AR Code AR Face Filter

Digitalisoimalla ravintolan ruokalistat lisätodellisuuden QR-koodien avulla


AR Code Tech | 09/04/2024 |


Lisätyn todellisuuden (AR) on nopeasti kehittyvä teknologia, joka mahdollistaa käyttäjien vuorovaikutuksen kolmiulotteisen sisällön kanssa reaaliajassa ympäristössään.

Tunnettu sovelluksena Pokémon Go:ssa, lisätty todellisuus (AR) on löytänyt paikkansa myös teollisuuden asetuksissa. Sitä käytetään liittämään työohjeet kokoonpanoprosessien pintojen päälle ja näyttämään erilaisia tuotteita tai taideteoksia, mukaan lukien keittiön luomukset. Tämä innovaatio on tuonut uuden trendin AR-näytölle 3D-mallien astioista.

AR QR Codes: Ravintola-alan vallankumous

AR Code on tietyn tyyppinen QR-koodi, joka on suunniteltu sisältämään tärkeät tiedot 3D-lisätyn todellisuuden kokemuksen näyttämiseen älypuhelimissa tai AR-laseissa, kuten Apple Vision Pro Headsetissä. Erityistä sovellusta ei tarvita.

AR Codevalikko Burger

AR QR-koodin skannaaminen, lyhenne sanoista Augmented Reality Quick Response Code, mahdollistaa käyttäjille saumattoman vuorovaikutteisen 3D-sisällön integroinnin ympäristöönsä.

Tätä monipuolista tekniikkaa voidaan painaa monille eri materiaaleille, ja se on mullistanut gastronomian alan soveltamalla sitä ruokalistoihin. Näiden koodien suoraan ravintolan ruokalistoille liittäminen on vallankumouksellista ruokailukokemuksia ajatellen.

Lisätyn todellisuuden ruokalistat AR Codeasiakasobjektin tallennussovelluksella

AR Codeasiakasobjektin tallennussovellus mullistaa ravintolaruokalistat mahdollistaen ravintoloiden 3D-mallien luomisen ruokalajeista, jotka linkittyvät AR QR-koodeihin. Asiakkaat voivat skannata nämä koodit nähdäkseen annokset lisätyn todellisuuden avulla, tarjoten realistisen ja vuorovaikutteisen esikatselun aterialle.

Demonsushiobjektin tallennus

Tämä parantaa ruokailukokemusta tarjoamalla elävän kuvan ruokalistoista, auttaen päätöksenteossa. Ravintoloille se on yksinkertainen, mutta innovatiivinen tapa esitellä keittiötään ja houkutella asiakkaita modernilla, osallistavalla ruokalistan esitystavalla.

Tässä on demo esittelee takoyakin 3D-skannausta ja sen AR Code luomista:

Takoyakin objektin tallennus

Tutustu demoon hampurilaisen 3D-skannauksesta ja sen AR Code luomisesta:

Hampurilaisen objektin tallennus

Perinteisen fotogrammetrian avulla tuotetut 3D-annokset

Lisätty todellisuus voi mullistaa ravintoloiden ruokailukokemuksen antamalla asiakkaille immersiivisen ja osallistavan tavan tutkia ruokalajeja. Esimerkiksi AR:aa voidaan käyttää näyttämään 3D-mallit ruokalajeista, jolloin asiakkaat voivat kuvitella ateriansa ennen tilaamista.

On useita tapoja tuottaa 3D-malli annoksesta. Aiemmin kuvattu menetelmä esittelee AR Codeasiakasobjektin tallennussovelluksen kyvyt. Tämä sovellus on tällä hetkellä saatavilla vain iPhone Pro- ja iPad Pro -laitteille. Muille laitteille suosittelemme perinteistä fotogrammetrian lähestymistapaa, joka vaatii ainoastaan MacBookin.

Japanilaisen ravintolan ruokalista fotogrammetrian avulla

Tämä tekniikka perustuu todellisen esineen, tässä tapauksessa ruokalajin, monien kuvien ottamiseen eri kulmista ja sen jälkeiseen ohjelmistokäsittelyyn yksityiskohtaisen 3D-mallin luomiseksi. Tulos? Ennen ruoan saapumista vesi kielelle tuleva ennenkokematon realismi.

Ravintolan ruokalista kahvista fotogrammetrisesti

AR:n houkuttelevuus ravintoloiden näkökulmasta liittyy sen kykyyn visualisoida ruokavaihtoehtoja todellisuudenomaisessa ympäristössä, luoden veden kielelle tulevan houkutuksen, joka kannustaa asiakkaita kokeilemaan uusia ruokalajeja. AR-ruokalista tarjoaa tekstuaalista, visuaalista ja muita vihjeitä auttaakseen ruokailijoita tutkimaan ravintolan tarjontaa. Se mahdollistaa jopa annoskoon visualisoinnin, mikä parantaa ymmärrystä koosta ja määrästä. Näin AR ei ainoastaan kaunista, vaan myös yksinkertaistaa ruokailukokemusta.

Nämä toteutukset ovat vasta alkuaikoinaan ja niiden odotetaan kasvavan sitä mukaa kun AR-teknologia integroituu yhä enemmän päivittäiseen elämäämme.

Miten AR QR-koodit vaikuttavat ravintola-alaan

Kun yhä useammat ravintolaketjut alkavat ottaa käyttöön AR-ruokalistat ja saavat positiivista palautetta, muut näkevät tällaisten teknologioiden puuttumisen kilpailuetuna.

AR-ruokalistat voivat luoda julkisuutta ja houkutella sukupolvi Z:n ravintola-asiakkaita, jotka eivät yleensä syö ulkona yhtä usein kuin vanhemmat sukupolvet. Nämä tekijät todennäköisesti ajavat AR:n hyväksymistä nopeammin, tehdäkseen AR-ruokalistat vähemmän novellimaisiksi ja enemmän tavanomaisiksi tarjouksiksi ravintoloissa ympäri maailmaa.

