1. Đồng ý với Điều khoản

Bằng cách tạo tài khoản AR Code và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn hoặc công ty bạn đại diện cho ("người được cấp phép", "bạn") không điều kiện đồng ý và trở thành một bên tham gia vào các điều khoản và điều kiện này (thỏa thuận). Thỏa thuận này điều chỉnh việc sử dụng của bạn về công nghệ AR Code trên máy tính, điện thoại di động/máy tính bảng và các thiết bị khác (công nghệ), truy cập vào nền tảng độc quyền của AR Code hỗ trợ chức năng của công nghệ (nền tảng), sử dụng dịch vụ lưu trữ để lưu trữ nội dung được tạo, tải lên hoặc chia sẻ bằng cách sử dụng công nghệ hoặc nền tảng (dịch vụ lưu trữ) và các sản phẩm và dịch vụ khác mà AR Code có thể cung cấp (dịch vụ). Nếu bạn đang ký thỏa thuận này thay mặt một tổ chức hoặc thực thể, bạn cam đảm rằng bạn được ủy quyền ràng buộc họ với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý một cách không điều kiện với các điều khoản này, bạn sẽ không có quyền sử dụng công nghệ và/hoặc dịch vụ.

2. Quyền riêng tư

Vui lòng xem xét chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

3. Thay đổi Điều khoản hoặc Dịch vụ

Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem xét chúng thường xuyên. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Trang web và/hoặc có thể gửi thông báo cho bạn qua email. Ngoài ra, do Dịch vụ của chúng tôi đang tiến triển theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng hoặc một phần các Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

4. Tài khoản

Chỉ sử dụng dịch vụ AR Code của chúng tôi nếu bạn đủ 18 tuổi hoặc lớn hơn và có khả năng ký hợp đồng với AR Code. Nếu không, vui lòng không sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không chính xác, thiếu sót hoặc đã lỗi thời, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Để bảo vệ tài khoản của bạn, hãy giữ bí mật thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn. Và hãy thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ sử dụng trái phép nào. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản của bạn.

Tài khoản "FREE TRIAL" và "STANDARD" chỉ giới hạn việc sử dụng cho một cá nhân duy nhất. Để cho nhiều người làm việc trên cùng một tài khoản AR Code, vui lòng nâng cấp lên tài khoản "PRO".

Bằng cách sử dụng dịch vụ AR Code của chúng tôi, bạn đồng ý nhận email tiếp thị từ đội ngũ của chúng tôi. Email này có thể bao gồm các khuyến mãi, ưu đãi và các thông điệp tiếp thị khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể huỷ đăng ký nhận email này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "huỷ đăng ký" ở dưới mỗi email. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc huỷ đăng ký email tiếp thị không áp dụng với việc không nhận các thông báo về dịch vụ quan trọng, chẳng hạn như cập nhật tài khoản hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

5. Sở hữu trí tuệ và Sở hữu nội dung

Tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một giấy phép hạn chế cá nhân, không giao bản quyền, không chuyển nhượn, miễn phí, độc quyền, không cấp phép để sử dụng và truy cập dịch vụ của chúng tôi chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn.
Người nhận giấy phép cũng phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Lưu trữ dưới đây. Chúng tôi trao cho người nhận giấy phép một giấy phép hạn chế cá nhân, không giao bản quyền, không chuyển nhượng, miễn phí, độc quyền, không cấp phép để sử dụng và truy cập Dịch vụ Lưu trữ chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ của mình.

Nếu bạn tải lên bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào (như hình ảnh, video hoặc các mô hình 3D bổ sung), quyền sở hữu của nội dung đó sẽ không thay đổi. Bạn phải sử dụng nội dung bên thứ ba đó theo giấy phép được cung cấp bởi người sở hữu ban đầu.

