1. Perjanjian kepada Terma-Terma

Dengan membuat akaun AR Code dan/atau menggunakan perkhidmatan kami, anda atau syarikat yang anda wakili ("lesen", "anda") dengan tidak bersyarat bersetuju untuk terikat dan menjadi pihak kepada terma dan syarat-syarat ini (perjanjian). Perjanjian ini mengawal penggunaan anda terhadap teknologi AR Code dalam komputer, telefon bimbit/tablet, dan peranti lain (tekhnologi); akses kepada platform eksklusif AR Code yang menyokong fungsi teknologi (platform); penggunaan perkhidmatan penyimpanan untuk hosting kandungan yang dicipta, dimuat naik, atau dikongsi menggunakan teknologi atau platform (perkhidmatan penyimpanan); dan produk dan perkhidmatan lain yang mungkin disediakan oleh AR Code (perkhidmatan). Jika anda memasuki perjanjian ini bagi pihak organisasi atau entiti, anda menjamin bahawa anda berkuasa untuk mengikat mereka kepada terma-terma ini. Jika anda tidak bersyarat bersetuju dengan terma-terma ini, anda tidak akan mempunyai hak untuk menggunakan teknologi dan/atau perkhidmatan.

2. Privasi

Sila semak polisi privasi kami untuk maklumat mengenai bagaimana kami menggunakan maklumat anda.

3. Perubahan Terma-Terma atau Perkhidmatan

Kami mungkin mengemaskini Terma-Terma pada bila-bila masa, oleh itu sila semak semula secara berkala. Jika kami melakukannya, kami akan memaparkan notis di Laman dan/atau boleh juga menghantar notis kepada anda melalui e-mel. Selain itu, kerana Perkhidmatan kami sedang berkembang, kami boleh mengubah atau menghentikan bahagian atau keseluruhan Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda.

4. Akaun

Anda hanya boleh menggunakan perkhidmatan AR Code kami jika anda berumur 18 tahun atau lebih dan mampu membuat kontrak dengan AR Code. Jika tidak, sila jangan gunakan Perkhidmatan kami. Jika anda memberikan maklumat yang tidak tepat, tidak lengkap, atau usang, kami boleh menangguhkan atau menghentikan akaun anda. Untuk melindungi akaun anda, simpan butiran akaun anda dan kata laluan dengan sulit, dan beritahu kami dengan segera jika terdapat penggunaan yang tidak dibenarkan. Anda bertanggungjawab atas semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.

Akaun "UJI PERCUBAAN" dan "STANDARD" terhad kepada penggunaan oleh satu orang semulajadi sahaja. Untuk membolehkan lebih ramai orang bekerja pada akaun AR Code yang sama, sila naik taraf kepada akaun "PRO".

Kod AR yang diwujudkan menggunakan akaun "UJI PERCUBAAN" hanya ditujukan untuk tujuan peragaan sahaja dan tidak dijamin akan boleh diakses di platform dalam tempoh yang panjang.

Dengan menggunakan perkhidmatan AR Code kami, anda bersetuju untuk menerima e-mel dari pasukan kami. E-mel ini mungkin termasuk promosi, tawaran, dan mesej pemasaran lain yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami. Anda boleh berhenti melanggan e-mel ini pada bila-bila masa dengan mengklik pautan "berhenti melanggan" yang terletak di bahagian bawah setiap e-mel. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa berhenti melanggan dari e-mel pemasaran kami tidak akan mengecualikan anda daripada menerima komunikasi berkaitan perkhidmatan yang penting, seperti kemas kini akaun atau perubahan terma dan syarat kami.

5. Harta Intelek dan Kepemilikan Kandungan

Dengan mematuhi sepenuhnya terma perjanjian ini, kami memberikan lesen terhad, tidak boleh di sublesen, tidak boleh dipindahkan, bebas royalti, dan tidak eksklusif kepada Lesen untuk menggunakan dan mengakses perkhidmatan kami semata-mata untuk tujuan perniagaan dalaman anda. Lesen juga mestilah mematuhi Terma dan Syarat Perkhidmatan Hosting seperti yang dinyatakan di bawah.

