Hur AR Coden kommer att förändra industri-och tillverkningsföretag


AR Code Tech | 01/11/2023 |


Ökad verklighet erbjuder flera fördelar för industriella företag, deras anställda och kunder, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten.

Industriell AR QR-kod

Metaverse och ökad verklighet

Metaverse är en virtuell 3D-miljö som kan nås med hjälp av avancerade VR- eller AR-headsets. Ökad verklighet, en Metaverse-teknik, överlagrar digital information på den verkliga världen, som visas på moderna smartphones. Genom att sammanfoga den fysiska och digitala världen skapas en ny verklighet som förstärker produkter, tjänster och händelser med realtids 3D-virtuella element i användarens synfält.

AR underlättar visningen av relevant 3D-information i din omedelbara omgivning. Idag använder smartphones och surfplattor ofta för att komma åt AR-innehåll, men framtida tekniker som AR-headsets och AR-glasögon kommer att möjliggöra åtkomst till förstärkt verklighet i metaverser.

AR 3D-modell av plastmodulrör

Även om AR ofta associeras med underhållningsapplikationer som sociala mediefilter och Pokémon Go, tjänar det också olika ändamål inom B2B och B2C-områdena. Utbildningsinstitutioner, offentliga förvaltningar, SMB-företag, stora privata företag och statliga byråer använder AR Code för att visa virtuellt 3D-innehåll förankrat med AR QR-koder.

Är industriella företag redo för revolutionen i ökad verklighet?

Industrin, en stor ekonomisk sektor inriktad på produktion av varor, är inte främmande för ny teknik, särskilt framtida tillverkningstekniker. Ökad verklighet tillämpas redan inom olika industriella sammanhang:

  • Förenklade monteringsinstruktioner: AR Code kan tillhandahålla detaljerade, lättföljda 3D-monteringsinstruktioner för industriell utrustning och ersätta traditionella pappersmanualer eller 2D-diagram. Arbetare kan få åtkomst till dessa instruktioner genom att skanna en AR QR-kod, vilket gör det lättare för dem att förstå och utföra monteringsprocessen effektivt.
  • Effektiv maskinunderhåll: Genom att använda AR Code i maskinunderhåll kan arbetare få åtkomst till realtidsinformation om maskinen, till exempel tekniska data, underhållshistorik och potentiella problem. Denna information kan visas direkt på utrustningen genom AR och möjliggör snabbare identifiering och lösning av underhållsproblem.
  • Öka arbetarens produktivitet: AR Code kan hjälpa till att öka arbetarens produktivitet genom att ge omedelbar åtkomst till relevant information och minska tiden som spenderas på att söka efter data eller konsultera manualer. AR kan också användas för handsfree-vägledning vid komplexa uppgifter, vilket gör det möjligt för arbetare att slutföra uppgifter mer effektivt och noggrant.
  • Minska driftskostnaderna: Genom att effektivisera olika processer, som montering, underhåll och träning, kan AR Code bidra till att minska driftskostnaderna. Genom att minimera fel och förbättra effektiviteten bidrar AR Code till en mer kostnadseffektiv och tidsbesparande industriell miljö.
  • Förbättra kvalitetssäkring: AR Code kan förbättra processerna för kvalitetssäkring genom att tillhandahålla realtidsinformation om produktspecifikationer, tillverkningstoleranser och annan relevant data. Denna information kan överläggas på fysiska produkter, vilket gör det möjligt för kvalitetssäkringspersonalen att enkelt identifiera avvikelser från etablerade standarder och vidta korrigeringar om det behövs.
  • Förbättra försäljning och marknadsföring: AR Code kan användas för att skapa engagerande och interaktiva marknadsföringsmaterial för industriella produkter. Genom att visa produkter i 3D kan potentiella kunder bättre förstå produkternas funktioner och fördelar, vilket leder till effektivare försäljningspresentationer och ökad försäljning.

