AR Code AR Face Filter

Kuinka AR-koodi tulee muuttamaan teollisuus- ja valmistusyrityksiä


AR Code Tech | 20/06/2024 |


Lisätty todellisuus tarjoaa lukuisia etuja teollisuusyrityksille, niiden työntekijöille ja asiakkaille parantaen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Industrial AR QR Code

Metaversumi ja lisätty todellisuus

Metaversumi on virtuaalinen 3D-ympäristö, johon pääsee käyttämällä edistyneitä VR- tai AR-kuulokkeita. Lisätty todellisuus, joka on metaversumi-teknologia, lisää digitaalista informaatiota todelliseen maailmaan ja näyttää sen nykyaikaisissa älypuhelimissa. Yhdistämällä fyysisen ja digitaalisen maailman, lisätty todellisuus luo uuden todellisuuden, joka parantaa tuotteita, palveluja ja tapahtumia käyttämällä reaaliaikaisia 3D-virtuaalielementtejä käyttäjän näkökentässä.

Lisätty todellisuus helpottaa olennaisen 3D-tiedon näyttämistä välittömässä ympäristössäsi. Nykyään älypuhelimia ja tabletteja käytetään yleisesti AR-sisällön katselemiseen, mutta tulevaisuuden teknologiat kuten AR-kuulokkeet ja AR-lasit mahdollistavat pääsyn lisätyn todellisuuden metaversumeihin.

AR 3D Model of plastic modular pipes

Vaikka lisätty todellisuus yhdistetään usein viihdesovelluksiin kuten sosiaalisen median suodattimiin ja Pokémon Go:hun, se palvelee myös monia tarkoituksia B2B- ja B2C-alueilla. Koulutuslaitokset, julkiset hallinnot, pk-yritykset, suuret yksityiset yritykset ja valtion virastot käyttävät AR-koodeja virtuaalisen 3D-sisällön näyttämiseen, joka on sidottu AR QR-koodeilla.

Ovatko teollisuusyritykset valmiita lisätyn todellisuuden vallankumoukseen?

Teollisuus, joka on merkittävä taloussektori keskittyen tavaroiden tuotantoon, ei ole vieras uusille teknologioille, erityisesti tulevaisuuden valmistusteknologioille. Lisättyä todellisuutta hyödynnetään jo useissa teollisuuskonteksteissa:

  • Yksinkertaistetut kokoamisohjeet: AR-koodi voi tarjota yksityiskohtaisia, helposti seurattavia 3D-kokoamisohjeita teollisuuslaitteille, korvaten perinteiset paperiset manuaalit tai 2D-kaaviot. Työntekijät voivat käyttää näitä ohjeita skannaamalla AR QR-koodi, mikä helpottaa heidän ymmärtämistään ja kokoomisprosessin suorittamista tehokkaasti.
  • Tehokas laitteiden ylläpito: Käyttämällä AR-koodeja laitteiden ylläpidossa, työntekijät voivat saada reaaliaikaista tietoa koneista, kuten teknisiä tietoja, ylläpitohistoriaa ja mahdollisia ongelmia. Tämä tieto voidaan näyttää suoraan laitteessa AR:n kautta, jolloin ylläpito-ongelmat voidaan tunnistaa ja ratkaista nopeammin.
  • Työntekijöiden tuottavuuden lisääminen: AR-koodi voi auttaa lisäämään työntekijöiden tuottavuutta tarjoamalla välittömän pääsyn olennaiseen tietoon, vähentäen aikaa, joka kuluu tiedon etsimiseen tai manuaalien konsultointiin. AR:ia voidaan myös käyttää hands-free-ohjauksessa monimutkaisten tehtävien aikana, jolloin työntekijät voivat suorittaa tehtäviä tehokkaammin ja tarkemmin.
  • Operatiivisten kustannusten alentaminen: Virtaviivaistamalla erilaisia prosesseja, kuten kokoonpanoa, ylläpitoa ja koulutusta, AR-koodi voi auttaa vähentämään operatiivisia kustannuksia. Vähentämällä virheitä ja parantamalla tehokkuutta, AR-koodi edistää kustannustehokkaampaa ja aikatehokkaampaa teollisuusy ympäristöä.
  • Laatuvakuutuksen parantaminen: AR-koodi voi parantaa laatuvakuutusprosesseja tarjoamalla reaaliaikaista ja tarkkaa tietoa tuotteen spesifikaatioista, valmistustoleransseista ja muista olennaisista tiedoista. Tämä tieto voidaan asettaa fyysisten tuotteiden päälle, jolloin laatuvakuutushenkilöstö voi helposti tunnistaa poikkeamat vakiintuneista standardeista ja ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.
  • Myynnin ja markkinoinnin parantaminen: AR-koodia voidaan käyttää luomaan kiinnostavia ja interaktiivisia markkinointimateriaaleja teollisuustuotteille. Näyttämällä tuotteita 3D-muodossa, potentiaaliset asiakkaat voivat paremmin ymmärtää tuotteen ominaisuuksia ja etuja, johtaa tehokkaampiin myyntiesityksiin ja lopulta lisääntyneeseen myyntiin.

AR-koodi on tehokas ja yksinkertainen tapa ottaa käyttöön lisätyn todellisuuden kokemuksia näissä erilaisissa konteksteissa.