Jika anda memuat naik kandungan pihak ketiga pada Perkhidmatan AR Code (seperti imej, teks, video, atau model 3D), kepemilikan kandungan tersebut tidak akan berubah. Anda mesti menggunakan kandungan pihak ketiga tersebut mengikut terma pemilik asal.

6. Langganan

Kecuali bagi akaun Uji Percubaan percuma, AR Code memerlukan pembayaran yuran untuk menggunakan Perkhidmatan, dan anda bersetuju untuk membayar yuran tersebut.
Apabila anda membeli langganan perkhidmatan, anda secara nyata memberi kuasa kepada kami (atau pemproses pembayaran pihak ketiga kami) untuk mengenakan bayaran kepada anda untuk langganan tersebut.
Dengan bersetuju terhadap terma ini, anda mengakui bahawa langganan anda mempunyai ciri pembayaran berkala. Anda bertanggungjawab untuk semua kewajipan pembayaran berkala sehingga anda membatalkan langganan anda, sama ada oleh anda atau oleh kami. Langganan anda berterusan sehingga dibatalkan oleh anda atau oleh kami.
Membatalkan Langganan Anda: Anda boleh membatalkan langganan anda pada bila-bila masa. Apabila diminta, langganan anda akan dibatalkan tepat sebelum jangka masa pembayaran seterusnya. Ini bermakna anda masih boleh menikmati ciri premium sehingga akhir tempoh langganan anda.
Ujian Percubaan Percuma: Kami mungkin menawarkan ujian percubaan percuma untuk pengguna yang layak untuk jangka masa tertentu. Jika kami menawarkan anda ujian percubaan percuma, terma-terma khusus akan diberikan semasa pendaftaran. Penggunaan anda terhadap ujian percubaan percuma tertakluk kepada pematuhan terma khusus tersebut. Pengehadan tertentu mungkin wujud berkaitan gabungan ujian percubaan percuma dengan tawaran lain.

7. Perkhidmatan Hosting

AR Code menawarkan perkhidmatan penghosan awan AR yang membolehkan anda memuat naik dan berkongsi kandungan yang dicipta menggunakan Teknologi dan Platform melalui laman web AR Code yang terletak di https://ar-code.com (perkhidmatan "Hosting"). Penggunaan anda terhadap Perkhidmatan Hosting tertakluk kepada Terma dan Syarat AR Code dan terma-terma tambahan berikut:

1. Sekatan
Lesen tidak akan (dan tidak akan menggalakkan pihak ketiga untuk) melakukan pemulihan semula atau cuba memperoleh kod sumber apa pun aspek perkhidmatan (kecuali jika sekatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang berkenaan), mengubah suai, menterjemah, atau membuat karya turunan berdasarkan perkhidmatan tersebut. Lesen tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk membuat, membangunkan, atau meneruskan program yang bersaing dengan Teknologi.

Projek-projek yang menghasilkan trafik yang tinggi, keperluan penghosan atau sokongan langsung yang berlebihan, atau melanggar terma perkhidmatan tidak dibenarkan di bawah lesen komersial. Integrasi dengan platform pihak ketiga juga dilarang. Projek-projek yang termasuk dalam kategori ini perlu mendapatkan lesen alternatif. AR Code boleh menetapkan bayaran tambahan, menangguhkan perkhidmatan, atau meluluskan lesen alternatif atas budi bicara kami.

Lesen dilarang keras menggunakan Perkhidmatan Hosting dengan cara yang:

