AR Code จะเปลี่ยนโฉมบริษัทอุตสาหกรรมและการผลิตได้อย่างไร


เทคโนโลยีAR Code | 01/11/2023 |


เทคโนโลยี Augmented Reality มอบประโยชน์หลายอย่างให้กับบริษัทอุตสาหกรรม พนักงาน และลูกค้า โดยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์

Industrial AR QR Code

Metaverse และ Augmented Reality

Metaverse เป็นสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้หูฟัง VR หรือ AR ขั้นสูง Augmented Reality เป็นเทคโนโลยี Metaverse ที่รวมข้อมูลดิจิตอลบนโลกจริง แสดงผลบนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ โดยรวมโลกทางกายภาพและโลกดิจิตอลเข้าด้วยกัน AR สร้างบรรยากาศใหม่ที่เพิ่มสินค้า บริการ และเหตุการณ์ด้วยองค์ประกอบเสมือนจริงสามมิติในสนามจากมุมมองของผู้ใช้

AR จัดให้แสดงข้อมูลสามมิติที่เกี่ยวข้องได้ในสิ่งที่รอบข้างของคุณโดยเร็ว ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตถูกใช้งานบ่อยครั้งเพื่อเข้าถึงเนื้อหา AR แต่เทคโนโลยีที่จะเข้าถึง AR metaverse ได้มากขึ้นเช่น หูฟัง AR และ แว่น AR จะอนุญาตให้เข้าถึง Augmented Reality metaverse

AR 3D Model of plastic modular pipes

แม้ว่า AR จะส่วนใหญ่ได้รับความสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันบันเทิงเช่นกรองสื่อโซเชียลและ Pokémon Go แต่มันยังให้บริการวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในโดเมน B2B และ B2C สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น บริษัท SMB ขนาดเล็ก บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานของภาครัฐใช้ AR Code เพื่อแสดงเนื้อหาสามมิติเสมือนจริงที่ตรึงอยู่กับตัวยอดชนิด AR QR Code

บริษัทอุตสาหกรรมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ Augmented Reality หรือไม่?

อุตสาหกรรม เป็นกลุ่มภาคเศรษฐกิจหลักที่เน้นการผลิตสินค้า ไม่แปลกแล้วที่จะเจอกับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีผลิตปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมซึ่งมีการนำเอา Augmented Reality ไปใช้งานอยู่แล้วในบริบทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเช่น

  • คำแนะนำสำหรับการประกอบง่าย: AR Code สามารถให้คำแนะนำการประกอบสินค้าอีกทั้ง 3 มิติที่ละเอียดออกแบบสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรม แทนคู่มือกระดาษที่เดิมหรือแผนผัง 2 มิติ พนักงานสามารถเข้าถึงคำแนะนำเหล่านี้ได้โดยสแกน AR QR Code ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและดำเนินกระบวนการประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ: โดยใช้ AR Code ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารเทคนิค เช่นประวัติการบำรุงรักษาและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วทันสถานการณ์ ข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดงบนอุปกรณ์เองผ่านทาง AR ทำให้สามารถจำแนกและแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน: AR Code สามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพของผู้ใช้งานได้โดยการให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลหรืออภิปรากฏการณ์ และสามารถใช้งานเพื่อให้คำแนะนำแบบไม่ต้องใช้มือระหว่างภารกิจที่ซับซ้อน ทำให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและความแม่นยำ
  • ลดต้นทุนการดำเนินงาน: โดยทำให้กระบวนการต่างๆ เช่นการประกอบ การบำรุงรักษา และการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้งาน AR Code ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยการลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพภายในอุตสาหกรรมให้ตอบสนองต่อเวลาอย่างประหยัดเวลา
  • ปรับปรุงกระบวนการการรับรองคุณภาพ: โดยใช้ AR Code สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการรับรองคุณภาพได้ โดยการให้ข้อมูลที่ใช้เวลาตอบสนองและเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นอาจทับซ้อนข้อมูลนี้ลงบนผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ช่วยให้บุคคลที่การรับรองคุณภาพสามารถระบุการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กำหนดได้ง่ายและทำการแก้ไขตามที่จำเป็น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาด: AR Code สามารถใช้สร้างวัสดุการตลาดที่ท้าทายและหลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยการแสดงสินค้าในมิติ 3 มิติ ลูกค้าที่เป็นไปได้สามารถเข้าใจคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าได้ดีขึ้น ทำให้การนำเสนอการขายบรรเทาและเพิ่มยอดขายเป็นผลสำเร็จ

AR Code เป็นวิธีง่ายที่สามารถใช้ในการสร้างประสบการณ์ Augmented Reality ในบริบทต่างๆ นี้

