1. Perjanjian Terhadap Terma-Terma

Dengan membuat akaun AR Code dan/atau menggunakan perkhidmatan kami, anda atau syarikat yang anda wakili ("lesen", "anda") dengan bersyarat bersetuju dan menjadi pihak kepada terma dan syarat-syarat ini (perjanjian). Perjanjian ini mengawal penggunaan anda terhadap teknologi AR Code dalam komputer, telefon bimbit/tablet, dan peranti lain (teknologi), akses kepada platform eksklusif AR Code yang menyokong fungsi teknologi (platform), penggunaan perkhidmatan penyimpanan untuk menjalankan kandungan yang dibuat, dimuat naik, atau dikongsi menggunakan teknologi atau platform (perkhidmatan penyimpanan), dan produk dan perkhidmatan lain yang AR Code mungkin sediakan (perkhidmatan). Sekiranya anda memasuki perjanjian ini bagi pihak organisasi atau entiti, anda menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat mereka mengikut terma ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma ini dengan bersyarat, anda tidak mempunyai hak untuk menggunakan teknologi dan/atau perkhidmatan kami.

2. Privasi

Sila semak polisi privasi kami di https://ar-code.com/ms/page/privacy untuk maklumat mengenai bagaimana kami menggunakan maklumat anda.

3. Perubahan kepada Terma atau Perkhidmatan ini

Kami boleh mengemaskini Terma ini pada bila-bila masa, oleh itu sila semak mereka dengan kerap. Jika kami melakukannya, kami akan memaparkan notis di Laman Web dan/atau juga mungkin menghantar notis kepada anda melalui e-mel. Selain itu, kerana Perkhidmatan kami berkembang dari semasa ke semasa, kami boleh menukar atau menghentikan sebahagian atau keseluruhan dari mereka pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda.

4. Akaun

Hanya gunakan perkhidmatan AR Code kami jika anda berumur 18 tahun atau lebih dan mampu membuat kontrak dengan AR Code. Jika tidak, sila jangan gunakan Perkhidmatan kami. Jika anda memberikan maklumat yang tidak tepat, tidak lengkap atau kedaluwarsa kepada kami, kami mungkin perlu menangguhkan atau menghentikan akaun anda. Untuk melindungi akaun anda, jaga maklumat dan kata laluan akaun anda dengan rahsia. Dan beritahu kami segera jika ada penggunaan yang tidak dibenarkan. Anda bertanggungjawab atas semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.

Akaun "PERCUBAAN PERCUMA" dan "STANDARD" adalah terhad kepada penggunaan oleh seorang individu. Untuk membolehkan lebih ramai orang bekerja dalam akaun AR Code yang sama, sila naik taraf kepada akaun "PRO".

Dengan menggunakan perkhidmatan AR Code kami, anda bersetuju untuk menerima e-mel pemasaran dari pasukan kami. E-mel ini mungkin termasuk promosi, tawaran, dan mesej pemasaran lain yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami. Anda boleh membatalkan langganan dari e-mel ini pada bila-bila masa dengan mengklik pautan "unsubscribe" yang terletak di bahagian bawah setiap e-mel. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa membatalkan langganan daripada e-mel pemasaran kami tidak mengecualikan anda daripada menerima komunikasi penting berkaitan perkhidmatan, seperti kemas kini akaun atau perubahan terma dan syarat kami.

5. Hak Cipta dan Kepemilikan Kandungan

Tunduk kepada pematuhan penuh terhadap terma perjanjian ini, kami akan memberikan anda lesen terhad, peribadi, tidak boleh diambil sublesen, tidak boleh dipindahkan, dengan bayaran royalti, berlesen tunggal, untuk menggunakan dan mengakses perkhidmatan kami semata-mata untuk tujuan perniagaan dalaman anda.
Lesen juga perlu mematuhi Terma dan Syarat Perkhidmatan Penyimpanan di bawah. Dengan ini kami memberikan Lesen lesen terhad, peribadi, tidak boleh diambil sublesen, tidak boleh dipindahkan, dengan bayaran royalti, berlesen tunggal, untuk menggunakan dan mengakses Perkhidmatan Penyimpanan semata-mata untuk tujuan perniagaan dalaman mereka.

