1. Umowa warunków

Tworząc konto AR Code i/lub korzystając z naszych usług, Wy lub firma, którą reprezentujecie ("licencjonobiorca", "wy") bezwarunkowo wyrażacie zgodę na związanie się tymi warunkami i stajecie się stroną tych warunków i warunków (umowa). Umowa ta reguluje korzystanie przez Ciebie z technologii AR Code w komputerach, telefonach komórkowych/tabletach i innych urządzeniach (technologia), dostęp do własnej platformy AR Code, która obsługuje funkcjonalność technologii (platforma), korzystanie z usług przechowywania do hostowania zawartości utworzonej, przesłanej lub udostępnianej za pomocą technologii lub platformy (usługi przechowywania) oraz inne produkty i usługi, które AR Code może dostarczać (usługi). Jeśli zawierasz tę umowę w imieniu organizacji lub podmiotu, gwarantujesz, że jesteś uprawniony do ich związania tymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz bezwarunkowej zgody na te warunki, nie masz prawa korzystać z technologii i/lub usług.

2. Prywatność

Przeczytaj naszą politykę prywatności, aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania z Twoich danych osobowych.

3. Zmiany w tych warunkach lub usługach

Możemy aktualizować warunki w dowolnym czasie, dlatego prosimy, abyś jak najczęściej je przeglądał. Jeśli tak się stanie, zamieścimy powiadomienie na stronie i/lub możemy również wysłać Ci powiadomienie drogą mailową. Ponadto, ponieważ nasze usługi ewoluują w czasie, możemy zmieniać lub zaprzestać korzystania z nich w całości lub w części w dowolnym czasie bez konieczności powiadomienia Cię.

4. Konta

Korzystaj z naszej usługi AR Code tylko jeśli masz ukończone 18 lat i możesz zawrzeć umowę z AR Code. W przeciwnym razie proszę nie korzystaj z usług. Jeśli podasz nam nieprawidłowe, niekompletne lub przestarzałe informacje, możemy zawiesić lub zakończyć Twoje konto. Aby chronić swoje konto, zachowaj poufność danych swojego konta i hasła. Natychmiast poinformuj nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które są podejmowane na Twoim koncie.

Konta "DARMOWE PRÓBNE" i "STANDARDOWE" są ograniczone do korzystania przez pojedynczą osobę. Aby więcej osób mogło pracować na tym samym koncie AR Code, proszę zaktualizować je na konto "PRO".

Korzystając z naszej usługi AR Code, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości marketingowych od naszego zespołu. Te wiadomości mogą zawierać promocje, oferty i inne wiadomości marketingowe dotyczące naszych produktów i usług. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w dowolnym momencie, klikając na link "rezygnuj" znajdujący się u dołu każdej wiadomości e-mail. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania naszych wiadomości marketingowych nie oznacza rezygnacji z otrzymywania ważnych wiadomości związanych z obsługą, takich jak aktualizacje konta lub zmiany w naszych warunkach.

5. Własność intelektualna i Własność treści

W pełni przestrzegając warunków tej umowy, udzielimy Ci ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z naszych usług wyłącznie w celach wewnętrznych działalności gospodarczej.
Licencjobiorca musi również przestrzegać poniższych warunków Korzystania z Usług Hostingu. Niniejszym udzielamy Licencjobiorcy ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie i dostęp do Usług Hostingu wyłącznie w celach wewnętrznych działalności gospodarczej.

Jeśli przesłasz jakąkolwiek treść osób trzecich (taką jak obrazy, wideo lub dodatkowe modele 3D), własność tej treści nie ulegnie zmianie. Musisz korzystać z takiej treści osób trzecich zgodnie z licencją udzieloną przez pierwotnego właściciela.

6. Subskrypcje

Z wyjątkiem bezpłatnego okresu próbnego, AR Code wymaga opłat za korzystanie z usług, na co wyrażasz zgodę.
Po dokonaniu subskrypcji na usługi wyraźnie upoważniasz nas (lub naszego zewnętrznego dostawcę płatności) do obciążenia Cię za taką subskrypcję. Wszystkie opłaty i podatki należy płacić w dolarach amerykańskich.
Akceptując te warunki, potwierdzasz, że Twoja subskrypcja ma funkcje płatności cyklicznych. Ponoszysz odpowiedzialność za wszelkie regularne zobowiązania płatnicze przed wypowiedzeniem subskrypcji przez Ciebie lub przez nas. Subskrypcja utrzymuje się do momentu jej wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas.
Anulowanie subskrypcji: Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Na życzenie Twoja subskrypcja zostanie anulowana tuż przed jej kolejnym okresem płatności. Oznacza to, że można nadal korzystać z funkcji premium do końca okresu subskrypcji.
Okresy próbne: Możemy zaoferować pewnym użytkownikom konto próbne na określony okres czasu. Jeśli oferujemy Ci konto próbne, szczegółowe warunki dotyczące tego konta zostaną podane przy rejestracji. Korzystanie z konta próbnego podlega przestrzeganiu tych konkretnych warunków. Mogą obowiązywać pewne ograniczenia dotyczące połączenia konta próbnego z innymi ofertami.