Melanggar atau melanggar hak milik intelektual atau hak-hak lain seseorang. Melanggar undang-undang atau peraturan, termasuk undang-undang kawalan eksport yang berkenaan. Merbahaya, menipu, menyesatkan, mengancam, mengganggu keharmonian, memfitnah, lucah, atau bercanggah dengan sebarang peraturan. Mengancam keselamatan akaun anda atau pengguna lain. Mencuba, dalam apa jua cara, untuk mendapatkan kata laluan, maklumat akaun, atau maklumat keselamatan lain daripada pengguna lain mana pun. Mengesan atau mengumpul data tentang pengguna lain (seperti data penggunaan atau mana-mana data peribadi), termasuk kuki dan kod log masuk. Melanggar keselamatan rangkaian komputer mana pun, atau membuka kunci kata laluan dan kod enkripsi keselamatan. Menjalankan sebarang bentuk autopeminjam atau "spam" di Perkhidmatan Hosting, dan anda tidak akan menjalankan proses apa pun yang berjalan atau aktif semasa anda tidak log masuk ke dalam Perkhidmatan Hosting, yang sebaliknya mengganggu kerja yang betul Perkhidmatan AR Code, atau yang menyalin atau menyimpan sebahagian besar Kandungan.

2. Penggunaan Perkhidmatan Hosting
Bahan-bahan yang dipaparkan atau dijalankan atau tersedia di Perkhidmatan Hosting, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kandungan realiti tambahan, teks, video, grafik, data, artikel, foto, imej, ilustrasi, tekstur, mesh, kod dan skrip, dan Kandungan Anda (dinyatakan di bawah) dilindungi oleh hak cipta dan/atau undang-undang hak milik intelektual lain. Anda berjanji untuk mematuhi semua notis hak cipta dan peraturan cap dagang apabila anda mengakses Perkhidmatan Hosting. Anda tidak akan menggunakan kandungan yang bukan kepunyaan anda tanpa kebenaran pemiliknya.
Anda memahami bahawa AR Code memiliki Perkhidmatan Hosting. Anda tidak akan mengubah, menerbitkan, menghantar, mengambil bahagian dalam pemindahan atau penjualan, menghasilkan karya turunan berdasarkan, atau mengeksploitasi sebarang Perkhidmatan Hosting atau Kandungan. Anda bersetuju untuk tidak mendistribusikan sebahagian mana pun dari Perkhidmatan Hosting atau Kandungan dalam apa jua medium tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada AR Code, kecuali jika AR Code menyediakan cara untuk pengedaran tersebut melalui fungsi yang ditawarkan oleh Perkhidmatan Hosting (seperti ciri yang membolehkan anda menyematkan Kandungan di laman web anda sendiri).

3. Trafik

Kami membatasi trafik hulu kepada Akaun Lesen seperti berikut:

  • Trafik hulu 5GB/bulan untuk pelan UJI PERCUBAAN percuma
  • Trafik hulu 50GB/bulan untuk pelan STANDARD
  • Trafik hulu 500GB/bulan untuk pelan PRO

Dasar ini tertakluk kepada penggunaan yang adil. Kami boleh meminta anda untuk naik taraf menjadi akaun premium dengan trafik yang disesuaikan jika diperlukan oleh infrastruktur perkhidmatan hosting kami.

8. Penggunaan Komersial

Untuk penggunaan komersial perkhidmatan, anda perlu membeli akaun lesen yang bersesuaian dengan jenis dan saiz perniagaan anda.

Imbasan AR Code merujuk kepada tindakan menggunakan peranti digital untuk menangkap dan menginterpretasikan data yang dikodkan dalam AR Codes. Dalam kes khusus ciri AI Code (Pembantu AI), memulakan dialog atau interaksi dengan pembantu AI adalah dianggap setara dengan imbasan AR Code, kerana ia mengaktifkan satu proses untuk mendapatkan dan menyajikan maklumat atau melakukan fungsi berdasarkan input pengguna.

  • Pelan STANDARD: individu atau perniagaan kecil dan sederhana (SMB) dengan kurang daripada 100 pekerja. Imbasan AR Code melebihi had 10,000/bulan: 0.10 USD/imbasan.
  • Pelan PRO: SMB dan Syarikat dengan kurang daripada 500 pekerja. Imbasan AR Code melebihi had 100,000/bulan: 0.05 USD/imbasan.

Setiap syarikat yang menggunakan perkhidmatan AR Code untuk tujuan komersial perlu mempunyai lesen mereka sendiri. Jika anda mewakili syarikat perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan atau kandungan AR Code kepada pelanggan anda, anda perlu memohon pelan PRO yang termasuk lesen penjual semula. Setiap pelanggan anda harus mempunyai Lesen Perdagangan (samada pelan STANDARD atau PRO) untuk menggunakan teknologi AR Code.