Jika anda memuat naik kandungan pihak ketiga (seperti imej, video, atau model 3D tambahan), hak milik kandungan tersebut tidak akan berubah. Anda harus menggunakan kandungan pihak ketiga tersebut mengikut lesen yang diberikan oleh pemilik asal.

6. Langganan

Kecuali untuk akaun Percubaan Percuma, AR Code memerlukan pembayaran yuran untuk penggunaan Perkhidmatan dan anda bersetuju untuk membayar yuran tersebut.
Apabila anda membeli langganan untuk perkhidmatan, anda dengan ini memberikan kebenaran secara nyata kepada kami (atau pemproses pembayaran pihak ketiga kami) untuk mengenakan bayaran bagi langganan tersebut. Semua yuran dan cukai yang berkenaan mesti dibayar dalam dolar Amerika Syarikat.
Dengan bersetuju terhadap terma ini, anda mengakui bahawa langganan anda mempunyai ciri bayaran berterusan. Anda bertanggungjawab atas segala kewajipan pembayaran berterusan sebelum anda atau kami membatalkan langganan anda. Langganan anda berterusan sehingga dibatalkan oleh anda atau kami.
Pembatalan Langganan Anda: Anda boleh membatalkan Langganan anda pada bila-bila masa. Selepas diminta, Langganan anda akan dibatalkan tepat sebelum tempoh pembayaran seterusnya. Ini bermakna anda masih dapat menikmati ciri-ciri premium sehingga akhir tempoh Langganan anda.
Percubaan Percuma: Kami mungkin menawarkan percubaan percuma kepada pengguna-pengguna tertentu yang layak untuk jangka masa yang ditentukan. Sekiranya kami menawarkan anda percubaan percuma, terma-terma khusus percubaan percuma anda akan diberikan semasa pendaftaran. Penggunaan anda terhadap percubaan percuma adalah tertakluk kepada pematuhan anda terhadap terma-terma khusus tersebut. Sekatan tertentu mungkin wujud berkaitan penggabungan percubaan percuma dengan tawaran lain.

7. Perkhidmatan Penyimpanan

AR Code menawarkan perkhidmatan hosting Awan AR yang membolehkan anda memuat naik dan berkongsi kandungan yang dibuat menggunakan Teknologi dan Platform melalui laman web AR Code yang terletak di https://ar-code.com (Perkhidmatan Penyimpanan). Penggunaan Perkhidmatan Penyimpanan adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat AR Code dan penggunaan anda terhadap mereka tertakluk kepada terma tambahan berikut:

1. Sekatan
Lesen tidak akan (dan tidak akan mendorong pihak ketiga lain untuk): menerbalikkan enjin atau cuba mencari kod sumber mana-mana aspek perkhidmatan (kecuali jika sekatan ini dilarang oleh undang-undang yang berkenaan), mengubah, menterjemah, atau membuat karya terhasil berdasarkan perkhidmatan tersebut. Lesen tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, membangunkan, atau teruskan program yang bersaing dengan Teknologi.

Projek dengan lalu lintas yang sangat tinggi, keperluan penyimpanan berlebihan atau sokongan langsung, atau yang melanggar terma perkhidmatan tidak dibenarkan di bawah lesen komersial. Integrasi dengan platform pihak ketiga juga dilarang. Projek yang termasuk dalam kategori-kategori ini perlu mendapatkan lesen alternatif. AR Code boleh memerlukan yuran tambahan, menangguhkan perkhidmatan, atau meluluskan lesen alternatif atas budi bicaranya.

Lesen dilarang secara tegas menggunakan Perkhidmatan Penyimpanan dengan cara yang:

Melanggar atau melanggar hak cipta atau hak-hak lain orang lain. Melanggar undang-undang atau peraturan, termasuk undang-undang kawalan eksport yang berkenaan. Ia bersifat merugikan, penipuan, menyesatkan, mengancam, mengganggu, menjijikkan, atau tidak menyenangkan dalam apa jua cara. Mengancam keselamatan akaun anda atau orang lain. Mencuba, dengan apa cara sekalipun, untuk mendapatkan kata laluan, maklumat akaun, atau maklumat keselamatan lain dari mana-mana pengguna lain. Menjejaki atau mengumpul data tentang pengguna lain (seperti data penggunaan atau data peribadi apa jua), termasuk kuki dan kod log masuk. Melanggar keselamatan mana-mana rangkaian komputer, atau membuka kunci kata laluan dan kod penyulitan keselamatan. Jalankan sebarang bentuk auto-responder atau "spam" di Perkhidmatan Penyimpanan, dan anda tidak akan menjalankan sebarang proses yang berjalan atau diaktifkan ketika anda tidak log masuk ke Perkhidmatan Penyimpanan, yang juga mengganggu fungsi yang betul dari Perkhidmatan AR Code, atau yang menyalin atau menyimpan sebahagian yang signifikan dari Kandungan.