6. Đăng ký dịch vụ

Trừ tài khoản dùng thử miễn phí, AR Code yêu cầu thanh toán phí để sử dụng Dịch vụ và bạn đồng ý thanh toán các khoản phí đó.
Khi bạn mua đăng ký dịch vụ, bạn mở rộng sự ủy quyền cho chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi) để thu tiền cho đăng ký dịch vụ đó. Tất cả các khoản phí và thuế áp dụng phải được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ.
Bằng việc đồng ý với các điều khoản này, bạn công nhận rằng đăng ký dịch vụ của bạn có tính năng thanh toán lặp lại. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các nghĩa vụ thanh toán lặp lại trước khi hủy đăng ký dịch vụ của bạn bởi bạn hoặc chúng tôi. Đăng ký dịch vụ của bạn tiếp tục cho đến khi bạn hoặc chúng tôi hủy bỏ nó.
Hủy đăng ký dịch vụ của bạn: Bạn có thể hủy đăng ký dịch vụ của mình bất cứ khi nào bạn muốn. Khi yêu cầu, đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị hủy ngay trước kỳ thanh toán tiếp theo của bạn. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể sử dụng các tính năng cao cấp cho đến cuối kỳ đăng ký dịch vụ của bạn.
Dùng thử miễn phí: Chúng tôi có thể cung cấp cho một số người dùng đủ điều kiện một thời gian dùng thử miễn phí. Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn thời gian dùng thử miễn phí, các điều khoản cụ thể của dùng thử miễn phí của bạn sẽ được cung cấp khi đăng ký. Việc sử dụng dùng thử miễn phí của bạn phải tuân thủ các điều khoản cụ thể đó. Có thể tồn tại các giới hạn liên quan đến việc kết hợp dùng thử miễn phí với các ưu đãi khác.

7. Dịch vụ lưu trữ

AR Code cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây AR cho phép bạn tải lên và chia sẻ nội dung được tạo bằng Công nghệ và Nền tảng của AR Code qua trang web của AR Code tại địa chỉ https://ar-code.com (Dịch vụ Lưu trữ). Việc sử dụng Dịch vụ Lưu trữ của bạn phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của AR Code và việc sử dụng của bạn phải tuân thủ các điều khoản bổ sung sau đây:

1. Hạn chế
Người được cấp phép không được (và sẽ không khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào): tháo mã nguồn hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ (trừ trường hợp hạn chế này bị cấm theo pháp luật áp dụng), sửa đổi, dịch hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên dịch vụ. Người được cấp phép không được sử dụng Dịch vụ để tạo, phát triển hoặc tiếp tục một chương trình cạnh tranh với Công nghệ.

Những dự án có lưu lượng truy cập cực kỳ lớn, yêu cầu lưu trữ quá mức hoặc yêu cầu hỗ trợ trực tiếp quá nhiều, hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ, không được cho phép theo giấy phép thương mại. Các tích hợp với các nền tảng của bên thứ ba cũng bị cấm. Các dự án thuộc các loại này phải thu được một giấy phép thay thế. AR Code có thể yêu cầu các khoản phí bổ sung, tạm ngừng dịch vụ hoặc chấp thuận một giấy phép thay thế theo quyền uy của mình.

Người được cấp phép cấm nghiêm ngặt sử dụng Dịch vụ Lưu trữ theo một cách làm sau:

Vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền sở hữu khác của bất kỳ ai khác. Vi phạm bất kỳ luật hay quy định nào, bao gồm bất kỳ luật kiểm soát xuất khẩu ứng dụng nào. Gây hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, quấy rối, xúc phạm, obscene hoặc gây phản cảm theo bất kỳ cách nào khác. Đe dọa an ninh của tài khoản của bạn hoặc bất kỳ ai khác. Cố gắng, bằng bất kỳ cách nào, lấy mật khẩu, thông tin tài khoản hoặc thông tin bảo mật khác từ bất kỳ người dùng nào khác. Theo dõi hoặc thu thập dữ liệu về người dùng khác (như dữ liệu sử dụng hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác), bao gồm cookie và mã đăng nhập. Vi phạm tính bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào, hoặc thử crack mật khẩu và mã mã hóa bảo mật. Chạy bất kỳ hình thức trả lời tự động hoặc "thư rác" trên Dịch vụ Lưu trữ và bạn sẽ không chạy bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong quá trình bạn không đăng nhập vào Dịch vụ Lưu trữ, gây cản trở cho hoạt động chính xác của Dịch vụ của AR Code hoặc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ phần quan trọng nào của Nội dung.

