1. Zgoda na warunki

Tworząc konto AR Code i / lub korzystając z naszych usług, Ty lub firma, którą reprezentujesz ("licencjobiorca", "ty") bezwarunkowo wyrażasz zgodę na podleganie i stanie się stroną niniejszych warunków i zasad (umowa). Niniejsza umowa reguluje korzystanie przez Ciebie z technologii AR Code na komputerach, telefonach komórkowych / tabletach i innych urządzeniach (technologia); dostęp do platformy własnościowej AR Code, która obsługuje funkcje technologii (platforma); korzystanie z usług przechowywania w celu hostowania treści tworzonych, przesyłanych lub udostępnianych za pomocą technologii lub platformy (usługi przechowywania); oraz inne produkty i usługi, które AR Code może świadczyć (usługi). Jeśli zawierasz tę umowę w imieniu organizacji lub podmiotu, gwarantujesz, że jesteś upoważniony do związania ich tymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się bezwarunkowo na te warunki, nie masz prawa korzystać z technologii i / lub usług.

2. Prywatność

Prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności w celu uzyskania informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje informacje.

3. Zmiany w tych warunkach lub usługach

Możemy aktualizować Warunki w dowolnym momencie, dlatego prosimy o regularne ich sprawdzanie. Jeśli to zrobimy, opublikujemy ogłoszenie na stronie i / lub możemy wysłać Ci powiadomienie drogą mailową. Ponadto, ponieważ nasze usługi ewoluują, możemy w dowolnym momencie zmienić lub zaprzestać korzystania z nich bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

4. Konta

Możesz korzystać z naszej usługi AR Code, jeśli masz 18 lat lub więcej i jesteś w stanie zawrzeć umowę z AR Code. W przeciwnym razie prosimy nie korzystać z Usług. Jeśli podasz nam niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje, możemy zawiesić lub zakończyć Twoje konto. W celu ochrony swojego konta, zachowaj poufność swoich danych konta i hasła oraz niezwłocznie nas powiadom, jeśli wystąpi jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Twoim koncie.

Konta "FREE TRIAL" i "STANDARD" są przeznaczone do użytku jednej osoby. Aby więcej osób mogło pracować na tym samym koncie AR Code, należy zaktualizować je do konta "PRO".

Kody AR utworzone za pomocą kont "FREE TRIAL" są przeznaczone wyłącznie do celów demonstracyjnych i nie ma żadnej gwarancji, że będą długoterminowo dostępne na platformie.

Korzystając z naszej usługi AR Code, zgadzasz się otrzymywać e-maile od naszego zespołu. Te e-maile mogą zawierać promocje, oferty i inne wiadomości marketingowe dotyczące naszych produktów i usług. Możesz wypisać się z tych wiadomości e-mail w dowolnym momencie, klikając link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego e-maila. Należy jednak pamiętać, że wypisanie się z naszych wiadomości marketingowych nie oznacza rezygnacji z otrzymywania ważnych komunikatów dotyczących usług, takich jak aktualizacje konta lub zmiany w naszych warunkach i zasadach.

5. Własność intelektualna i własność treści

Pod warunkiem pełnego przestrzegania warunków niniejszej umowy, udzielamy Licencjobiorcy ograniczonej, niewyłącznej licencji, niewormowalnej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej, nieodłącznej do korzystania z naszych usług wyłącznie w celach wewnętrznych swojej działalności gospodarczej.
Licencjobiorca musi również przestrzegać poniższych warunków i zasad usług hostingowych.

Jeśli przesyłasz jakąkolwiek treść firm trzecich na usługę AR Code (taką jak zdjęcia, teksty, filmy lub modele 3D), własność tej treści nie ulega zmianie. Musisz korzystać z takiej treści firm trzecich zgodnie z warunkami oryginalnego właściciela.

6. Subskrypcje

Z wyjątkiem konta Free Trial, AR Code wymaga opłacenia opłat za korzystanie z Usług, i wyrażasz zgodę na zapłatę takich opłat.
Po zakupie subskrypcji usług wyraźnie upoważniasz nas (lub naszego procesora płatności zewnętrznego) do pobrania opłaty za taką subskrypcję.
Akceptując niniejsze warunki, potwierdzasz, że Twoja subskrypcja ma funkcje powtarzające się płatności. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie obowiązki powtarzających się płatności aż do anulowania subskrypcji, zarówno przez Ciebie, jak i przez nas. Twoja subskrypcja trwa do momentu anulowania przez Ciebie lub przez nas.
Anulowanie subskrypcji: Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Na Twoją prośbę subskrypcja zostanie anulowana bezpośrednio przed następnym okresem płatności. Oznacza to, że nadal można korzystać z funkcji premium do końca okresu subskrypcji.
Free Trial: Możemy zaoferować pewnym kwalifikującym się użytkownikom darmowy okres próbny o określonym czasie trwania. Jeśli oferujemy Ci darmowy okres próbny, szczegółowe warunki zostaną podane podczas rejestracji. Korzystanie z darmowego okresu próbnego podlega spełnieniu określonych warunków. Mogą istnieć pewne ograniczenia dotyczące łączenia darmowych okresów próbnych z innymi ofertami.