2. Penggunaan Perkhidmatan Penyimpanan
Bahan-bahan yang dipaparkan atau dilakukan atau tersedia di Perkhidmatan Penyimpanan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kandungan realiti tambahan, teks, video, grafik, data, artikel, foto, gambar, ilustrasi, tekstur, mesh, kod dan skrip dan Kandungan Anda (ditakrifkan di bawah) dilindungi oleh hak cipta dan/atau undang-undang hak kekayaan intelek. Anda berjanji untuk mematuhi semua notis hak cipta dan peraturan tanda dagangan apabila anda mengakses Perkhidmatan Penyimpanan. Anda tidak akan menggunakan sebarang kandungan yang tidak dimiliki oleh anda tanpa kebenaran pemiliknya.
Anda memahami bahawa AR Code memiliki Perkhidmatan Penyimpanan. Anda tidak akan mengubah, menerbitkan, menghantar, mengambil bahagian dalam pindah milik atau penjualan, menghasilkan karya terhasil berdasarkan, atau memanfaatkan sebarang Perkhidmatan Penyimpanan atau Kandungan. Anda bersetuju untuk tidak mengedarkan sebahagian mana jua dari Perkhidmatan Penyimpanan atau Kandungan melalui media apa pun tanpa kebenaran bertulis terdahulu daripada AR Code, kecuali jika AR Code menyediakan cara untuk edaran sedemikian melalui fungsi yang ditawarkan oleh Perkhidmatan Penyimpanan (seperti ciri-ciri yang membolehkan anda menyisipkan Kandungan di laman web anda sendiri).

3. Lalu Lintas

Kami membatasi lalu lintas hulur turun akaun Lesen seperti berikut:

  • Lalu lintas hulur turun sebanyak 5GB/bulan untuk pelan PERCUBAAN PERCUMA
  • Lalu lintas hulur turun sebanyak 50GB/bulan untuk pelan STANDARD
  • Lalu lintas hulur turun sebanyak 500GB/bulan untuk pelan PRO

Dasar ini tertakluk kepada penggunaan yang adil, kami boleh memerlukan anda mengemaskini kepada akaun prabayar dengan jumlah lalu lintas yang disesuaikan jika diperlukan oleh infrastruktur perkhidmatan hosting kami.

5. Penggunaan Komersial

Untuk penggunaan komersial perkhidmatan, anda perlu membeli akaun Lesen yang sesuai dengan jenis dan saiz perniagaan anda.

Pindaan AR Code merujuk kepada tindakan menggunakan peranti digital untuk menangkap dan menginterpretasikan data yang disandikan dalam AR Code. Dalam kes khusus ciri AI Code (Penolong AI), memulakan dialog atau interaksi dengan penolong AI dianggap sama dengan pemindaian AR Code, kerana ia mengaktifkan proses untuk mendapatkan dan menyajikan maklumat atau menjalankan fungsi berdasarkan input pengguna.

  • Pelan STANDARD: individu atau SMB dengan kurang daripada 100 pekerja. Pemindaian AR Code melebihi had 10,000/bulan: 0.10 USD/pemindaian.
  • Pelan PRO: SMB dan Syarikat dengan kurang daripada 500 pekerja. Pemindaian AR Code melebihi had 100,000/bulan: 0.05 USD/pemindaian.

Setiap syarikat yang menggunakan perkhidmatan AR Code untuk tujuan komersial perlu mempunyai lesen sendiri. Jika anda mewakili syarikat perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan atau kandungan AR Code kepada pelanggan anda, anda harus memohon pelan PRO yang termasuk lesen penjual semula. Setiap pelanggan anda harus mempunyai Lesen Komersial (sama ada pelan STANDARD atau PRO) untuk menggunakan teknologi AR Code.