2. Sử dụng Dịch vụ Lưu trữ
Các tài liệu được hiển thị, thực hiện hoặc có sẵn trên Dịch vụ Lưu trữ, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung thực tế ảo, văn bản, video, đồ họa, dữ liệu, bài viết, ảnh, hình ảnh, minh họa, mô hình, mã và tập lệnh và Nội dung của bạn (được xác định bên dưới) được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn cam đoan tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền và quy tắc về thương hiệu khi truy cập vào Dịch vụ Lưu trữ. Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nội dung nào không thuộc sở hữu của bạn mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu.

Bạn hiểu rằng AR Code sở hữu Dịch vụ Lưu trữ. Bạn sẽ không sửa đổi, công bố, truyền, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tái sản xuất (trừ phi được cung cấp rõ ràng trong Phần này), tạo tác phẩm mới dựa trên hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ Lưu trữ hoặc Nội dung. Bạn đồng ý không phân phát bất kỳ phần nào của Dịch vụ Lưu trữ hoặc Nội dung trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của AR Code, trừ khi AR Code cho phép phân phối bằng cách sử dụng các tính năng mà Dịch vụ Lưu trữ cung cấp (như các tính năng cho phép bạn nhúng Nội dung vào trang web của riêng bạn).

3. Lưu lượng truy cập

Chúng tôi giới hạn lưu lượng truy cập xuống của các tài khoản của người được cấp phép như sau:

  • 5GB lưu lượng truy cập xuống/tháng cho gói dùng thử miễn phí
  • 50GB lưu lượng truy cập xuống/tháng cho gói TIÊU CHUẨN
  • 500GB lưu lượng truy cập xuống/tháng cho gói PRO

Chính sách này tuân thủ sử dụng hợp lý, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nâng cấp lên một tài khoản cao cấp với khối lượng lưu lượng tùy chỉnh nếu cần thiết do cơ sở hạ tầng của dịch vụ lưu trữ của chúng tôi.

5. Sử dụng Thương mại

Đối với việc sử dụng thương mại của dịch vụ, bạn phải mua một tài khoản được cấp phép phù hợp với loại và quy mô của doanh nghiệp của bạn.

Quét AR Code đề cập đến việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số để chụp và giải mã dữ liệu được mã hóa trong AR Code. Trong trường hợp cụ thể của tính năng AI Code (Trợ lý trí tuệ nhân tạo), khởi tạo cuộc đối thoại hoặc tương tác với trợ lý trí tuệ AI được coi là tương đương với việc quét AR Code, vì nó kích hoạt quy trình để tìm kiếm và hiển thị thông tin hoặc thực hiện các chức năng dựa trên đầu vào từ người dùng.

  • Gói TIÊU CHUẨN: cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ với ít hơn 100 nhân viên. Việc quét AR Code vượt quá giới hạn 10,000/tháng: 0.10 USD/quét.
  • Gói PRO: Doanh nghiệp vừa và lớn dưới 500 nhân viên. Việc quét AR Code vượt quá giới hạn 100,000/tháng: 0.05 USD/quét.

Mỗi công ty sử dụng dịch vụ AR Code cho mục đích thương mại cần có giấy phép riêng của mình. Nếu bạn đại diện cho một công ty cung cấp dịch vụ AR Code hoặc nội dung cho khách hàng của bạn, bạn phải nộp đơn xin một gói PRO bao gồm giấy phép đại lý bán lẻ. Mỗi khách hàng của bạn phải có Một giấy phép thương mại (gói TIÊU CHUẨN hoặc gói PRO) để sử dụng công nghệ AR Code.