7. Usługa hostingowa

AR Code oferuje usługi hostingu w chmurze AR, które umożliwiają przesyłanie i udostępnianie treści utworzonych za pomocą technologii i platformy AR Code na stronie internetowej AR Code dostępnej pod adresem https://ar-code.com (Usługi Hostingowe). Korzystanie z Usług Hostingowych podlega Warunkom i Zasadom AR Code oraz dodatkowym warunkom określonym poniżej:

1. Ograniczenia
Licencjobiorca nie będzie (ani nie będzie zachęcał żadnej strony trzeciej do): dezasemblować ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy jakiejkolwiek części usługi (chyba że taki zakaz jest zakazany przez obowiązujące prawo), modyfikować, tłumaczyć ani tworzyć utworów pochodnych opartych na usłudze. Licencjobiorca nie będzie używał Usług do tworzenia, rozwijania lub kontynuowania programu konkurencyjnego z Technologią.

Projekty wymagające dużego ruchu, nadmiernych wymagań dotyczących hostingu lub obsługi na żywo lub naruszające warunki usługi nie są dozwolone w ramach licencji komercyjnej. Integracje z platformami osób trzecich również są zabronione. Projekty z tych kategorii muszą uzyskać alternatywną licencję. AR Code może wymagać dodatkowych opłat, zawiesić usługę lub zatwierdzić alternatywną licencję według własnego uznania.

Licencjobiorca jest ściśle zabroniony korzystanie z Usług Hostingowych w sposób, który:

Narusza lub narusza prawa własności intelektualnej lub jakiejkolwiek innej praw instrnej osoby. Narusza jakiekolwiek ustawy lub przepisy, w tym obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu. Jest szkodliwy, fałszywy, wprowadzający w błąd, grożący, nęka, oszkalający, obraźliwy lub w inny sposób nieakceptowalny. Narusza bezpieczeństwo Twojego konta lub konta innej osoby. Próbuje w jakikolwiek sposób uzyskać hasła, informacje o koncie lub inne informacje dotyczące bezpieczeństwa od jakiegokolwiek innego użytkownika. Śledzi lub zbiera dane o innych użytkownikach (takie jak dane o korzystaniu lub jakiekolwiek dane osobowe), w tym pliki cookie i kody logowania. Narusza bezpieczeństwo jakiejkolwiek sieci komputerowej lub łamie hasła i kody szyfrowania. Uruchamia jakąkolwiek formę autorespondera lub „spam” w usługach hostingowych i nie będzie uruchamiał żadnych procesów, które są uruchamiane lub aktywowane, gdy nie jesteś zalogowany do usług hostingowych, które w inny sposób zakłócają prawidłowe funkcjonowanie usług AR Code lub które kopiują lub przechowują znaczne części Treści.

2. Korzystanie z Usług Hostingowych
Materiały wyświetlane, wykonywane lub dostępne na Usługach Hostingowych, w tym, ale nie tylko, treści rzeczywistości rozszerzonej, tekst, filmy, grafiki, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, tekstury, siatki, kody i skrypty oraz Twoja Treść (zdefiniowana poniżej) są chronione prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Obiecujesz przestrzeganie wszelkich informacji o prawach autorskich i zasad znaków towarowych podczas korzystania z Usług Hostingowych. Nie będziesz korzystać z treści nie będących Twoją własnością bez zgody właściciela.
Rozumiesz, że AR Code jest właścicielem usług hostingowych. Nie będziesz modyfikować, publikować, transmitować, brać udziału w przekazie ani sprzedaży, tworzyć utworów pochodnych na podstawie usług hostingowych lub treści. Zgadzasz się, że nie będziesz rozpowszechniać w żadnym medium żadnej części usług hostingowych ani treści bez wcześniejszej pisemnej autoryzacji AR Code, chyba że AR Code udostępni środki do takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych przez usługi hostingowe (takich jak funkcje, które umożliwiają umieszczenie Treści na własnej stronie internetowej).

3. Ruch

Ograniczamy ruch przychodzący z kont licencjobiorców według następujących zasad:

  • 5GB ruchu przychodzącego na miesiąc dla planu "DARMOWE PRÓBNE"
  • 50GB ruchu przychodzącego na miesiąc dla planu "STANDARDOWE"
  • 500GB ruchu przychodzącego na miesiąc dla planu "PRO"

Ta polityka podlega uczciwemu korzystaniu, możemy wymagać aktualizacji do spersonalizowanego ruchu na premium, jeśli jest to wymagane przez naszą infrastrukturę do obsługi usługi hostingu.

5. Zastosowanie komercyjne

W przypadku komercyjnego wykorzystania usługi musisz zakupić licencjonowane konto odpowiednie dla rodzaju i wielkości Twojej firmy.

