1. Souhlas se smluvními podmínkami

Vytvořením účtu AR Code a/nebo použitím našich služeb vy nebo společnost, kterou zastupujete ("licence", "vy") bezpodmínečně souhlasíte s tím, že budete vázáni a stáváte se stranou těchto smluvních podmínek (smlouva). Tato smlouva upravuje vaše užívání technologie AR Code na počítačích, mobilních telefonech/tabletech a jiných zařízeních (technologie), přístup k proprietární platformě AR Code, která podporuje funkčnost technologie (platforma), užívání úložištních služeb pro hostování obsahu vytvořeného, nahrávaného nebo sdíleného pomocí technologie nebo platformy (úložištní služby) a další produkty a služby, které může AR Code poskytnout (služby). Pokud činíte tuto smlouvu jménem organizace nebo subjektu, zaručujete, že jste oprávněni je k těmto podmínkám zavázat. Pokud nesouhlasíte bezpodmínečně s těmito podmínkami, nemáte právo používat technologii a/nebo služby.

2. Ochrana soukromí

Pro informace o tom, jak používáme vaše informace, si prosím přečtěte naši zásady ochrany soukromí.

3. Změny těchto podmínek nebo služeb

Můžeme kdykoli aktualizovat podmínky, proto je prosím pravidelně přezkoumejte. Pokud tak učiníme, zveřejníme oznámení na webu a/nebo vám můžeme rovněž poslat oznámení e-mailem. Protože se naše služby neustále vyvíjejí, můžeme je kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo zrušit.

4. Účty

Používejte naši službu AR Code, pouze pokud jste starší 18 let a schopni uzavřít smlouvu s AR Code. Pokud tomu tak není, nepoužívejte prosím služby. Pokud nám poskytnete nesprávné, neúplné nebo zastaralé informace, může dojít k pozastavení nebo ukončení vašeho účtu. Abyste chránili svůj účet, ponechte údaje o svém účtu a heslo důvěrné. Pokud dojde k neoprávněnému použití, nás ihned informujte. Za veškeré aktivity, které probíhají na vašem účtu, nesete plnou odpovědnost.

Účty „ZKUŠEBNÍ VERZE“ a „STANDARDNÍ“ jsou omezeny na používání jednou fyzickou osobou. Pokud má víc lidí pracovat ve stejném účtu AR Code, prosím upgradujte na účet „PRO“.

Použitím služby AR Code souhlasíte s přijímáním marketingových e-mailů od našeho týmu. Tyto e-maily mohou obsahovat propagační akce a další marketingové zprávy týkající se našich produktů a služeb. Na tyto e-maily se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ umístěný na konci každého e-mailu. Upozorňujeme však, že odhlášení z odběru našich marketingových e-mailů neznamená automatické odhlášení z důležitých služeb souvisejících s účtem, např. aktualizací účtu nebo změnami našich podmínek a ustanovení.

5. Autorská práva a vlastnictví obsahu

S plným dodržováním podmínek této smlouvy vám poskytneme omezenou, osobní, nepřenosnou, nez licencovatelnou, bezplatnou, neexkluzivní licenci k užívání a přístupu ke našim službám výhradně pro interní podnikatelské účely.
Licence se musí také řídit níže uvedenými podmínkami služeb hostingu. Poskytuje se vám omezená, osobní, nepřenosná, nez licencovatelná, bezplatná, neexkluzivní licence k užívání a přístupu k hostingovým službám výhradně pro interní podnikatelské účely.

Pokud nahrajete cizí obsah (jako například obrázky, videa nebo další 3D modely), vlastnictví tohoto obsahu se nemění. Tento cizí obsah musíte používat v souladu s licencí poskytnutou původním vlastníkem.

6. Předplatné

Kromě účtu ZKUŠEBNÍ VERZE AR Code vyžaduje platbu poplatku za používání služeb a vy souhlasíte s těmito poplatky. Při nákupu předplatného pro služby nám výslovně povolujete (nebo našemu platitrojmu pro zpracování plateb) fakturovat takové předplatné. Všechny poplatky a platné daně jsou splatné v USD.

Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami, uznáváte, že vaše předplatné obsahuje automatické prodlužování. Před zrušením předplatného jste odpovědni za veškeré povinnosti týkající se opakovaných plateb. Vaše předplatné bude pokračovat, dokud je nezrušíte vy nebo my.
Zrušení předplatného: Předplatné můžete zrušit kdykoli. Na vaši žádost bude předplatné zrušeno těsně před začátkem dalšího období platby. To znamená, že si po celé období předplatného stále můžete užívat prémiové funkce.
Zkušební verze: Některým zákazníkům nabízíme zkušební verzi po určitou dobu. Pokud vám nabídneme zkušební verzi, specifické podmínky zkušební verze vám budou poskytnuty při registraci. Užívání zkušební verze podléhá dodržování těchto specifických podmínek. Může existovat některá omezení týkající se kombinace zkušebních verzí s jakýmikoli dalšími nabídkami.

7. Hostingová služba

AR Code nabízí hostingové služby v AR cloudu, které vám umožňují nahrávat a sdílet obsah vytvořený s použitím technologie a platformy AR Code přes webové stránky AR Code umístěné na adrese https://ar-code.com („Hostingové služby“). Používání hostingových služeb podléhá obecným podmínkám AR Code a dále podléhá následujícím dalším podmínkám:

1. Omezení
Licence nebudete (a nebude povzbuzovat třetí strany, aby) reverzně inženýrovat nebo jiným způsobem usilovat o odhalení zdrojového kódu jakéhokoli aspektu služby (s výjimkou případů, kdy je toto omezení zakázáno platným právem), modifikovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla na základě služby. Licence nesmí používat služby pro vytváření, vyvíjení nebo udržování programu konkurenčního s technologií.

Projekty s extrémním provozem, nadměrnými nároky na hosting nebo živou podporu nebo projekty, které porušují podmínky služby, nejsou povoleny na komerční licenci. Také jsou zakázány integrace s platformami třetích stran. Pro tyto kategorie projektů je nutné získat alternativní licenci. AR Code si může účtovat další poplatky, pozastavit služby nebo schválit alternativní licenci dle svého uvážení.

Licenciatovi je přísně zakázáno používat hostingové služby způsobem, který:

Porušuje nebo narušuje autorská práva nebo jiná práva kdokoli jiného. Porušuje jakékoliv zákony nebo předpisy, včetně příslušných zákonů o kontrolách vývozu. Je škodlivý, podvodný, zavádějící, hrozící, obtěžující, hanlivý, obscénní nebo jinak nepřijatelný. Ohrožuje bezpečnost vašeho účtu nebo účtu kdokoli jiného. Pokouší se jakýmkoli způsobem získávat hesla, informace o účtu nebo jiné informace o zabezpečení od jakéhokoli jiného uživatele. Sleduje nebo shromažďuje údaje o jiných uživatelích (jako jsou údaje o využití nebo jakékoli osobní údaje), včetně souborů cookies a přihlašovacích kódů. Porušuje zabezpečení jakéhokoli počítačového sítě, či odhaluje hesla a kódy pro šifrování zabezpečení. Spouští jakoukoli formu auto-odpovídače nebo "spam" na hostingových službách a nebudete spouštět žádné procesy, které běží nebo jsou aktivovány, když nejste přihlášeni do hostingových služeb, které jinak ruší správné fungování služeb AR Code nebo kopíruje nebo ukládá jakoukoli značnou část obsahu.

2 Užívání Hostingových služeb
Materiály zobrazené, provedené nebo dostupné na Hostingových službách, včetně, ale nejen, obsahu rozšířené reality, textu, videí, grafiky, dat, článků, fotografií, obrázků, ilustrací, textur, sítí, kódu a skriptů a Vašeho obsahu (dále jen „Obsah“), jsou chráněny autorským právem a/nebo dalšími zákony o duševním vlastnictví. Při přístupu na Hostingové služby slibujete, že budete dodržovat všechny oznámení o autorském právu a pravidla ochranných známek. Nebudete užívat obsah, který vám nepatří, bez oprávnění vlastníka.
Rozumíte tomu, že AR Code vlastní Hostingové služby. Nebudete měnit, publikovat, přenášet, účastnit se převodu nebo prodeje, reprodukovat (s výjimkou vyjádřeně uvedené v této části), vytvářet odvozená díla na základě nebo jinak využívat jednotlivé Hostingové služby nebo obsah. Souhlasíte, že nebudete distribuovat v žádném médiu žádnou část Hostingových služeb nebo obsahu bez předchozího písemného souhlasu AR Code, pokud nedovoluje AR Code distribuci prostřednictvím funkcí nabízených Hostingovými službami (například funkcemi umožňujícími vložení obsahu na vaši vlastní webovou stránku).

3. Přenos dat

Omezujeme dopravní provoz downstream účtu licence následovně:

  • 5 GB dopravního provozu/měsíc pro plán ZKUŠEBNÍ VERZE
  • 50 GB dopravního provozu/měsíc pro plán STANDARD
  • 500 GB dopravního provozu/měsíc pro plán PRO

Tato politika podléhá fér využití; můžeme požadovat upgrade na přizpůsobený účet s větším objemem dopravního provozu v případě potřeby naší hostingové infrastruktury.

5. Komerční využití

Pro komerční využití služby musíte zakoupit licenci vhodnou pro typ a velikost vašeho podnikání.