Miten AR-koodi voi auttaa teollisuus- ja valmistusyrityksiä?

perseverance nasa 3d AR Code

AR-koodi tarjoaa helpon tavan luoda ja hallita lisätyn todellisuuden kokemuksia. Käyttämällä yksinkertaista QR-koodi, kuka tahansa, jolla on Android- tai iOS-laite, voi käyttää AR-sisältöäsi. AR-koodialusta mahdollistaa vaivattoman AR-kokemusten julkaisemisen, päivittämisen ja seuraamisen.

Lähitulevaisuudessa AR muuttaa tapaa, jolla opimme, teemme päätöksiä ja vuorovaikutuksessa reaalimaailman kanssa. Se mullistaa myös, miten yritykset palvelevat asiakkaita, kouluttavat työntekijöitä, suunnittelevat ja luovat tuotteita ja hallitsevat arvoketjujaan.

Esimerkiksi AR-koodeja voitaisiin tulostaa ja kiinnittää teollisuuskoneiden pintoihin, jolloin voidaan näyttää vaiheittaisia 3D-kokoamisohjeita tai edustaa monimutkaisia yhteistyöprojekteja kolmiulotteisesti tarkastelua varten. Tämä teknologia voi myös parantaa yhteistyötä virtuaalisissa tiloissa käyttämällä 3D-hologrammeja tai videoita.

AR-koodin integroiminen immersiiviseen teollisuuskoulutukseen

AR-koodin toteuttaminen koulutusohjelmissa voi merkittävästi parantaa teollisuustyöntekijöiden oppimiskokemuksia. Käyttämällä AR-koodeihin liittyviä ominaisuuksia kuten 3D-tiedostojen lataus, AR-kuva, AI-koodi ja AR-video, yritykset voivat luoda immersiivisiä koulutusmalleja, jotka tarjoavat käytännön kokemusta virtuaaliympäristössä. Tämä lähestymistapa auttaa vähentämään koulutusaikaa ja parantamaan monimutkaisten konseptien omaksumista, mikä johtaa taitavampaan työvoimaan.

Yritykset voivat hyödyntää AR-kooditeknologiaa laitteiden kunnossapidossa, näyttämällä numeerista tietoa lisätyssä todellisuudessa koneen tilasta, mikä auttaa työntekijöitä lisäämään tuottavuutta. Esimerkiksi se voisi mahdollistaa heille nähdä heti laitetiedot kuten kaistanleveyden kulutuksen ollessaan kentällä.

Straight ladder, industrial 3D model and its AR Code

Markkinointialalla lisätyn todellisuuden koodeista voi olla apua johtajille, jotka haluavat parantaa myyntiä. Tätä teknologiaa voidaan käyttää tuote- tai palveluesityksissä esitteissä, verkkosivustoilla ja verkkokaupoissa tai sosiaalisessa mediassa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat lisätyn todellisuuden sovellukset teollisuusympäristöissä?

Lisätyn todellisuuden teknologiaa voidaan soveltaa teollisuusympäristöissä erilaisiin tarkoituksiin, kuten yksinkertaistettuihin kokoamisohjeisiin, tehokkaaseen laitteiden ylläpitoon, työntekijöiden tuottavuuden lisäämiseen, operatiivisten kustannusten alentamiseen, laatuvakuutuksen parantamiseen ja myynnin ja markkinoinnin parantamiseen.

Miten AR-koodi voi auttaa teollisuus- ja valmistusyrityksiä?

AR-koodi on yksinkertainen tapa luoda ja hallita lisätyn todellisuuden kokemuksia. QR-koodin avulla kuka tahansa, jolla on Android- tai iOS-laite, voi käyttää AR-sisältöäsi. AR-koodeja voidaan tulostaa ja kiinnittää teollisuuskoneiden pintoihin näyttämään vaiheittaisia 3D-kokoamisohjeita tai edustamaan monimutkaisia yhteistyöprojekteja kolmiulotteisesti tarkastelua varten. AR-koodeja voidaan myös käyttää laitteiden ylläpitoon ja näyttämään numeerista tietoa lisätyssä todellisuudessa koneen tilasta.

Miten lisätty todellisuus voi parantaa työntekijöiden tuottavuutta teollisuusympäristöissä?

Käyttämällä AR-koodeja näyttämään numeerista tietoa lisätyssä todellisuudessa koneen tilasta, työntekijät voivat heti nähdä laitetiedot ollessaan kentällä. Tämä ominaisuus voi auttaa työntekijöitä lisäämään tuottavuuttaan.

Miten lisättyä todellisuutta voidaan käyttää markkinoinnissa?

Lisätyn todellisuuden koodeja voidaan käyttää tuote- tai palveluesityksissä esitteissä, verkkosivustoilla ja verkkokaupoissa tai sosiaalisessa mediassa parantamaan myyntiä.

Virransyöttö
61,560 AR experiences
Tarjoilu
199,368 Skannaukset päivässä
Luotettu
46192 TekijätAloittaa

Aloita AR Codekokemusten luominen, hallinta ja seuranta.
Aloita lisätyn todellisuuden koodien käyttökokemusten luominen ja hallinta.

Aloittaa

AR Code Object Capture
Luo AR-koodeja välittömästi mille tahansa kohteelle 3D-skannauksilla iPhone Prosta tai iPad Prosta.
AR Code Object Capture

Uusimmat blogiviestit

Luo, hallinnoi, muokkaa ja seuraa AR-kokemuksiasi lisäominaisuuksiemme avulla.

Aloittaa

AR Logo
AR-logotoiminto mahdollistaa 3D-logoversioiden luomisen .SVG-kuvatiedostoista parannetun brändiedustuksen saavuttamiseksi.
AR Logo
facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok