AR QR kódy pro propagační materiály událostí: brožury, plakáty nebo letáky


AR Code Tech | 04/10/2023 |


Rozšířená realita je silná technologie pro organizátory událostí, kteří hledají inovativní způsoby, jak propagovat své události a zaujmout publikum. Využitím technologie AR Codeu mohou organizátoři událostí vytvářet interaktivní a ponořující zážitky, které zdůrazňují nejlepší aspekty jejich událostí a zároveň nabízejí exkluzivní digitální obsah potenciálním návštěvníkům.

Úspěšné propagační kampaně pro události

Úspěšná organizace události často zahrnuje provádění přitažlivé propagační kampaně pro vzbuzení zájmu a přilákání účastníků. Tradiční propagační materiály, jako jsou plakáty, letáky, vstupenky nebo brožury, slouží k propagaci události a informování potenciálních účastníků o jejích podrobnostech.

I když tyto konvenční propagační nástroje mohou efektivně zvyšovat povědomí o událostech, často jim chybí ponořující a interaktivní vlastnosti, které moderní publikum touží.

Zvýšení propagace události pomocí AR na plakátech, letácích a brožurách

AR Code plakátu Jazz Festivalu

Integrace technologie AR Codeu do propagačních materiálů událostí je jednoduchý proces, který vyžaduje minimální nastavení. Stačí mít k dispozici rozšířený realitní kód, který lze snadno generovat pomocí online platformy AR Codeu. Tyto kódy lze poté tisknout na plakáty, letáky, brožury nebo je zobrazovat digitálně na webových stránkách, e-commerce platformách nebo sociálních médiích.

Když jednotlivec naskenuje AR Code pomocí zařízení kompatibilního s AR, jako je smartphone (iOS nebo Android) nebo headset AR (Apple Vision, Meta Quest), může získat interaktivní AR zážitek, který představuje 3D obsah spojený s událostí. Tento ponořující zážitek může zahrnovat 3D modely, 3D videa nebo jiné digitální prvky, které nabízejí malou ochutnávku toho, čeho se účastníci na události mohou těšit.

Využití rozšířené reality pro propagaci událostí

AR QR kód události Mistrovství světa ve fotbale

Rozšířená realita se ukazuje jako neocenitelný nástroj pro propagaci různých událostí, včetně koncertů, festivalů, výstav umění a sportovních soutěží. AR Codey na plakátech nebo brožurách umožňují organizátorům událostí nabízet zapojení marketingového AR zážitku, který rezonuje s jejich cílovou skupinou.

Například AR Code na koncertním plakátu by mohl odhalit 3D model scénického uspořádání nebo video ukázku vystoupení. Pro výstavu umění by AR Code mohl ukazovat 3D modely zobrazených uměleckých děl. V případě festivalu by AR Code vložený na mapu nebo průvodce mohl poskytnout návštěvníkům interaktivní mapu zobrazující umístění různých atrakcí, scén nebo zajímavých míst.

Přijetím technologie rozšířené reality mohou organizátoři událostí nejen zvýšit propagační dosah svých událostí, ale také vytvořit nezapomenutelné zážitky, které inspirují a potěší potenciální návštěvníky.

AR QR kódy pro jídelníčky restaurací

Rozšířená realita se také chystá změnit jídelníčky restaurací pomocí AR QR kódů. Tyto kódy umožňují restauracím zobrazovat 3D reprezentace jídel na jídelních lístcích, zvyšující tak zážitek a porozumění zákazníkům.

Fotogrammetrie japonského ramenu v restauraci Ramen

AR Codey také pomáhají v marketingu a umožňují bezdotykové prohlížení jídelního lístku a objednávání, což je klíčová vlastnost ve světě po pandemii. Tato technologie pomáhá restauracím udržet si konkurenceschopnost a přilákat mladší generaci.

Často kladené dotazy

Jak mohou AR Codey zlepšit tradiční propagační materiály událostí?

AR Codey přidávají interaktivitu a ponoření do tradičních materiálů, nabízejí náhledy na 3D obsah a zapojující zážitky pro potenciální účastníky.

Jaké druhy událostí mohou mít prospěch z používání AR Codeů pro propagaci?

Koncerty, festivaly, výstavy umění a sportovní soutěže mohou všechny těžit z AR Codeů, které poskytují zajímavé marketingové zážitky a představují jedinečné aspekty událostí.

Jak mohou organizátoři událostí začlenit AR Codey do svých propagačních materiálů?

Organizátoři událostí mohou generovat AR Codey pomocí naší online platformy https://ar-code.com a poté je tisknout nebo zobrazovat na propagačních materiálech jako jsou plakáty, letáky, brožury nebo digitální kanály.

Napájení
41,286 AR experiences
Porce
136,940 Skenování za den
Důvěryhodný od
28303 Tvůrci

Začít

Začněte vytvářet, spravovat a sledovat své zkušenosti s kódem AR.
facebook twitter instagram linkedin youtube
Začněte vytvářet a spravovat své zkušenosti s kódem Augmented Reality.

Začít

AR Code Object Capture
Okamžitě vytvořte kódy AR pro jakýkoli objekt pomocí 3D skenů z vašeho iPhone Pro nebo iPad Pro.
AR Code Object Capture

Nejnovější příspěvky na blogu