Skenování AR kódů AI Code se používá k označení akce pomocí digitálního zařízení za účelem zachycení a interpretace dat zakódovaných v AR kódech. V případě funkce AI asistent (AI Assistant) se iniciováním dialogu nebo interakcí s AI asistentem považuje za ekvivalentní skenování AR kódu, protože aktivuje proces pro vyhledání a prezentaci informací nebo provádění funkcí na základě uživatelského vstupu.

  • Plán STANDARD: pro jednotlivce nebo malé a střední podniky (méně než 100 zaměstnanců). AR kódy přesahující limit 10 000/sken: 0,10 USD/sken.
  • Plán PRO: pro střední a velké podniky (méně než 500 zaměstnanců). AR kódy přesahující limit 100 000/sken: 0,05 USD/sken.

Každá společnost, která používá služby AR Code pro komerční účely, musí mít vlastní licenci. Pokud zastupujete společnost poskytující služby AR kódů nebo obsah pro své zákazníky, musíte žádat o plán PRO, který zahrnuje licenci pro prodejce. Každý z vašich zákazníků musí mít komerční licenci (standardní nebo PRO) k využití technologie AR kódů.

Pro společnosti s více než 500 zaměstnanci kontaktujte náš tým pro vypracování smlouvy a licenčních podmínek: kontaktujte nás.

6. Použití prodejního zástupce

Souhlasíte, že službu nebudete používat pro účely prodeje, pokud si nezakoupíte plán PRO, který zahrnuje licenci pro prodej. Každý z vašich zákazníků musí mít komerční licenci (standardní nebo PRO) k využití technologie AR kódů.

7. DMCA

Respektujeme autorská práva ostatních a vyhrazujeme si právo odstranit nebo deaktivovat obsah, který je údajně porušuje, ukončit účty opakovaných porušitelů autorských práv a přezkoumat naši úplnou politiku řešení autorských sporů a dozvědět se, jak nahlásit potenciálně porušující obsah.

8. Zodpovědnosti

Veškeré informace nebo obsah, který veřejně zveřejníte nebo soukromě přenesete nebo zveřejníte pomocí Hostingových služeb, je výhradní odpovědností osoby, která tento obsah vytvořila. Všechny takové informace a obsah používáte na vlastní nebezpečí. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně identity jakéhokoli uživatele, se kterým interagujete pomocí Hostingových služeb, a nejsme odpovědni za to, kteří uživatelé získají přístup k Hostingovým službám.

9. Interakce s třetími stranami

Hostingové služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo služby, které nejsou vlastněny nebo ovládány společností AR Code. Když přistupujete na webové stránky třetích stran nebo používáte služby třetích stran, přijímáte, že s tím souvisí rizika. Doporučujeme vám, abyste byli obezřetní při opuštění Hostingových služeb a přečetli si podmínky a pravidla ochrany soukromí každé webové stránky třetí strany nebo služby, kterou navštívíte nebo využíváte.
Společnost AR Code nemá žádnou kontrolu nad obsahem, přesností, zásadami ochrany soukromí nebo postupy webových stránek třetích stran nebo jakékoli třetí strany, se kterou interagujete přes Hostingové služby.

10. Ukončení

Můžete kdykoli zrušit předplatnou účtu nebo smazat účet kontatováním nás na: kontaktujte nás.

Můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit vaši přístup k službám, včetně zrušení vašeho účtu.

11. Politika refundace

Žádné vrácení peněz po použití: Uvědomte si, prosím, že vrácení peněz není možné poté, co jste začal používat služby AR Code. Vyžadujeme od zákazníků, aby pečlivě zkontrolovali naše služby před zahájením, aby se ujistili, že vyhovují jejich požadavkům.

Podmínky pro vrácení peněz: Vrácení peněz je možné pouze v případech, kdy je služba vadná. Chcete-li požádat o vrácení peněz, obraťte se na náš tým zákaznické podpory s příslušnými informacemi.

Politika zrušení: Zrušení předplatného neopravňuje k vrácení peněz za již využitou část služby. Předplatné služby AR Code můžete kdykoli zrušit. PřI zrušení předplatného nemáte nárok na vrácení poplatků nebo plateb, které již byly uhrazeny nebo jsou čekající platby. Po zrušení předplatného vaše předplatné zůstane aktivní až do konce aktuálního fakturačního období, což vám umožní i nadále přístupovat ke službám.

12. Kontakty a právní předpisy

AR Code působí a podléhá právu SINGAPORE. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně těchto podmínek nebo služeb, kontaktujte společnost AR Code Pte. Ltd. na následující adrese:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, #02-01, 049422, SINGAPORE

Kontaktujte nás