1. Smluva o podmínkách

Tím, že vytvoříte účet AR Code a/nebo používáte naše služby, vy nebo společnost, kterou zastupujete ("licence", "vy"), bezpodmínečně souhlasíte s tím, abyste byli vázáni a stali se stranou těchto podmínek a ujednání (smlouvy). Tato smlouva upravuje váš použití technologie AR Code v počítačích, mobilních telefonech/tabletech a dalších zařízeních (technologie); přístup k vlastní platformě AR Code, která podporuje funkcionalitu technologie (platforma); použití úložných služeb pro hostování obsahu vytvořeného, nahrávaného nebo sdíleného pomocí technologie nebo platformy (úložné služby); a další produkty a služby, které může AR Code poskytovat (služby). Pokud tuto smlouvu uzavíráte jménem organizace nebo subjektu, zaručujete, že jste oprávněni je na tyto podmínky vázat. Pokud s těmito podmínkami nebudete bezpodmínečně souhlasit, nebudete mít právo používat technologii a/nebo služby.

2. Ochrana osobních údajů

Přečtěte si prosím naši zásady ochrany osobních údajů pro informace o tom, jak používáme vaše informace.

3. Změny těchto podmínek nebo služeb

Můžeme kdykoli aktualizovat podmínky, proto je pravidelně zkoumejte. Pokud tak učiníme, zveřejníme oznámení na webu a/nebo vám můžeme také zaslat oznámení e-mailem. Navíc, protože naše služby se vyvíjejí, můžeme kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo zrušit část nebo všechny služby.

4. Účty

Naší službu AR Code smíte používat pouze tehdy, pokud jste starší 18 let a schopni uzavřít smlouvu s AR Code. Pokud tomu tak není, nepoužívejte prosím služby. Pokud nám poskytnete nepřesné, neúplné nebo zastaralé informace, můžeme pozastavit nebo ukončit váš účet. Pro ochranu účtu si ponechte své údaje k účtu a heslo v tajnosti a ihned nás informujte o jakémkoli neoprávněném použití. Jste zodpovědný za veškeré činnosti, ke kterým dochází ve vašem účtu.

Účty "FREE TRIAL" a "STANDARD" jsou určeny k používání jedním fyzickým člověkem. Pokud chcete, aby na stejném účtu AR Code pracovalo více lidí, upgradujte si prosím účet na účet "PRO".

AR kódy vytvořené pomocí účtů "FREE TRIAL" jsou určeny výhradně pro demonstrační účely a není zaručeno, že budou na platformě dostupné dlouhodobě.

Používáním naší služby AR Code souhlasíte s tím, že obdržíte e-maily od našeho týmu. Tyto e-maily mohou obsahovat akce, nabídky a další marketingové zprávy týkající se našich produktů a služeb. Odebírat tyto e-maily můžete kdykoli kliknutím na odkaz „odhlásit“ nacházející se na konci každého e-mailu. Všimněte si však, že odhlášení z odebírání našich marketingových e-mailů neznamená, že nebudete dostávat důležité komunikační e-maily týkající se služeb, jako jsou aktualizace účtu nebo změny našich podmínek a ujednání.

5. Duševní vlastnictví a vlastnictví obsahu

Pod podmínkou plného dodržování této smlouvy uděluje poskytovatel licence licence omezené, ne sublicencovatelné, ne přenositelné, bezplatné a neexkluzivní používání a přístup ke službám pouze pro vaše vnitřní podnikatelské účely.
Poskytovatel licence také musí dodržovat níže uvedené podmínky pro hostování služeb.

Pokud nahráváte obsah třetích stran na službu AR Code (jako jsou obrázky, texty, videa nebo 3D modely), vlastnictví tohoto obsahu se nemění. Musíte takový obsah třetích stran používat v souladu s podmínkami původního vlastníka.

6. Předplatné

Kromě účtu „FREE TRIAL“ je za používání služeb AR Code vyžadováno zaplacení poplatku a souhlasíte s jejich placením.
Když si zakoupíte předplatné na služby, výslovně nám (nebo našemu platiteli třetí strany) udělujete povolení k účtování platby za takové předplatné.
Souhlasem s těmito podmínkami uznáváte, že vaše předplatné má opakující se platební funkce. Přebíráte odpovědnost za všechny opakující se platební povinnosti, dokud nezrušíte své předplatné vy nebo my. Vaše předplatné pokračuje, dokud ho nezrušíte vy nebo my.
Zrušení předplatného: Předplatné můžete kdykoli zrušit. Na vaši žádost bude vaše předplatné zrušeno přímo před dalším obdobím platby. To znamená, že si můžete nadále užívat prémiové funkce až do konce období vašeho předplatného.
Zkušební období zdarma: Můžeme nabídnout určitým kvalifikovaným uživatelům zkušební období zdarma po určitou dobu. Pokud vám nabídneme zkušební období zdarma, budou vám poskytnuty konkrétní podmínky při registraci. Vaše používání zkušebního období podléhá splnění těchto konkrétních podmínek. Mohou existovat určité omezení týkající se kombinace zkušebních období s dalšími nabídkami.