Skan AR Code odnosi się do działania korzystania z urządzenia cyfrowego do przechwycenia i interpretacji danych zakodowanych w kodach AR. W przypadku funkcji AI Code (asystent AI), rozpoczęcie dialogu lub interakcja z asystentem AI jest równoznaczne z odczytaniem kodu AR, ponieważ uruchamia proces odczytywania i prezentowania informacji lub wykonania funkcji na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych.

  • Plan "STANDARDOWY": osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo średnie o liczbie pracowników poniżej 100. Kody AR Code powyżej limitu 10 000/miesiąc: 0,10 USD/skan.
  • Plan "PRO": przedsiębiorstwo średnie i duże o liczbie pracowników poniżej 500. Kody AR Code powyżej limitu 100 000/miesiąc: 0,05 USD/skan.

Każda firma korzystająca z usług AR Code w celach komercyjnych musi mieć własną licencję. Jeśli reprezentujesz firmę usługową oferującą usługi lub treści AR Code dla swoich klientów, musisz ubiegać się o plan PRO, który obejmuje licencję na odsprzedaż. Każdy z Twoich klientów musi posiadać licencję komercyjną (standardowy lub PRO plan) do korzystania z technologii AR Code.

W przypadku firm z liczbą pracowników przekraczającą 500 osób, proszę skontaktować się z naszym zespołem w celu uzyskania dedykowanej umowy i licencji: kontakt.

6. Odsprzedaż

Zgadzasz się nie korzystać z usługi w celu odsprzedaży, chyba że zakupisz plan PRO, który obejmuje licencję na odsprzedaż. Każdy z Twoich klientów musi posiadać licencję komercyjną (standardowy lub PRO plan) do korzystania z technologii AR Code.

7. DMCA

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub wyłączania treści, które naruszają prawa autorskie, do usuwania kont użytkowników wielokrotnie naruszających prawa autorskie oraz do przejrzenia naszej pełnej polityki dotyczącej sporów o prawa autorskie i dowiedzenia się, jak zgłaszać potencjalnie naruszające prawa autorskie treści.

8. Odpowiedzialność

Wszelkie informacje lub treści, które publikujesz publicznie lub przesyłasz prywatnie za pośrednictwem Usług Hostingowych są wyłączną odpowiedzialnością osoby, która stworzyła taką treść. Wszystkie takie informacje i treści korzystasz na własne ryzyko. Nie gwarantujemy tożsamości żadnych użytkowników, z którymi nawiązujesz interakcję podczas korzystania z usług hostingowych i nie odpowiadamy za to, którzy użytkownicy uzyskują dostęp do Usług Hostingowych.

9. Interakcje z podmiotami trzecimi

Usługi Hostingowe mogą zawierać łącza prowadzące do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez AR Code. Korzystając z stron trzecich lub usług osób trzecich, akceptujesz, że wiąże się to z ryzykiem. Zalecamy, abyś był świadomy opuszczania Usług Hostingowych i przeczytał warunki użytkowania oraz politykę prywatności każdej strony trzeciej lub usługi, której używasz lub odwiedzasz.
AR Code nie ma kontroli nad treścią, dokładnością, polityką prywatności ani praktykami stron trzecich lub jakichkolwiek stron lub usług, z którymi współdziałasz za pośrednictwem Usług Hostingowych.

10. Wypowiedzenie umowy

Możesz wypowiedzieć subskrypcję swojego konta lub usunąć konto w dowolnym momencie, skontaktuj się z nami.

Możemy w każdym czasie i bez powiadomienia zakończyć dostęp i korzystanie z Usług, w tym zakończyć Twoje konto.

11. Polityka zwrotów

Brak zwrotów po rozpoczęciu korzystania: Należy pamiętać, że po rozpoczęciu korzystania z usług AR Code nie ma możliwości zwrotu. Zachęcamy klientów do dokładnego zapoznania się z naszymi usługami przed rozpoczęciem, aby upewnić się, że spełniają ich wymagania.

Uprawnienia do zwrotów: Zwroty uwzględniane są tylko w przypadku wadliwej usługi. Aby poprosić o zwrot, proszę skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta podając odpowiednie szczegóły.

Polityka anulowania: Anulowanie subskrypcji nie daje prawa do zwrotu za wykorzystaną część usługi. Możesz anulować subskrypcję usługi AR Code w dowolnym momencie. Pamiętaj, że anulowanie subskrypcji nie upoważnia Cię do zwrotu jakichkolwiek opłat lub płatności już dokonanych lub oczekujących. Po anulowaniu subskrypcji Twoja subskrypcja pozostanie aktywna do końca bieżącego okresu rozliczeniowego, umożliwiając Ci kontynuowanie korzystania z usług do tego momentu.

12. Kontakt i prawo właściwe

AR Code działa i działalność podlega prawu Singapuru. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków lub usług, skontaktuj się z firmą AR Code Pte. Ltd. pod adresem:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, #02-01, 049422, SINGAPUR

Kontakt