7. Usługi hostingu

AR Code oferuje usługi hostingu w chmurze AR pozwalające na przesyłanie i udostępnianie treści tworzonych za pomocą technologii i platformy AR Code za pośrednictwem witryny AR Code znajdującej się pod adresem https://ar-code.com („Usługi hostingu”). Korzystanie z Usług Hostingowych podlega Warunkom i Zasadom AR Code oraz następującym dodatkowym warunkom:

1. Ograniczenia
Licencjobiorca nie będzie (ani nie będzie zachęcać żadnej trzeciej strony do): odtwarzania kodu źródłowego jakiejkolwiek części usługi w celu próby odkrycia (z wyjątkiem zakresu, w jakim zakaz ten jest zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa), modyfikowania, tłumaczenia lub tworzenia utworów pochodnych opartych na usłudze. Licencjobiorca nie będzie używać Usług do tworzenia, rozwijania lub prowadzenia programu, który konkuruje z technologią.

Projekty, które generują ekstremalny ruch, mają nadmierne wymagania dotyczące hostingów lub obsługi na żywo lub naruszają warunki usługi, nie są dozwolone w ramach komercyjnej licencji. Zabronione są również integracje z platformami firm trzecich. Projekty podlegające tym kategoriom muszą uzyskać alternatywną licencję. AR Code może wymagać dodatkowych opłat, zawiesić usługi lub zatwierdzić alternatywną licencję według własnego uznania.

Licencjobiorca kategorycznie zabrania korzystanie z Usług Hostingowych w sposób, który:

Narusza prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne prawa innych osób. Narusza jakiekolwiek prawa lub przepisy, w tym jakiekolwiek obowiązujące przepisy kontroli eksportu. Jest szkodliwy, oszukańczy, wprowadzający w błąd, groźny, nękanie, obraźliwy, obsceniczny lub w inny sposób niewłaściwy. Zagraża bezpieczeństwu Twojego konta lub innym osobom. Próbując w jakiś sposób uzyskać hasła, informacje o koncie lub inne informacje o bezpieczeństwie od innych użytkowników. Śledzi lub zbiera dane o innych użytkownikach (takie jak dane dotyczące korzystania lub jakiekolwiek dane osobowe), w tym pliki cookie i kody logowania. Narusza bezpieczeństwo dowolnej sieci komputerowej lub łamie hasła i kody szyfrowania bezpieczeństwa. Uruchamia jakąkolwiek formę automatycznego kontaktu zwrotnego lub "spam" w ramach Usług Hostingowych i nie będzie uruchamiać żadnych procesów działających lub aktywowanych, gdy nie jesteś zalogowany do Usług Hostingowych, które w przeciwnym razie zakłócają prawidłowe działanie Usług AR Code lub które kopią lub przechowują znaczną część Treści.

2. Korzystanie z Usług Hostingowych
Materiały wyświetlane lub wykonywane lub dostępne na Usługach Hostingowych, w tym, ale nie ograniczając się do treści rzeczywistości rozszerzonej, tekstu, filmów, grafik, danych, artykułów, zdjęć, obrazów, ilustracji, tekstur, siatek, kodów i skryptów oraz Twoje treści (zdefiniowane poniżej), podlegają ochronie prawami autorskimi i / lub innymi przepisami prawa własności intelektualnej. Obiecujesz przestrzegać wszystkich uwag praw autorskich i zasad znaków towarowych podczas korzystania z Usług Hostingowych. Nie korzystasz z treści, które nie są Twoją własnością bez zgody właściciela.
Rozumiesz, że AR Code jest właścicielem Usług Hostingowych. Nie będziesz modyfikować, publikować, transmitować, uczestniczyć w przenoszeniu lub sprzedaży, reprodukować (za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w tej sekcji), tworzyć utworów pochodnych opartych na, ani w inny sposób wykorzystywać Usług Hostingowych ani Treści. Zgadzasz się nie rozpowszechniać w jakimkolwiek medium żadnej części Usług Hostingowych ani Treści bez uprzedniej pisemnej zgody AR Code, chyba że AR Code udostępnia środki do takiego rozpowszechniania za pośrednictwem funkcji oferowanych przez Usługi Hostingowe (takich jak funkcje, które umożliwiają osadzanie Treści na własnej stronie internetowej).

3. Ruch

Ograniczamy ruch downstream konta Licencjobiorcy w sposób następujący:

  • Miesięczny ruch downstream 5 GB dla planu FREE TRIAL
  • Miesięczny ruch downstream 50 GB dla planu STANDARD
  • Miesięczny ruch downstream 500 GB dla planu PRO

Ta polityka podlega zasadom uczciwego użytkowania. W razie potrzeby związanej z infrastrukturą usług hostingowych, możemy wymagać od Ciebie uaktualnienia do spersonalizowanego konta premium o większej ilości transferu danych.

8. Użycie komercyjne

Aby korzystać z usługi w celach komercyjnych, musisz zakupić licencję odpowiednią dla rodzaju i wielkości Twojej działalności.

