Jak AR Code transformuje průmyslové a výrobní společnosti


AR Code Tech | 01/11/2023 |


Rozšířená realita nabízí mnoho výhod pro průmyslové společnosti, jejich zaměstnance a zákazníky, zvyšuje efektivitu a produktivitu.

Kód rozšířené reality v průmyslu

Metaverse a rozšířená realita

Metaverse je virtuální 3D prostředí přístupné pomocí pokročilých headsetů pro virtuální nebo rozšířenou realitu. Rozšířená realita, jako technologie Metaverse, překrývá digitální informace na reálný svět, zobrazený na moderních chytrých telefonech. S propojením fyzického a digitálního světa vytváří rozšířená realita novou realitu, která rozšiřuje produkty, služby a události o prvky 3D virtuální reality v uživatelově zorném poli.

AR umožňuje zobrazit relevantní 3D informace v okolí. Dnes jsou smartphone a tablety běžně používány k přístupu k obsahu AR, ale budoucí technologie, jako jsou AR headsy a AR brýle umožní přístup k rozšířeným realitním metaversům.

AR 3D model plastových modulárních trubek

I když se AR často spojuje s aplikacemi pro zábavu, jako jsou filtry pro sociální média a Pokémon Go, má také různé využití v B2B a B2C oblastech. Vzdělávací instituce, veřejné správy, malé a střední podniky, velké soukromé společnosti a vládní agentury využívají AR Code k zobrazení virtuálních 3D obsahů spojených s AR QR kódy.

Jsou průmyslové společnosti připraveny na revoluci v oblasti rozšířené reality?

Průmysl, jako jeden z hlavních ekonomických sektorů zaměřený na výrobu zboží, není cizí novým technologiím, a zejména technologiím budoucnosti ve výrobě. Rozšířená realita je již aplikována v různých průmyslových kontextech:

  • Zjednodušený návod k sestavení: AR Code může poskytnout podrobné 3D instrukce k sestavení průmyslového vybavení, nahrazující tradiční papírové manuály nebo 2D diagramy. Pracovníci mohou přístupovat k těmto instrukcím skenováním AR QR kódu, což jim usnadňuje porozumění a efektivní provedení sestavovacího procesu.
  • Efektivní údržba zařízení: S použitím AR Code při údržbě zařízení mohou pracovníci získat informace v reálném čase o strojním vybavení, jako jsou technické údaje, údržbová historie a potenciální problémy. Tyto informace mohou být zobrazeny přímo na zařízení pomocí AR a umožňují rychlé identifikování a řešení problémů s údržbou.
  • Zvyšování produktivity pracovníků: AR Code může pomoci zvýšit produktivitu pracovníků poskytováním okamžitého přístupu k relevantním informacím, což snižuje čas strávený hledáním dat nebo konzultací manuálů. AR lze také použít pro bezdotykové vedení při složitých úkolech, což umožňuje pracovníkům dokončit úkoly efektivněji a přesněji.
  • Snížení provozních nákladů: AR Code může díky optimalizaci různých procesů, jako je sestavování, údržba a školení, pomoci snížit provozní náklady. Tím, že minimalizuje chyby a zlepšuje efektivitu, přispívá AR Code k vytváření nákladově efektivního a časově úsporného průmyslového prostředí.
  • Vylepšení kontrol kvality: AR Code může zlepšit procesy zajišťování kvality poskytováním informací v reálném čase o specifikacích výrobků, výrobních tolerancích a dalších relevantních údajích. Tyto informace mohou být překryty na fyzické výrobky, což umožňuje personálu pro kontrolu kvality snadno identifikovat odchylky od stanovených standardů a přijít s případnými korektivními opatřeními.
  • Zlepšení prodeje a marketingu: AR Code lze použít k vytvoření přitažlivých a interaktivních marketingových materiálů pro průmyslové výrobky. Představení výrobků ve 3D umožňuje potenciálním klientům lépe porozumět vlastnostem a výhodám výrobku, což vede ke zlepšeným prodejním prezentacím a nakonec k zvýšeným prodejům.