AR Code är ett kraftfullt och enkelt sätt att implementera ökad verklighet i dessa olika sammanhang.

Hur kan AR Code hjälpa industri- och tillverkningsföretag?

perseverance nasa 3d AR Code

AR Code erbjuder ett enkelt sätt att skapa och hantera ökade verklighetsupplevelser. Genom att använda en enkel QR-kod kan vem som helst med en Android- eller iOS-enhet komma åt ditt AR-innehåll. AR-Code-plattformen möjliggör enkel publicering, uppdatering och spårning av AR-upplevelser.

Inom en snar framtid kommer AR att förändra hur vi lär oss, fattar beslut och interagerar med den verkliga världen. Det kommer också att revolutionera hur företag betjänar kunder, tränar anställda, designar och skapar produkter, och hanterar sina värdekedjor.

Till exempel kan AR Codes skrivas ut och fästas på ytan av industriell utrustning för att visa stegvisa 3D-monteringsinstruktioner eller representera komplexa samarbetsprojekt i tre dimensioner för inspektion. Denna teknik kan också förbättra samarbete i virtuella utrymmen med 3D-hologram eller videor.

Företag kan använda AR-Code-teknik för maskinunderhåll och visa numeriska data i förstärkt verklighet om en maskins status, vilket hjälper arbetare att öka sin produktivitet. Till exempel kan de omedelbart se maskindata som bandbreddsanvändning när de är ute fältet.

Rak stege, industriell 3D-modell och dess AR Code

Inom marknadsföringsområdet kan Augmented Reality Codes vara till hjälp för chefer som vill förbättra försäljningen. Denna teknik kan användas i presentationsmaterial för produkter eller tjänster på broschyrer, webbplatser och onlinebutiker, eller inom sociala medier.

Vanliga frågor

Vilka är några tillämpningar av ökad verklighet inom industriella sammanhang?

Ökad verklighetsteknik kan tillämpas inom industriella sammanhang för olika ändamål, såsom förenklade monteringsinstruktioner, effektiv maskinunderhåll, öka arbetarnas produktivitet, minska driftskostnader, förbättra kvalitetssäkring och förbättra försäljning och marknadsföring.

Hur kan AR Code hjälpa industri- och tillverkningsföretag?

AR Code är ett enkelt sätt att skapa och hantera ökade verklighetsupplevelser. Genom att använda en QR-kod kan vem som helst med en Android- eller iOS-enhet komma åt ditt AR-innehåll. AR Codes kan skrivas ut och fästas på ytan av industriell utrustning för att visa stegvisa 3D-monteringsinstruktioner eller representera komplexa samarbetsprojekt i tre dimensioner för inspektion. AR Codes kan också användas för maskinunderhåll och visa numeriska data i förstärkt verklighet om en maskins status.

Hur kan ökad verklighet förbättra arbetarnas produktivitet inom industriella inställningar?

Genom att använda AR Codes för att visa numeriska data i förstärkt verklighet om en maskins status kan arbetare omedelbart se maskindata när de är ute fältet. Den här funktionen kan hjälpa arbetare att öka sin produktivitet.

Hur kan ökad verklighet användas inom marknadsföring?

Augmented Reality Codes kan användas i presentationer av produkter eller tjänster på broschyrer, webbplatser och onlinebutiker, eller inom sociala medier för att förbättra försäljningen.

Powering
44,168 AR experiences
Servering
153,961 Skanningar per dag
Betrodd av
32289 SkapareKomma igång

Börja skapa, hantera och spåra dina AR Code-upplevelser.
Börja skapa och hantera dina Augmented Reality Code-upplevelser.

Komma igång

AR Code Object Capture
Skapa AR Codeer direkt för alla objekt med 3D-skanningar från din iPhone Pro eller iPad Pro.
AR Code Object Capture

Senaste blogginläggen

facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok
Skapa, hantera, redigera och övervaka dina AR-upplevelser med våra avancerade funktioner.

Komma igång