Henkilökohtaiset ruokailukokemukset:

AR-teknologialla on myös mahdollisuus tarjota henkilökohtaisia ​​ruokailukokemuksia. Ravintolat voivat hyödyntää AR QR-koodeja yksilöllisten mieltymysten, ruokavaliorajoitusten ja allergioiden mukaan. Asiakkaat voivat näin saada räätälöityä tietoa ruokalajien ainesosista ja ravintoarvosta.

AR QR-koodit markkinoinnissa ja uskollisuusohjelmissa:

Ravintolat voivat käyttää AR QR-koodeja lisätäkseen asiakkaiden sitoutumista ja uskollisuutta. Esimerkiksi AR-koodeja voidaan sisällyttää markkinointikampanjoihin tai uskollisuusohjelmiin, tarjoten asiakkaille eksklusiivista AR-sisältöä, alennuksia tai palkintoja. Tämä lähestymistapa voi auttaa kasvattamaan asiakaspysyvyyttä ja kannustamaan toistuvia vierailuja.

AR QR-koodien hyödyntäminen ravintolahenkilökunnalle:

AR QR-koodeista voi olla myös tehokasta hyötyä henkilöstön koulutuksessa ja kehittämisessä. Skannaamalla AR Code, henkilökunta voi nähdä vuorovaikutteisia 3D-malleja ruokalajeista, juomista tai laitteista, auttaen heitä oppimaan ruokalistojen kokoamista ja esillepanoa. Tätä teknologiaa voidaan käyttää myös osoittamaan oikeita puhdistus- ja huoltomenetelmiä ravintolalaitteille.

AR QR-koodit ja kosketukseton ruokailu:

Pandemian jälkeisessä maailmassa kosketuksettomalla ruokailulla on entistä suurempi merkitys. AR QR-koodit voivat auttaa ravintoloita sopeutumaan tarjoamalla kosketuksetonta ruokalistan selailua ja tilaamista. Asiakkaat voivat yksinkertaisesti skannata AR Code nähdäkseen valikon ja tehdä tilauksensa, minimoimalla kosketuksen fyysiseen valikkoon ja muihin kosketuspisteisiin.

Ota vastaan tulevaisuuden ruokailu AR QR-koodeilla

Lisätyn todellisuuden QR-koodit voivat mullistaa ravintola-alan tarjoten lukuisia etuja sekä asiakkaille että yrityksille. Ruokailukokemuksen parantamisesta herkullisten 3D-visualisointien avulla operatiivisten toimintojen virtaviivaistamiseen ja asiakasosallistumisen lisäämiseen, AR-teknologia lupaa muokata tapaamme kokea ruokailu.

Tämän teknologian omaksuminen auttaa ravintoloita pysymään kilpailijoidensa edellä, houkuttelemaan uutta sukupolvea ravintola-asiakkaita ja luomaan unohtumattomia ruokailukokemuksia.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka AR QR-kooditeknologia muuttaa ravintola-alaa?

AR QR-kooditeknologia mullistaa ravintola-alaa mahdollistamalla ruokalistojen esittämisen 3D-muodossa ennen tilaamista. Skannaamalla nämä koodit älypuhelimella käyttäjät voivat nähdä valitsemansa annoksen fotorealistisen esityksen, ymmärtää sen koon ja määrän sekä tutkia sen ainesosia. Tämä vuorovaikutteinen kokemus kannustaa asiakkaita kokeilemaan uusia annoksia, parantaen samalla koko ruokailukokemusta.

Mitä etuja AR QR-koodit tarjoavat ravintoloille?

AR QR-koodit tarjoavat lukuisia etuja ravintoloille. Ne parantavat ruokailukokemusta, houkuttelevat nuorempaa ravintola-asiakaskuntaa ja tarjoavat kilpailuetua teknologian ohjaamalla markkinalla. Asiakkaiden eduiksi kääntyen AR QR-koodit voivat myös toimia tehokkaana työkaluna henkilöstön koulutuksessa ja kehittämisessä, esittäen interaktiivisia 3D-malleja annoksista, juomista tai laitteista.

Kuinka AR QR-koodit voivat edistää kosketuksetonta ruokailua?

Maailmassa, joka suuntautuu yhä enemmän kosketuksettomia palveluja kohti, AR QR-koodit voivat auttaa helpottamaan kosketuksetonta ruokailua mahdollistamalla asiakkaiden valikon selailun ja tilausten tekemisen vähäisellä fyysisellä kosketuksella. AR QR-koodia skannaamalla asiakkaat voivat tarkastella yksityiskohtaisia 3D-malleja ruokalajeista, tehdä valintansa ja tehdä tilauksensa suoraan älypuhelimeltaan. Tämä vähentää kosketusta fyysisiin valikoihin ja muihin kosketuspisteisiin, parantaen turvallisuutta ja kätevyyttä.

Virransyöttö
51,642 AR experiences
Tarjoilu
182,970 Skannaukset päivässä
Luotettu
38405 TekijätAloittaa

Aloita AR Codekokemusten luominen, hallinta ja seuranta.
Aloita lisätyn todellisuuden koodien käyttökokemusten luominen ja hallinta.

Aloittaa

AR Code Object Capture
Luo AR-koodeja välittömästi mille tahansa kohteelle 3D-skannauksilla iPhone Prosta tai iPad Prosta.
AR Code Object Capture

Uusimmat blogiviestit

facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok
Luo, hallinnoi, muokkaa ja seuraa AR-kokemuksiasi lisäominaisuuksiemme avulla.

Aloittaa