Untuk syarikat yang mempunyai lebih daripada 500 pekerja, sila hubungi pasukan kami untuk kontrak dan lesen yang ditetapkan: hubungi kami.

6. Penggunaan Penjual Semula

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan perkhidmatan untuk tujuan penjualan semula, kecuali jika anda membeli pelan PRO yang termasuk lesen penjual semula. Setiap pelanggan anda harus mempunyai Lesen Komersial (sama ada pelan STANDARD atau PRO) untuk menggunakan teknologi AR Code.

7. DMCA

Kami menghormati hak cipta orang lain dan berhak untuk memadamkan atau menyekat kandungan yang didakwa melanggar hak cipta, menghentikan akaun pengguna yang berulang kali melanggar hak cipta, dan menyemak Polisi Pertikaian Hak Cipta kami secara menyeluruh dan belajar bagaimana melaporkan kandungan yang berpotensi melanggar hak cipta.

8. Tanggungjawab

Sebarang maklumat atau kandungan yang anda siar secara umum atau hantar secara peribadi melalui atau di Perkhidmatan Penyimpanan adalah tanggungjawab mutlak orang yang bermula dengan kandungan tersebut. Anda mengakses semua maklumat dan kandungan tersebut atas risiko anda sendiri. Kami tidak menjamin identiti mana-mana pengguna dengan siapa anda berinteraksi dalam menggunakan Perkhidmatan Penyimpanan dan tidak bertanggungjawab terhadap pengguna mana-mana yang mendapat akses kepada Perkhidmatan Penyimpanan.

9. Interaksi dengan Pihak Ketiga

Perkhidmatan Penyimpanan boleh mengandungi pautan kepada laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikawal oleh AR Code. Apabila anda mengakses laman web pihak ketiga atau menggunakan perkhidmatan pihak ketiga, anda menerima risiko yang terlibat dalam berbuat demikian. Kami menggalakkan anda untuk menyedari apabila anda meninggalkan Perkhidmatan Penyimpanan dan membaca terma dan syarat serta polisi privasi setiap laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang anda lawati atau gunakan.
AR Code tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, ketepatan, polisi privasi atau amalan laman web pihak ketiga atau mana-mana pihak ketiga yang anda berinteraksi dengan melalui Perkhidmatan Penyimpanan.

10. Penghentian

Anda boleh membatalkan langganan akaun atau memadam akaun anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui halaman hubungi kami.

Kami boleh menghentikan akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan, termasuk membatalkan akaun anda, pada bila-bila masa dan tanpa memberi notis kepada anda.

11. Dasar Bayaran Balik

Tiada Bayaran Balik Selepas Digunakan: Sila ambil perhatian bahawa bayaran balik tidak tersedia sekali anda mula menggunakan perkhidmatan AR Code. Kami menggalakkan pelanggan untuk menyemak perkhidmatan kami sepenuhnya sebelum memulakan untuk memastikan mereka memenuhi keperluan anda.

Kelayakan untuk Bayaran Balik: Bayaran balik hanya dipertimbangkan dalam kes di mana perkhidmatan mengalami kerosakan. Untuk meminta bayaran balik, sila hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami dengan butiran yang berkaitan.

Dasar Pembatalan: Pembatalan langganan tidak layak untuk bayaran balik bagi sebarang bahagian perkhidmatan yang digunakan. Anda boleh membatalkan langganan perkhidmatan AR Code pada bila-bila masa. Sila sedar bahawa pembatalan langganan anda tidak memberikan anda hak untuk bayaran balik sebarang yuran atau pembayaran yang telah dibuat atau belum dibayar. Apabila pembatalan dilakukan, langganan anda akan terus aktif sehingga akhir jangka bil yang keluar, membolehkan anda terus mengakses perkhidmatan sehingga itu.

12. Hubungi dan Undang-Undang Yang Mengawal

AR Code beroperasi dan tunduk kepada undang-undang pemerintahan SINGAPURA. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Terma atau Perkhidmatan ini, sila hubungi syarikat AR Code Pte. Ltd. di:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, #02-01, 049422, SINGAPURA

Hubungi kami