • 50GB downstream verkeer/maand voor het STANDAARD-plan
  • 500GB downstream verkeer/maand voor het PRO-plan

Deze beleidsregel is onderworpen aan billijk gebruik. Indien nodig voor onze hosting service-infrastructuur, kunnen wij u vragen te upgraden naar een aangepast premium account voor het verkeersvolume.

8. Commercieel gebruik

Voor commercieel gebruik van de dienst moet u een licentieaccount aanschaffen dat geschikt is voor het type en de omvang van uw bedrijf.

Een AR Code-scan verwijst naar de handeling van het gebruiken van een digitaal apparaat om de data die gecodeerd is binnen de AR Codes vast te leggen en te interpreteren. In het specifieke geval van de AI Code-functie (AI Assistent) wordt het starten van een dialoog of interactie met de AI-assistent beschouwd als gelijkwaardig aan een AR Code-scan, omdat het een proces activeert om informatie op te halen en te presenteren of functies uit te voeren op basis van gebruikersinput.

  • STANDAARD-plan: individuele personen of MKB's met minder dan 100 werknemers. AR Code-scans voorbij de limiet van 10.000/maand: 0,10 USD/scan.
  • PRO-plan: MKB's en bedrijven met minder dan 500 werknemers. AR Code-scans voorbij de limiet van 100.000/maand: 0,05 USD/scan.

Elk bedrijf dat AR Code-diensten gebruikt voor commerciële doeleinden, moet beschikken over een eigen licentie. Als u een dienstenbedrijf vertegenwoordigt dat AR Code-diensten of -content aanbiedt aan uw klanten, moet u een PRO-plan aanvragen dat een wederverkoperslicentie bevat. Elk van uw klanten moet beschikken over een commerciële licentie (of het STANDAARD- of PRO-plan) om gebruik te kunnen maken van de AR Code-technologie.

Voor bedrijven met meer dan 500 werknemers kunt u contact opnemen met ons team voor een specifiek contract en licentie: neem contact op.

9. Wederverkopergebruik

U stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor wederverkoopdoeleinden, tenzij u een PRO-plan aanschaft dat een wederverkoperslicentie bevat. Elk van uw klanten moet beschikken over een commerciële licentie (of het STANDAARD- of PRO-plan) om gebruik te kunnen maken van de AR Code-technologie.

10. DMCA

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en behouden ons het recht voor om content die inbreuk maakt te verwijderen of uit te schakelen, accounts van herhaalde inbreukmakers op het auteursrecht te beëindigen en ons complete beleid voor het oplossen van auteursrechtgeschillen te bekijken en te leren hoe u mogelijk inbreukmakende content kunt melden.

11. Verantwoordelijkheden

Elke informatie of content die u openbaar post of privé verzendt via of op de Hosting Services is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die dergelijke content heeft gemaakt. U krijgt toegang tot al dergelijke informatie en content op eigen risico. Wij garanderen niet de identiteit van enige gebruiker waarmee u in contact komt bij het gebruik van de Hosting Services en zijn niet verantwoordelijk voor welke gebruikers toegang krijgen tot de Hosting Services.

12. Interacties met derden

De Hosting Services kunnen links bevatten naar websites van derden of diensten die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door AR Code. Wanneer u websites van derden bezoekt of gebruikmaakt van diensten van derden, accepteert u dat dit risico's met zich meebrengt. Wij raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de Hosting Services verlaat en de voorwaarden en privacybeleid van elke website van derden of dienst die u bezoekt of gebruikt te lezen.
AR Code heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid, privacybeleid of werkwijzen van websites van derden of enige derde partij waarmee u in contact komt via de Hosting Services.

13. Beëindiging

U kunt uw accountabonnement opzeggen of uw account op elk moment verwijderen door contact met ons op te nemen.

Wij kunnen op elk moment en zonder kennisgeving aan u de toegang tot en het gebruik van de diensten beëindigen, inclusief het beëindigen van uw account.

14. Restitutiebeleid

Geen restitutie na gebruik: Houd er rekening mee dat er geen restitutie mogelijk is zodra u begonnen bent met het gebruik van de AR Code-diensten. Wij raden klanten aan om onze diensten grondig te bekijken voordat ze beginnen om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan hun eisen.

In aanmerking komen voor restitutie: Restituties worden alleen overwogen in gevallen waarin de dienst defect is. Om een restitutie aan te vragen, neemt u contact op met onze klantenservice met de relevante gegevens.

Annuleringsbeleid: Abonnementen die worden geannuleerd komen niet in aanmerking voor een restitutie voor het gebruikte deel van de dienst. U kunt uw abonnement op de AR Code-dienst op elk moment annuleren. Wees u er echter van bewust dat het annuleren van uw abonnement u geen recht geeft op een restitutie van eventuele al betaalde of uitstaande kosten of betalingen. Na annulering blijft uw abonnement actief tot het einde van uw huidige factureringsperiode, zodat u toegang blijft houden tot de diensten tot die tijd.

15. Contact en toepasselijk recht

AR Code opereert onder de heersende wetgeving van SINGAPORE. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden of de diensten, neem dan contact op met AR Code Pte. Ltd. op:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, #02-01, 049422, SINGAPORE

Contacteer ons