Jak AR QR kódy v knihách a časopisech mění zážitek ze čtení


AR Code Tech | 04/10/2023 |


Technologie AR Codeů je mocným nástrojem, který mění způsob, jakým interagujeme s digitálním obsahem. A to platí obzvláště v oblasti vydávání, kde jsou AR QR kódy používány k oživení tištěné stránky. Podívejme se blíže na to, jaká je role této vzrušující technologie při zlepšování zážitku čtenářů.

Interaktivní studium pomocí rozšířené reality

Jedním z nejzajímavějších užití AR Codeů v knihách a časopisech je interaktivní studo rozšířenou realitou s edukačním obsahem. Učebnice, zejména v komplexních oblastech, jako je věda a technika, začínají začleňovat AR prvky pro zvýšení zájmu o studium. Čtenáři mohou naskenovat AR Code a najednou vidět trojrozměrný model molekuly, planetární systém nebo architektonickou strukturu.

AR QR Code Jupiter Astronomy

Interakcí s těmito AR modely se složité koncepty stávají přístupnějšími a snadněji pochopitelnými.

Zapojení vizuálního obsahu na vyšší úroveň

Knihy a časopisy zaměřené na vizuální obsah, jako je turistika, móda, AR architektura nebo AR nábytek, využívají AR Codey ke zvýraznění představ. Čtenáři tak mohou v reálném čase vidět, jak daný koncept vypadá.

Například naskenováním AR QR kódu můžete virtuálně navštívit památku:

monument 3D photogrammetry AR Code

Můžete také vidět, jak by se nová sedačka hodila do vaší obývacího pokoje. Tím se obsah stává nejen zábavnějším, ale také prakticky užitečným pro čtenáře.

Modern wooden armchair 3D AR

Integrace multimediálního obsahu pro bohatší zážitek

AR QR kódy se používají k integrování multimediálního obsahu do tištěných materiálů. Článek nebo příběh lze doplnit relevantním obsahem s AR videem s audio zvukem, což čtenářům poskytuje pohlcující zážitek.

AR video book and magazine

Například kniha o hudební historii by mohla odkazovat na klasická díla, což by umožnilo čtenářům poslouchat popisované skladby během čtení o nich. To čtenářům poskytuje pohlcující zážitek.

Aktuální aktualizace a relevantní informace

Dynamika AR QR kódů znamená, že mohou odkazovat na obsah aktualizovaný v reálném čase. To je obzvláště užitečné pro časopisy zaměřené na rychle se měnící oblasti, jako je technologie nebo aktuální události.

Čtenáři mohou naskenovat AR Code a mít přístup k nejnovějším informacím, aby byli vždy aktuální.

Zlepšení e-commerce a reklamních příležitostí

Nike Air Max AR Code

Komerční publikace používají AR Codey ke spojení obsahu a rozšířené reality v obchodu. AR QR kódy mohou odkazovat na produkty nebo služby, které jsou prezentovány v článku, aby čtenáři měli možnost okamžitých nákupů. Stejně tak interaktivní AR reklamy nabízejí zábavnější zážitek než tradiční tištěné reklamy, zvyšují tak jejich účinnost.

Závěr

Závěrem lze říci, že integrace Augmented Reality kódů do knih a časopisů mění zážitek čtenářů.

Díky propojení fyzického a digitálního prostoru umožňuje technologie AR Codeů publikátorům poskytovat interaktivní, aktuální a zábavný obsah. Budoucnost vydávání vypadá vzrušujícě a je zřejmé, že AR QR kódy budou s ní součástí.

Často kladené otázky

Jak AR Codey zlepšují interaktivní učení v knihách a časopisech?

AR Codey se používají v učebnicích a časopisech k vytváření interaktivních zážitků s rozšířenou realitou. Čtenáři mohou naskenovat AR Code a zobrazit trojrozměrné modely složitých konceptů, jako je molekula, planetární systém nebo architektonická struktura. To usnadňuje pochopení složitých myšlenek.

Jak se AR Codey používají ke sladění multimediálního obsahu v tištěných materiálech?

AR Codey se používají k bezproblémové integraci multimediálního obsahu do tištěných materiálů. Například kniha o hudební historii by mohla odkazovat na klasická díla a čtenáři by si je mohli poslechnout při čtení o nich. To čtenářům poskytuje pohlcující zážitek.

Jak AR Codey zlepšují e-commerce a reklamní příležitosti v komerčních publikacích?

Komerční publikace využívají AR Codey ke spojení obsahu a obchodu. AR Codey mohou odkazovat na produkty nebo služby prezentované v článku a čtenáři tak mají možnost okamžitého nákupu. Interaktivní AR reklamy nabízejí zábavnější zážitek než tradiční tištěné reklamy, čímž zvyšují jejich účinnost.

Napájení
41,158 AR experiences
Porce
136,617 Skenování za den
Důvěryhodný od
28219 Tvůrci

Začít

Začněte vytvářet, spravovat a sledovat své zkušenosti s kódem AR.
facebook twitter instagram linkedin youtube
Začněte vytvářet a spravovat své zkušenosti s kódem Augmented Reality.

Začít

AR Code Object Capture
Okamžitě vytvořte kódy AR pro jakýkoli objekt pomocí 3D skenů z vašeho iPhone Pro nebo iPad Pro.
AR Code Object Capture

Nejnovější příspěvky na blogu