Kuinka AR Code muuttaa teollisuus-ja valmistusyrityksiä


AR Code Tech | 01/11/2023 |


Lisätty todellisuus tarjoaa lukuisia etuja teollisuusyrityksille, niiden työntekijöille ja asiakkaille, lisäämällä tehokkuutta ja tuottavuutta.

Teollinen AR QR-koodi

Metaverse ja lisätty todellisuus

Metaverse on virtuaalinen 3D-ympäristö, johon voi päästä käyttämällä kehittyneitä VR- tai AR-laseja. Lisätty todellisuus, joka on osa Metaverse-teknologiaa, tuo digitaalista tietoa fyysiseen maailmaan, joka näytetään nykyaikaisilla älypuhelimilla. Yhdistämällä fyysisen ja digitaalisen maailman, AR luo uuden todellisuuden, jossa tuotteita, palveluita ja tapahtumia täydennetään reaaliaikaisilla 3D-virtuaalisilla elementeillä käyttäjän näkökentässä.

AR helpottaa relevantin 3D-tiedon näyttämistä ympäröivissä tiloissa. Tällä hetkellä älypuhelimia ja tabletteja käytetään yleisesti AR-sisällön käyttämiseen, mutta tulevaisuuden teknologiat, kuten AR-lasit ja AR-lasit, mahdollistavat pääsyn lisätyn todellisuuden metaverseihin.

Muovisten modulaariputkien AR 3D-malli

Vaikka AR liitetään usein viihdekäyttöön, kuten sosiaalisen median suodattimiin ja Pokémon Goon, se palvelee myös erilaisia tarkoituksia B2B- ja B2C-alueilla. Oppilaitokset, julkiset hallintoviranomaiset, pienyritykset, suuret yksityiset yritykset ja viranomaiset käyttävät AR Codea näyttääkseen ankkuroitua virtuaalista 3D-sisältöä AR QR-koodien avulla.

Ovatko teollisuusyritykset valmiita lisätyn todellisuuden vallankumoukseen?

Teollisuus, suuri talousalalla toimiva sektori, ei ole vieras uusille teknologioille, etenkään tulevaisuuden valmistusteknologioille. Lisättyä todellisuutta sovelletaan jo erilaisissa teollisissa yhteyksissä:

  • Yksinkertaistetut kokoonpano-ohjeet: AR Code voi tarjota yksityiskohtaiset ja helposti seurattavat 3D-kokoonpano-ohjeet teollisuuden laitteille, korvaten perinteiset paperiset käyttöohjeet tai 2D-kaaviot. Työntekijät voivat päästä näihin ohjeisiin skannaamalla AR QR-koodin, mikä helpottaa kokoonpanoprosessin ymmärtämistä ja toteuttamista tehokkaasti.
  • Tehokas laitteiden ylläpito: Käyttämällä AR Codea laitteiden ylläpidossa, työntekijät voivat saada reaaliaikaista tietoa laitteista, kuten teknisiä tietoja, huoltohistoriaa ja mahdollisia ongelmia. Tämä tieto voidaan näyttää suoraan laitteessa AR:n avulla, mikä mahdollistaa nopean tunnistamisen ja huoltongelmien ratkaisemisen.
  • Työntekijöiden tuottavuuden parantaminen: AR Code voi auttaa lisäämään työntekijöiden tuottavuutta tarjoamalla välitöntä pääsyä relevanttiin tietoon, mikä lyhentää tietojen etsimiseen ja ohjeiden tarkistamiseen kuluvaa aikaa. AR:tä voidaan myös käyttää käsiä vapaana tapahtuvassa ohjauksessa monimutkaisissa tehtävissä, mikä auttaa työntekijöitä suorittamaan tehtävät tehokkaammin ja tarkemmin.
  • Toiminnallisten kustannusten alentaminen: AR Code voi auttaa vähentämään toiminnallisia kustannuksia virtaviivaistamalla erilaisia prosesseja, kuten kokoonpanoa, ylläpitoa ja koulutusta. Virheiden minimoimisen ja tehokkuuden parantamisen ansiosta AR Code edistää kustannustehokkaampaa ja aikaa säästävää teollisuusympäristöä.
  • Laadunvarmistuksen parantaminen: AR Code voi parantaa laadunvarmistusprosesseja tarjoamalla reaaliaikaista ja tarkkaa tietoa tuotespesifikaatioista, toleransseista ja muista asiaankuuluvista tiedoista. Tämä tieto voidaan näyttää fyysisillä tuotteilla, mikä helpottaa laadunvarmistushenkilöstön poikkeamien havaitsemista vakiintuneista standardeista ja tarvittaessa korjaustoimenpiteiden toteuttamista.
  • Myynti- ja markkinointitoiminnan tehostaminen: AR Codea voidaan käyttää luomaan kiinnostavia ja vuorovaikutteisia markkinointimateriaaleja teollisille tuotteille. Näyttämällä tuotteet 3D-muodossa potentiaaliset asiakkaat voivat paremmin ymmärtää tuotteen ominaisuuksia ja etuja, mikä johtaa tehokkaampiin myyntiesityksiin ja lopulta kasvaviin myyntilukuihin.