7. Hostovací služba

AR Code nabízí služby hostingu v cloudu AR, které vám umožňují nahrávat a sdílet obsah vytvořený pomocí technologie a platformy AR Code prostřednictvím webové stránky AR Code umístěné na adrese https://ar-code.com („Hostovací služby“). Vaše používání Hostovacích služeb podléhá podmínkám a ujednáním AR Code a následujícím dodatečným podmínkám:

1. Omezení
Licenční subjekt nebude (a nebude podporovat žádnou třetí stranu k tomu, aby): zpětně inženýrsky zkoušel odhalit zdrojový kód jakéhokoli aspektu služby (s výjimkou případů, kdy je takové omezení zakázáno platnými zákony), upravoval, překládal nebo vytvářel odvozená díla založená na službě. Subjekt licence nesmí používat služby k vytvoření, rozvoji nebo pokračování ve vytváření programu soutěžícího se technologií.

Projekty s extrémním provozem, nadměrnými požadavky na hosting nebo podporu v reálném čase nebo které porušují smluvní podmínky, nejsou povoleny v rámci komerční licence. Integrace s platformami třetích stran je také zakázána. Projektům, které spadají do těchto kategorií, musí být udělena alternativní licence. AR Code si může případně účtovat další poplatky, pozastavit služby nebo schválit alternativní licenci na základě svého uvážení.

Licenční subjekt je přísně zakázáno používat hostovací služby způsobem, který:

Porušuje nebo porušuje duševní vlastnická práva nebo jakákoliv jiná práva jakékoli jiné osoby. Porušuje jakékoliv zákony nebo předpisy, včetně všech příslušných zákonů o kontrole vývozu. Je škodlivý, podvodný, klamný, hrozí, obtěžuje, hanlivý, hanlivý, obscénní nebo jinak nepřijatelný. Ohrožuje bezpečnost vašeho účtu nebo někoho jiného. Pokouší se získat hesla, informace o účtu nebo jiné bezpečnostní informace od jakéhokoli jiného uživatele. Sbírá nebo získává informace o ostatních uživatelích (například informace o používání nebo jakékoli osobní údaje), včetně souborů cookie a přihlašovacích kódů. Porušuje bezpečnost jakékoli počítačové sítě nebo lámá hesla a bezpečnostní šifrovací kódy. Povoluje jakoukoli formu automatické odpovědi nebo "spam" na Hostovacích službách, a nebudete spouštět jakékoliv procesy, které jsou spouštěny nebo aktivovány, když nejste přihlášeni do Hostovacích služb, které jinak ruší správné fungování služeb AR Code nebo které kopírují nebo ukládají podstatnou část obsahu.

2. Používání Hostovacích služeb
Materiály zobrazené, předvedené nebo dostupné na Hostovacích službách, včetně, ale neomezeně na to, obsahu rozšířené reality, textu, videí, grafiky, dat, článků, fotografií, obrázků, ilustrací, textur, sítí, kódu a skriptů a vašeho obsahu (definováno níže) jsou chráněny autorskými právy a/nebo jinými právy duševního vlastnictví. Slibujete, že budete dodržovat všechny upozornění na autorská práva a pravidla ochranných známek při přístupu ke Hostovacím službám. Nebudete používat žádný obsah, který vám nepatří, bez povolení vlastníka.
Chápete, že AR Code vlastní Hostovací služby. Neupravíte, nezveřejníte, nepřenese nebo neprodáte, nebudete vytvářet odvozená díla založená na nebo jinak využívat jakoukoli část Hostovacích služeb nebo obsahu. Smluvně se zavazujete neposkytnout v žádném médiu žádnou část Hostovacích služeb nebo obsahu bez předchozího písemného povolení ze strany AR Code, pokud AR Code neposkytne prostředky pro takovou distribuci prostřednictvím funkcí nabízených Hostovací služby (například funkcemi umožňujícími vložení obsahu na vlastní webové stránky).

3. Provoz

Omezení svislého provozu licenčního subjektu jsou následující:

  • 5 GB svislého provozu/měsíc pro tarif FREE TRIAL
  • 50 GB svislého provozu/měsíc pro tarif STANDARD
  • 500 GB svislého provozu/měsíc pro tarif PRO

Tato politika podléhá férovému použití. Pokud infrastruktura naší hostovací služby bude potřebovat, můžeme požádat o upgradování na přizpůsobený prémiový účet s přidaným objemem přenosu dat.

8. Komerční použití

Pro komerční použití služby si musíte zakoupit licenční účet odpovídající typu a velikosti vaší firmy.