AR Code สามารถช่วยบริษัทอุตสาหกรรมและการผลิตได้อย่างไร?

perseverance nasa 3d AR Code

AR Code เป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างและจัดการประสบการณ์ Augmented Reality โดยใช้รหัส QR ใครก็ตามที่มีอุปกรณ์ Android หรือ iOS สามารถเข้าถึงเนื้อหา AR ของคุณได้ แพลตฟอร์ม AR Code ช่วยให้ง่ายต่อการเผยแพร่ อัปเดต และติดตามประสบการณ์ AR

ในอนาคตใกล้นี้ AR จะเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้ ตัดสินใจ และปฏิสัมพันธ์กับโลกจริง นอกจากนี้ยังเปลี่ยนวิธีการให้การบริการ การฝึกอบรมพนักงานการออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์ และการจัดการโซ่คุณค่าขององค์กร

ตัวอย่างเช่น AR Codes สามารถพิมพ์และแนบไปยังพื้นผิวเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อแสดงคำแนะนำการประกอบส้มไม้ 3 มิติหรือ แทนโครงการร่วมกันที่ซับซ้อนในมิติสามมิติสำหรับการตรวจสอบ เทคโนโลยีนี้ยังสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมในพื้นที่เสมือนจริงโดยใช้โฮโลแกรมสามมิติหรือวิดีโอสามมิติ

บริษัทสามารถใช้เทคโนโลยี AR Code สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ แสดงข้อมูลตัวเลขในรูปแบบเสมือนจริงกับสถานะของเครื่องจักร ช่วยให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น มันอาจช่วยให้พวกเขาเห็นข้อมูลของเครื่องจักรเช่นการใช้แบนด์วิดท์ในขณะที่อยู่ในสนามได้

Straight ladder, industrial 3D model and its AR Code

ในเชิงการตลาด Augmented Reality Codes สามารถช่วยเหลือผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มยอดขาย การใช้เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการในโบรชัวร์ เว็บไซต์และบูทิคอนเทนต์ออนไลน์หรือในสื่อสังคมออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติของ Augmented Reality ในบริบทอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี Augmented Reality สามารถนำมาใช้งานในบริบทอุตสาหกรรมได้หลายวัตถุประสงค์ เช่นคือคำแนะนำการประกอบง่าย การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการการรับรองคุณภาพและการปรับปรุงการขายและการตลาด

AR Code สามารถช่วยให้บริษัทอุตสาหกรรมและการผลิตได้อย่างไร?

AR Code เป็นวิธีง่ายในการสร้างและจัดการประสบการณ์ Augmented Reality โดยใช้รหัส QR ใครก็ตามที่มีอุปกรณ์ Android หรือ iOS สามารถเข้าถึงเนื้อหา AR ของคุณได้ AR Code สามารถพิมพ์และแนบไปยังพื้นผิวเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อแสดงคำแนะนำการประกอบสินค้าหรือแทนโครงการร่วมกันที่ซับซ้อนในมิติสามมิติสำหรับการตรวจสอบ AR Code ยังสามารถใช้สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์และแสดงข้อมูลตัวเลขในรูปแบบเสมือนจริงเกี่ยวกับสถานะของเครื่องจักร

Augmented Reality สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

โดยใช้ AR Code ในการแสดงข้อมูลตัวเลขในรูปแบบเสมือนจริงกับสถานะของเครื่องจักร พนักงานสามารถเห็นข้อมูลของเครื่องจักรในขณะที่อยู่ในสนามได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้

Augmented Reality สามารถใช้ในการตลาดอย่างไร?

Augmented Reality Codes สามารถใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการในโบรชัวร์ เว็บไซต์และบูทิคอนเทนต์ออนไลน์ หรือในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย

การเปิดเครื่อง
44,162 AR experiences
เสิร์ฟ
153,948 สแกนต่อวัน
ได้รับความไว้วางใจจาก
32287 ผู้สร้างเริ่ม

เริ่มสร้าง จัดการ และติดตามประสบการณ์ AR Code ของคุณ
เริ่มสร้างและจัดการประสบการณ์ Augmented Reality Code ของคุณ

เริ่ม

AR Code Object Capture
สร้างAR Code ทันทีสำหรับวัตถุใดๆ ด้วยการสแกน 3 มิติจาก iPhone Pro หรือ iPad Pro ของคุณ
AR Code Object Capture

โพสต์ในบล็อกล่าสุด

facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok
สร้าง จัดการ แก้ไข และติดตามประสบการณ์ AR ของคุณด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงของเรา

เริ่ม