AR Code on tehokas ja yksinkertainen tapa toteuttaa lisätyn todellisuuden kokemuksia näissä erilaisissa yhteyksissä.

Miten AR Codet voivat auttaa teollisuus- ja valmistusyrityksiä?

perseverance nasa 3d AR Code

AR Code tarjoaa helpon tavan luoda ja hallita lisätyn todellisuuden kokemuksia. QR-koodin avulla kuka tahansa Android- tai iOS-laitteella voi päästä käsiksi AR-sisältöön. AR Codealusta mahdollistaa vaivattoman AR-kokemusten julkaisun, päivittämisen ja seurannan.

Lähitulevaisuudessa AR muuttaa tapaamme oppia, tehdä päätöksiä ja vuorovaikuttaa todellisen maailman kanssa. Se mullistaa myös yritysten tapaa palvella asiakkaita, kouluttaa työntekijöitä, suunnitella ja luoda tuotteita sekä hallita arvoketjujaan.

Esimerkiksi AR Codet voivat olla tulostettuja ja kiinnitettynä teollisuuskoneiden pintaan, jolloin ne näyttävät vaiheittaiset 3D-kokoonpano-ohjeet tai monimutkaiset yhteistyöprojektit kolmessa ulottuvuudessa tarkasteltavina. Tämä teknologia voi myös tehostaa yhteistyötä virtuaalisissa tiloissa käyttäen 3D-hologrammeja tai videoita.

Yritykset voivat hyödyntää AR Codeteknologiaa laitteiden ylläpidossa näyttämällä numeerista tietoa lisätyn todellisuuden avulla laitteen tilasta työntekijöiden apuna tuottavuuden lisäämisessä. Esimerkiksi se voi mahdollistaa koneen tietojen, kuten kaistanleveydenkulutuksen näyttämisen välittömästi kentällä ollessa.

suora tikkaat, teollinen 3D-malli ja sen AR Code

Markkinointialueella lisättyä todellisuutta käyttävät koodit voivat olla hyödyllisiä myyntiä kehittäville johtajille. Tätä teknologiaa voidaan käyttää tuote- tai palveluesityksissä esitteissä, verkkosivustoilla ja verkkokaupoissa tai sosiaalisessa mediassa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat joitain sovelluskohteita lisätyssä todellisuudessa teollisuuden yhteyksissä?

Lisätyn todellisuuden teknologiaa voidaan soveltaa teollisuuden yhteyksissä moniin eri tarkoituksiin, kuten yksinkertaistettuihin kokoonpano-ohjeisiin, tehokkaaseen laitteiden ylläpitoon, työntekijöiden tuottavuuden lisäämiseen, toiminnallisten kustannusten alentamiseen, laadunvarmistuksen parantamiseen ja myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen.

Kuinka AR Code voi auttaa teollisuus- ja valmistusyrityksiä?

AR Code on yksinkertainen tapa luoda ja hallita lisätyn todellisuuden kokemuksia. QR-koodin avulla kuka tahansa Android- tai iOS-laitteella voi päästä käsiksi AR-sisältöön. AR Codet voidaan tulostaa ja kiinnittää teollisuuskoneiden pintaan näyttämään vaiheittaisia 3D-kokoonpano-ohjeita tai monimutkaisia yhteistyöprojekteja tarkasteltavina kolmessa ulottuvuudessa. AR Codet voidaan myös käyttää laitteiden ylläpitoon ja näyttämään numeerista tietoa lisätyn todellisuuden avulla laitteen tilasta.

Kuinka lisätty todellisuus voi parantaa työntekijöiden tuottavuutta teollisuusympäristöissä?

Käyttämällä AR Codea numeerisen tiedon näyttämiseen lisätyn todellisuuden avulla laitteen tilasta, työntekijät voivat heti nähdä laitetiedot ollessaan kentällä. Tämä ominaisuus voi auttaa työntekijöitä lisäämään tuottavuuttaan.

Kuinka lisättyä todellisuutta voidaan käyttää markkinoinnissa?

Lisätyn todellisuuden koodeja voidaan käyttää tuote- tai palveluesityksissä esitteissä, verkkosivustoilla ja verkkokaupoissa tai sosiaalisessa mediassa myynnin parantamiseksi.

Virransyöttö
44,168 AR experiences
Tarjoilu
153,964 Skannaukset päivässä
Luotettu
32289 TekijätAloittaa

Aloita AR Codekokemusten luominen, hallinta ja seuranta.
Aloita lisätyn todellisuuden koodien käyttökokemusten luominen ja hallinta.

Aloittaa

AR Code Object Capture
Luo AR-koodeja välittömästi mille tahansa kohteelle 3D-skannauksilla iPhone Prosta tai iPad Prosta.
AR Code Object Capture

Uusimmat blogiviestit

facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok
Luo, hallinnoi, muokkaa ja seuraa AR-kokemuksiasi lisäominaisuuksiemme avulla.

Aloittaa