AR Code je výkonný a jednoduchý způsob implementace zkušeností s rozšířenou realitou v těchto různých kontextech.

Jak může AR Code pomoci průmyslovým a výrobním společnostem?

Rover Perseverance NASA - 3D model s AR Code

AR Code nabízí snadný způsob vytváření a správy zkušeností s rozšířenou realitou. Pomocí jednoduchého QR kódu může kdokoli s zařízením Android nebo iOS přistupovat k vašemu AR obsahu. Platforma AR Code umožňuje snadné publikování, aktualizování a sledování zážitků s AR.

V blízké budoucnosti rozšířená realita změní způsob učení, rozhodování a interakce s reálným světem. Také revolučním způsobem změní, jak podniky poskytují služby zákazníkům, školí zaměstnance, navrhují a vytvářejí výrobky a spravují dodavatelské řetězce.

Například AR Codey by mohly být vytištěny a připevněny na povrchy průmyslových strojů, zobrazující postupové 3D instrukce k jejich sestavení nebo představující složité společné projekty ve třech dimenzích pro kontrolu. Tato technologie také může zlepšit spolupráci ve virtuálních prostorách pomocí 3D hologramů nebo videí.

Společnosti mohou využívat technologii AR Code k údržbě zařízení, která zobrazuje číselné údaje v rozšířené realitě o stavu stroje, což pomáhá pracovníkům zvýšit produktivitu. Například by jim mohla umožnit okamžité zobrazení strojních údajů, jako je spotřeba šířky pásma při práci na poli.

Přímá žebřík, průmyslový 3D model a jeho AR Code

V oblasti marketingu mohou být kódy rozšířené reality užitečné pro manažery, kteří se snaží zlepšovat prodeje. Tato technologie může být použita v prezentacích produktů nebo služeb na brožury, webové stránky a online butiky nebo na sociálních médiích.

Často kladené otázky

Jaké jsou některé aplikace rozšířené reality v průmyslových kontextech?

Technologie rozšířené reality lze v průmyslových kontextech využít pro různé účely, jako jsou zjednodušené montážní instrukce, efektivní údržba vybavení, zvýšení produktivity pracovníků, snížení provozních nákladů, zlepšení kontroly kvality a zlepšení prodeje a marketingu.

Jak může AR Code pomoci průmyslovým a výrobním společnostem?

AR Code je jednoduchý způsob vytváření a správy zkušeností s rozšířenou realitou. Použitím QR kódu mohou kdokoli s zařízením Android nebo iOS přistupovat k vašemu AR obsahu. AR Codey lze vytisknout a přilepit na povrchy průmyslového zařízení, aby zobrazovaly postupové 3D instrukce k sestavení nebo reprezentovaly složité společné projekty ve třech dimenzích pro kontrolu. AR Codey lze také využít pro údržbu zařízení a zobrazování číselných údajů v rozšířené realitě o stavu stroje.

Jak může rozšířená realita zlepšit produktivitu pracovníků v průmyslovém prostředí?

Pomocí AR Codeů k zobrazení číselných údajů v rozšířené realitě o stavu stroje mohou pracovníci okamžitě vidět strojní údaje, když se nacházejí v terénu. Tato funkce může pomoci pracovníkům zvýšit jejich produktivitu.

Jak může být rozšířená realita použita v marketingu?

Kódy rozšířené reality lze použít v prezentacích produktů nebo služeb na brožury, webové stránky a online butiky, nebo na sociálních médiích k zlepšení prodeje.

Napájení
44,158 AR experiences
Porce
153,935 Skenování za den
Důvěryhodný od
32283 TvůrciZačít

Začněte vytvářet, spravovat a sledovat své zkušenosti s kódem AR.
Začněte vytvářet a spravovat své zkušenosti s kódem Augmented Reality.

Začít

AR Code Object Capture
Okamžitě vytvořte kódy AR pro jakýkoli objekt pomocí 3D skenů z vašeho iPhone Pro nebo iPad Pro.
AR Code Object Capture

Nejnovější příspěvky na blogu

facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok
Vytvářejte, spravujte, upravujte a sledujte své zážitky v RR pomocí našich pokročilých funkcí.

Začít