Skanowanie kodu AR oznacza działanie polegające na użyciu urządzenia cyfrowego do zarejestrowania i zinterpretowania danych zakodowanych w kodach AR. W przypadku funkcji AI Code (AI Assistant) rozpoczęcie dialogu lub interakcji z asystentem AI jest równoważne ze skanowaniem kodu AR, ponieważ uruchamia proces pobierania i prezentowania informacji lub wykonywania funkcji na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych.

  • Plan STANDARD: osoba fizyczna lub MŚP z liczbą pracowników poniżej 100. Skanowanie kodów AR po przekroczeniu limitu 10 000 na miesiąc: 0,10 USD/skan.
  • Plan PRO: MŚP i przedsiębiorstwa z liczbą pracowników poniżej 500. Skanowanie kodów AR po przekroczeniu limitu 100 000 na miesiąc: 0,05 USD/skan.

Każda firma korzystająca z usług AR Code w celach komercyjnych musi posiadać własną licencję. Jeśli reprezentujesz firmę świadczącą usługi lub treści związane z kodami AR dla swoich klientów, musisz ubiegać się o plan PRO, który obejmuje licencję dla resellera. Każdy klient musi mieć licencję komercyjną (plan STANDARD lub PRO), aby korzystać z technologii AR Code.

Jeśli Twoja firma ma więcej niż 500 pracowników, skontaktuj się z naszym zespołem w celu uzyskania dedykowanego kontraktu i licencji: skontaktuj się z nami.

9. Wykorzystanie przez resellera

Zgadzasz się nie korzystać z usługi w celach odsprzedaży, chyba że zakupisz plan PRO, który obejmuje licencję dla resellera. Każdy z Twoich klientów musi posiadać licencję komercyjną (plan STANDARD lub PRO), aby korzystać z technologii AR Code.

10. DMCA

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub dezaktywowania treści, które rzekomo naruszają prawa autorskie, do zakończenia kont osób naruszających prawa autorskie na powtarzających się zasadach oraz do zapoznania się z naszym pełnym Regulaminem sporów dotyczących praw autorskich i dowiedzenia się, jak zgłaszać potencjalnie naruszające prawa autorskie treści.

11. Odpowiedzialność

Wszelkie informacje lub treści, które publicznie opublikujesz lub transmitujesz prywatnie za pośrednictwem Usług Hostingowych, są wyłączną odpowiedzialnością osoby, która stworzyła taką treść. Korzystasz z takich informacji i treści na własne ryzyko. Nie gwarantujemy tożsamości żadnych użytkowników, z którymi współdziałasz korzystając z Usług Hostingowych i nie ponosimy odpowiedzialności za to, którzy użytkownicy uzyskują dostęp do Usług Hostingowych.

12. Interakcje z podmiotami trzecimi

Usługi Hostingowe mogą zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez AR Code. Korzystając z witryn stron trzecich lub korzystając z usług stron trzecich, wyrażasz zgodę na podjęcie ryzyka. Zachęcamy do świadomego opuszczania Usług Hostingowych i do zapoznania się z warunkami i zasadami oraz polityką prywatności każdej strony internetowej lub usługi stron trzecich, której używasz lub odwiedzasz.
AR Code nie ma kontroli nad treścią, dokładnością, polityką prywatności ani praktykami stron trzecich ani żadnej strony trzeciej, z którą współpracujesz za pośrednictwem Usług Hostingowych.

13. Zakończenie

Możesz w każdej chwili anulować subskrypcję swojego konta lub usunąć swoje konto, skontaktuj się z nami.

Możemy w każdej chwili i bez powiadomienia zakończyć twój dostęp do i korzystanie z Usług, w tym zakończyć Twoje konto.

14. Polityka zwrotów

Brak zwrotów po użyciu: Należy pamiętać, że zwrotów nie ma możliwości po rozpoczęciu korzystania z usług AR Code. Zachęcamy klientów do dokładnego sprawdzenia naszych usług przed rozpoczęciem korzystania, aby upewnić się, że spełniają Państwa wymagania.

Uprawnienie do zwrotów: Zwroty są rozpatrywane tylko w przypadkach, gdy usługa jest wadliwa. W celu złożenia wniosku o zwrot, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta podając odpowiednie szczegóły.

Polityka anulowania: Anulowanie subskrypcji nie uprawnia do zwrotu jakiejkolwiek użytej części usługi. Możesz anulować subskrypcję usługi AR Code w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że anulowanie subskrypcji nie uprawnia do zwrotu jakiejkolwiek wcześniej zapłaconej lub oczekującej opłaty. Po anulowaniu subskrypcji Twoja subskrypcja pozostanie aktywna do końca obecnego okresu rozliczeniowego, co pozwoli Ci nadal korzystać z usług do tego czasu.

15. Kontakt i prawo właściwe

AR Code działa i podlega prawu SINGAPURU. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków lub Usług, prosimy o kontakt z AR Code Pte. Ltd. pod adresem:

AR Code Pte. Ltd.
68 Circular Road, # 02-01, 049422, SINGAPORE

Skontaktuj się z nami