Muuttamalla juomapakkausten mainontaa AR QR-kodeilla


AR Code Tech | 16/12/2023 |


Nykyisen nopeasti etenevän digitaalisen maailman aikana juomateollisuus etsii jatkuvasti innovatiivisia tapoja sitouttaa kuluttajat. AR-koodi on tämän vallankumouksen eturintamassa ja se muuttaa asiakaskohtaamisia tuotteiden kuten limsapullojen tai kahvimukien kanssa. Teknologia mahdollistaa 3D-sisällön käytön laajennetussa todellisuudessa yksinkertaisesti skannaamalla AR-QR-koodi, tarjoten immersiivisen digitaalisen kokemuksen ilman sovelluksen lataamisen tarvetta.

Lisätty todellisuus on tullut tärkeäksi markkinointityökaluksi, joka luo immersiivisiä kokemuksia. AR-kooditeknologiaa, joka on integroitu juomapakkauksiin, käytetään interaktiiviseen tarinankerrontaan, personoidun markkinoinnin ja ainutlaatuisten digitaalisten kohtaamisten luomiseen. Tämä lähestymistapa vahvistaa kuluttaja-brändiyhteyttä ja tarjoaa kilpailuedun. Tutustu QR- ja AR-koodien eroihin.

Seuraava AR-kood kokemus näyttää AR-logon, joka on luotu SVG-kuvatiedoston avulla:

Mos Burgerin demologo

Liitettyinä omaan mukautettuun linkkitoimintoon, AR-QR-koodin kokemus voi tehostaa käyttäjien osallistumista

Interaktiiviset juomapakkaukset AR-koodilla

AR-kooditeknologia mahdollistaa brändien vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa AR-QR-koodien avulla pakkauksissa, johtuen ainutlaatuisesta tuotekohtaisesta sisällöstä kuten 3D-malleista, lisätyn todellisuuden markkinointisisällöstä ja muusta. Brändit kuten Pizza Hut, Amazon ja Ikea käyttävät jo AR-koodeja parantaakseen asiakaskokemusta ja erottuakseen kilpailijoistaan. Tämä teknologia tekee pakkauskokemuksesta vuorovaikutteisen ja informatiivisen, tarjoten osallistava ja informatiivisen kokemus asiakkaille.

AR-koodijuomapakkaus kahvimuki

Starbucks AR 3D -logo

Korkealaatuiset 3D-mallit ja AR-videoita pakkausten avulla

AR-kooditeknologia mahdollistaa immersiiviset lisätyn todellisuuden kokemukset, joissa on korkealaatuisia 3D-malleja. Liiketoiminnat voivat luoda omia ainutlaatuisia 3D-malleja tai käyttää työkaluja kuten AR-tekstiä, AR-kuvaa tai AR-logoa luodakseen yksinkertaisia verkkopohjaisia 3D-malleja, jotka parantavat asiakkaan osallistumista interaktiivisiin AR-kokemuksiin, jotka voivat olla tai olla olematta linkitettyinä mukautettuun URL-linkkiin. Lisäksi AR-video-ominaisuus mahdollistaa yritysten lisätä virtuaalisia näyttöjä, jotka näyttävät videoita äänien kanssa pakkaustaan, tarjoten ainutlaatuisen ja osallistavan kokemuksen niille asiakkaille, jotka skannaavat AR-koodin.

AR-video mainos

Lisätietoja AR-video-työkalusta löytyy omistetusta blogikirjoituksestamme: AR-videot QR-koodeissa

Ainutlaatuiset AR-kokemukset AR-koodilla

AR-kooditeknologia mahdollistaa ainutlaatuisten ja personoitujen lisätyn todellisuuden kokemusten luomisen jokaiselle tuotteelle. Nämä koodit, joita voi skannata millä tahansa Android- tai Apple-mobiililaitteella, tarjoavat välittömän pääsyn immersiivisiin AR-kokemuksiin ilman tarvetta asentaa lisäsovelluksia. Ne ovat jo yhteensopivia AR-lasien, kuten Meta Quest 3 tai Apple Vision Pro, kanssa, mikä erottaa yritykset kilpailijoistaan ja tarjoaa asiakkaille erottuvia digitaalisia kokemuksia.

Coca Cola AR -logo

Päätelmä

AR-kooditeknologia parantaa tuotepakkausta luomalla immersiivisiä ja interaktiivisia digitaalisia kokemuksia, auttaen yrityksiä erottumaan markkinoilla. Ainutlaatuiset AR-kokemukset jokaiselle tuotteelle mahdollistavat osallistavien ja personoitujen digitaalisten kokemusten tarjoamisen asiakkaille. Lisäominaisuudet, kuten korkealaatuiset 3D-mallit, AR-videot ja etädatan näyttö API-työkalun avulla, tarjoavat uusia mahdollisuuksia innovaatioon ja asiakasvuorovaikutukseen AR-teknologian avulla.

Seuraathan lisää oivalluksiamme AR-koodin vaikutuksista jokapäiväisiin kokemuksiin. Tutustu muihin innovatiivisiin sovelluksiin AR-kooditeknologialla blogissamme!

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka AR-koodit parantavat tuotepakkausta?

AR-koodit tarjoavat ainutlaatuista ja personoitua AR-sisältöä jokaiselle pakkaukselle, kuten 3D-malleja, AR-tekstiä, videoita ja etäistä tekstidataa, parantaen asiakkaan interaktiivista kokemusta.

Kuinka yritykset luovat omia AR-koodejaan?

Yritykset voivat luoda AR-koodeja osoitteessa https://ar-code.com, alustalla, jossa voi ladata 3D-malleja tai luoda yksinkertaisia verkkopohjaisia 3D-malleja työkaluilla kuten AR-teksti, AR-kuva, AR-logo tai AR-portaali. Nämä AR-koodit voidaan tulostaa erilaisille materiaaleille, toteuttaa verkkosivuille tai muille digitaalisille medioille.

Voiko AR-koodia käyttää minkä tyyppisissä juomapakkauksissa tahansa?

AR-koodi on monipuolinen ja sitä voidaan soveltaa erilaisiin juomapakkauksiin, kuten limsapurkkeihin, viinipulloihin tai kahvimukkeihin ja muihin, tarjoten dynaamisen tavan sitoutua kuluttajiin.

Virransyöttö
43,954 AR experiences
Tarjoilu
152,859 Skannaukset päivässä
Luotettu
32071 TekijätAloittaa

Aloita AR Codekokemusten luominen, hallinta ja seuranta.
Aloita lisätyn todellisuuden koodien käyttökokemusten luominen ja hallinta.

Aloittaa

AR Code Object Capture
Luo AR-koodeja välittömästi mille tahansa kohteelle 3D-skannauksilla iPhone Prosta tai iPad Prosta.
AR Code Object Capture

Uusimmat blogiviestit

facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok
Luo, hallinnoi, muokkaa ja seuraa AR-kokemuksiasi lisäominaisuuksiemme avulla.

Aloittaa