Untuk syarikat dengan lebih daripada 500 pekerja, sila hubungi pasukan kami untuk kontrak dan lesen dedikasi: hubungi kami.

9. Penggunaan Semula

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan perkhidmatan untuk tujuan penggunaan semula kecuali jika anda membeli pelan PRO yang termasuk lesen pengguna semula. Setiap pelanggan anda harus mempunyai Lesen Perdagangan (samada pelan STANDARD atau PRO) untuk menggunakan teknologi AR Code.

10. DMCA

Kami menghormati hak hartah intelektual orang lain dan berhak untuk memadam atau menonaktifkan kandungan yang didakwa melanggar, menghentikan akaun penceroboh hak cipta berulang kali, dan mengkaji Polisi Pertikaian Hak Cipta lengkap kami dan mempelajari cara melaporkan kandungan yang berpotensi melanggar hak cipta.

11. Tanggungjawab

Sebarang maklumat atau kandungan yang anda siarkan secara umum atau hantar secara peribadi melalui atau pada Perkhidmatan Hosting adalah tanggungjawab tunggal daripada orang yang menciptakan kandungan tersebut. Anda mengakses semua maklumat dan kandungan tersebut atas risiko anda sendiri. Kami tidak menjamin identiti mana-mana pengguna dengan siapa anda berinteraksi menggunakan Perkhidmatan Hosting dan tidak bertanggungjawab terhadap pengguna yang mendapatkan akses kepada Perkhidmatan Hosting.

12. Interaksi dengan Pihak Ketiga

Perkhidmatan Hosting mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikawal oleh AR Code. Apabila anda mengakses laman web pihak ketiga atau menggunakan perkhidmatan pihak ketiga, anda menerima bahawa terdapat risiko dalam berbuat demikian. Kami menggalakkan anda untuk menyedari ketika anda meninggalkan Perkhidmatan Hosting dan membaca terma dan syarat serta polisi privasi setiap laman web pihak ketiga atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati atau gunakan.
AR Code tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, ketepatan, polisi privasi, atau amalan laman web pihak ketiga atau mana-mana pihak ketiga yang anda berinteraksi melalui Perkhidmatan Hosting.

13. Penghentian

Anda boleh membatalkan langganan akaun atau memadam akaun anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami.

Kami boleh menghentikan akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan, termasuk membatalkan akaun anda, pada bila-bila masa dan tanpa notis kepada anda.

14. Dasar Pembayaran Balik

Tiada Pembayaran Balik Selepas Penggunaan: Sila ambil perhatian bahawa pembayaran balik tidak tersedia selepas anda memulakan penggunaan perkhidmatan AR Code. Kami menggalakkan pelanggan untuk memeriksa perkhidmatan kami sepenuhnya sebelum memulakan untuk memastikan ia memenuhi keperluan anda.

Kelayakan untuk Pembayaran Balik: Pembayaran balik hanya dipertimbangkan dalam kes-kes di mana perkhidmatan ini bermasalah. Untuk meminta pembayaran balik, sila hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami dengan butiran yang berkaitan.

Dasar Pembatalan: Pembatalan langganan tidak memenuhi syarat untuk pembayaran balik bagi sebarang bahagian perkhidmatan yang digunakan. Anda boleh membatalkan langganan perkhidmatan AR Code pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa pembatalan langganan tidak memberikan anda bayaran balik bagi sebarang yuran atau bayaran yang telah dibuat atau tertunggak. Selepas pembatalan, langganan anda akan tetap aktif hingga akhir tempoh bil yang sedang berjalan, membolehkan anda terus mengakses perkhidmatan sehingga tempoh tersebut berakhir.

15. Hubungi dan Undang-Undang Berlaku

AR Code beroperasi dan tertakluk kepada undang-undang yang mengawal SINGAPURA. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma atau Perkhidmatan, sila hubungi AR Code Pte. Ltd. di:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, #02-01, 049422, SINGAPURA

Hubungi kami