Sken AR kódu znamená použití digitálního zařízení k zachycení a interpretaci dat zakódovaných v AR kódech. V případě funkce umělé inteligence (AI asistent) je navázání dialogu nebo interakce s AI asistentem považováno za ekvivalent skenování AR kódu, protože aktivuje proces získávání a prezentace informací nebo provádění funkcí na základě uživatelského vstupu.

  • Tarif STANDARD: jednotlivci nebo malé a střední podniky se 100 nebo méně zaměstnanci. Skeny AR kódů nad limit 10 000/měsíc za poplatek 0,10 USD/sken.
  • Tarif PRO: malé a střední podniky a velké podniky se 500 nebo méně zaměstnanci. Skeny AR kódů nad limit 100 000/měsíc za poplatek 0,05 USD/sken.

Každá společnost, která používá služby AR Code pro komerční účely, potřebuje vlastní licenci. Pokud zastupujete společnost poskytující služby nebo obsah AR Code svým zákazníkům, musíte si požádat o tarif PRO, který zahrnuje licenci pro zprostředkovatele. Pro každého zákazníka musí mít vlastní komerční licenci (buď tarif STANDARD nebo PRO) k použití technologie AR Code.

Pro společnosti s více než 500 zaměstnanci prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu pro vypracování vlastní smlouvy a licence: kontaktujte nás.

9. Použití jako zprostředkovatel

Souhlasíte, že nebudete službu používat pro účely přeprodeje, pokud si nezakoupíte tarif PRO, který zahrnuje licenci pro zprostředkovatele. Každý z vašich zákazníků musí mít komerční licenci (buď tarif STANDARD nebo PRO) k použití technologie AR Code.

10. DMCA

Respektujeme duševní vlastnictví ostatních a vyhrazujeme si právo smazat nebo zakázat obsah, který je údajně porušující, ukončit účty opakovaných porušitelů autorských práv a zkontrolovat naši úplnou politiku ve sporu o autorská práva a dozvědět se, jak nahlásit potenciálně porušující obsah.

11. Zodpovědnost

Jakékoliv informace nebo obsah, který veřejně zveřejníte nebo soukromě přenesete prostřednictvím Hostovacích služeb, jsou výhradní zodpovědností osoby, která takový obsah vytvořila. Všechny tyto informace a obsah přistupujete na vlastní riziko. Nezaručujeme identitu žádných uživatelů, se kterými interagujete při používání Hostovacích služeb, a nejsme odpovědni za to, kteří uživatelé mají přístup k Hostovacím službám.

12. Interakce s třetími stranami

V Hostovacích službách mohou být odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo řízeny společností AR Code. Při přístupu na webové stránky třetích stran nebo při používání služeb třetích stran přijímáte, že tak činíte na vlastní nebezpečí. Doporučujeme vám, abyste si byli vědomi, když opouštíte Hostovací služby, a přečtěte si podmínky a ujednání a zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky nebo služby třetí strany, kterou navštívíte nebo využíváte.
Společnost AR Code nemá kontrolu nad obsahem, přesností, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek třetích stran nebo jakoukoliv třetí stranu, s kterou interagujete prostřednictvím Hostovacích služeb.

13. Ukončení

Můžete kdykoli zrušit předplatné svého účtu nebo smazat účet kontaktováním nás.

Můžeme kdykoli a bez upozornění ukončit váš přístup a používání služeb, včetně ukončení vašeho účtu.

14. Politika vrácení peněz

Žádné vrácení peněz po použití: Vezměte prosím na vědomí, že počínaje používáním služeb AR Code nejsou dostupné žádné vrácení peněz. Vyzýváme zákazníky, aby pečlivě zkontrolovali naše služby, než začnou, aby se ujistili, že jejich požadavky splňují.

Podmínky pro získání vrácení peněz: Vrácení peněz je zvažováno pouze v případech, kdy je služba vadná. Pro požadavek na vrácení peněz se obraťte naši zákaznickou podporu prostřednictvím relevantních údajů.

Politika zrušení: Zrušení předplatného neopravňuje k vrácení peněz za jakoukoli již použitou část služby. Můžete kdykoli zrušit předplatné služby AR Code. Buďte si prosím vědomi, že zrušení předplatného neopravňuje k vrácení poplatků nebo plateb, které již byly provedeny nebo jsou očekávány. Po zrušení bude vaše předplatné nadále platné až do konce aktuálního fakturačního období, což vám umožní nadále využívat služby do té doby.

15. Kontakt a platný právní řád

AR Code působí a podléhá právnímu řádu SINGAPURU. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto podmínek nebo služeb, prosím, kontaktujte AR Code Pte. Ltd. na adrese:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, #02-01, 049422, SINGAPUR

Kontaktujte nás zde.