Đối với các công ty có hơn 500 nhân viên, vui lòng liên hệ đội ngũ của chúng tôi để biết về hợp đồng và giấy phép riêng tư: liên hệ với chúng tôi.

6. Sử dụng lại của Đại lý bán lẻ

Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ với mục đích bán lại trừ khi bạn mua gói PRO bao gồm giấy phép đại lý bán lẻ. Mỗi khách hàng của bạn phải có Một giấy phép thương mại (gói TIÊU CHUẨN hoặc gói PRO) để sử dụng công nghệ AR Code.

7. DMCA

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và giữ quyền xóa hoặc vô hiệu hóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền, chấm dứt tài khoản của những người vi phạm bản quyền lặp đi lặp lại và xem xét Chính sách Tranh chấp Bản quyền đầy đủ của chúng tôi và tìm hiểu cách báo cáo nội dung có nguy cơ vi phạm bản quyền.

8. Trách nhiệm

Mọi thông tin hoặc nội dung bạn đăng công khai hoặc truyền riêng qua Dịch vụ Lưu trữ hoàn toàn là trách nhiệm của người sáng tạo nội dung đó. Bạn truy cập vào tất cả các thông tin và nội dung đó tự cách riêng rủi ro. Chúng tôi không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào mà bạn tương tác khi sử dụng Dịch vụ Lưu trữ và không chịu trách nhiệm về người dùng nào có quyền truy cập vào Dịch vụ Lưu trữ.

9. Tương tác với bên thứ ba

Dịch vụ Lưu trữ có thể chứa liên kết dẫn đến trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hay kiểm soát bởi AR Code. Khi truy cập vào trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, bạn chấp nhận rằng có các rủi ro khi làm như vậy. Chúng tôi khuyến nghị bạn cảnh giác khi rời khỏi Dịch vụ Lưu trữ và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của mỗi trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn truy cập hoặc sử dụng.
AR Code không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bên thứ ba hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ Lưu trữ.

10. Chấm dứt

Bạn có thể hủy đăng ký tài khoản hoặc xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bao gồm chấm dứt tài khoản của bạn, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

11. Chính sách hoàn tiền

Không hoàn tiền sau khi sử dụng: Vui lòng lưu ý rằng không có hoàn tiền sau khi bạn đã bắt đầu sử dụng các dịch vụ của AR Code. Chúng tôi khuyến khích khách hàng xem xét kỹ các dịch vụ của chúng tôi trước khi bắt đầu để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu của bạn.

Đủ điều kiện để được hoàn tiền: Hoàn tiền chỉ được xem xét trong trường hợp dịch vụ có vấn đề. Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ với đội dịch vụ khách hàng của chúng tôi với các thông tin liên quan.

Chính sách hủy bỏ: Việc hủy đăng ký dịch vụ không được đủ điều kiện để nhận hoàn tiền cho bất kỳ phần đã được sử dụng của dịch vụ. Bạn có thể hủy đăng ký dịch vụ AR Code của mình bất kỳ lúc nào. Vui lòng lưu ý rằng việc hủy đăng ký dịch vụ của bạn không có nghĩa là bạn có quyền được hoàn lại bất kỳ khoản phí hoặc thanh toán nào đã được thanh toán hoặc đang chờ thanh toán. Khi hủy đăng ký, dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến cuối kỳ thanh toán hiện tại, cho phép bạn tiếp tục truy cập vào các dịch vụ cho đến khi kết thúc.

12. Liên hệ và Luật pháp

AR Code hoạt động và tuân theo Luật pháp của SINGAPORE. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản hoặc Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với Công ty AR Code Pte. Ltd. tại:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, #02-01, 049422, SINGAPORE

Liên hệ với chúng tôi