Jak kod AR zmieni firmy przemysłowe i produkcyjne


Technologia AR Code | 01/11/2023 |


Rozszerzona rzeczywistość oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw przemysłowych, ich pracowników i klientów, zwiększając efektywność i produktywność.

Kod QR rozszerzonej rzeczywistości przemysłowej

Metawświat i rozszerzona rzeczywistość

Metawświat to wirtualne środowisko 3D dostępne za pomocą zaawansowanych okularów VR lub AR. Rozszerzona rzeczywistość, jako technologia metawświatu, nakłada informacje cyfrowe na rzeczywisty świat, wyświetlane na nowoczesnych smartfonach. Poprzez połączenie światów fizycznego i cyfrowego, AR tworzy nową rzeczywistość, która rozszerza produkty, usługi i wydarzenia o elementy wirtualne 3D w polu widzenia użytkownika.

AR ułatwia wyświetlanie istotnych informacji 3D w otoczeniu. Dzisiaj smartfony i tablety są powszechnie używane do dostępu do treści AR, ale przyszłe technologie takie jak okulary do AR i okulary AR pozwolą na dostęp do metawświatów rozszerzonej rzeczywistości.

Model 3D rur modułowych z tworzywa sztucznego

Choć AR często kojarzy się z zastosowaniami rozrywkowymi, takimi jak filtry mediów społecznościowych i Pokemon Go, znajduje również zastosowanie w domenach B2B i B2C. Instytucje edukacyjne, administracje publiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże prywatne firmy oraz agencje rządowe korzystają z kodów AR, aby wyświetlać wirtualne treści 3D zakotwiczone przy użyciu kodów QR AR.

Czy przedsiębiorstwa przemysłowe są gotowe na rewolucję rozszerzonej rzeczywistości?

Przemysł, jako główny sektor gospodarki skoncentrowany na produkcji towarów, nie jest obcy nowym technologiom, zwłaszcza przyszłym technologiom produkcji. Rozszerzona rzeczywistość już teraz jest stosowana w różnych kontekstach przemysłowych:

  • Uproszczone instrukcje montażu: Kody AR mogą dostarczać szczegółowe i łatwe do zrozumienia instrukcje montażu 3D dla urządzeń przemysłowych, zastępując tradycyjne instrukcje papierowe lub schematy 2D. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do tych instrukcji, skanując kod QR AR, co ułatwia im zrozumienie i skuteczne wykonanie procesu montażu.
  • Efektywne utrzymanie urządzeń: Poprzez użycie kodów AR w konserwacji urządzeń, pracownicy mogą uzyskać dostęp do informacji na żywo na temat maszyn, takich jak dane techniczne, historia konserwacji i potencjalne problemy. Te informacje mogą być wyświetlane bezpośrednio na samej maszynie za pomocą AR, co umożliwia szybsze identyfikowanie i usuwanie problemów związanych z konserwacją.
  • Zwiększanie produktywności pracowników: Kody AR mogą pomóc w zwiększaniu produktywności pracowników, zapewniając im natychmiastowy dostęp do istotnych informacji, co redukuje czas poświęcony na poszukiwanie danych lub korzystanie z instrukcji. AR może również być wykorzystywane do bezdotykowego prowadzenia skomplikowanych zadań, umożliwiając pracownikom bardziej efektywne i dokładne ich wykonywanie.
  • Osiąganie niższych kosztów operacyjnych: Poprzez usprawnienie różnych procesów, takich jak montaż, konserwacja i szkolenia, kody AR mogą pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych. Poprzez minimalizację błędów i poprawę efektywności, kody AR przyczyniają się do bardziej opłacalnego i oszczędzającego czas otoczenia przemysłowego.
  • Poprawa kontroli jakości: Kody AR mogą poprawić procesy kontroli jakości, dostarczając na bieżąco dokładne informacje o specyfikacjach produktu, tolerancjach produkcyjnych i innych istotnych danych. Te informacje mogą być nałożone na fizyczne produkty, umożliwiając pracownikom kontroli jakości łatwe identyfikowanie odchyleń od ustalonych standardów i podjęcie działań korygujących w razie potrzeby.
  • Wzmacnianie sprzedaży i marketingu: Kody AR mogą być wykorzystywane do tworzenia atrakcyjnych i interaktywnych materiałów marketingowych dotyczących produktów przemysłowych. Poprzez prezentowanie produktów w 3D, potencjalni klienci mogą lepiej zrozumieć cechy i korzyści produktu, co prowadzi do bardziej efektywnych prezentacji sprzedażowych i w rezultacie do zwiększenia sprzedaży.

AR Code to potężne i proste narzędzie do implementacji doświadczeń w technologii rozszerzonej rzeczywistości w różnych kontekstach.

Jak AR Code może pomóc przedsiębiorstwom przemysłowym i produkcyjnym?

perseverance nasa 3d AR Code

AR Code oferuje prosty sposób tworzenia i zarządzania doświadczeniami w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Korzystając z prostego kodu QR, każdy posiadacz urządzenia z systemem Android lub iOS może uzyskać dostęp do Twojej treści AR. Platforma AR Code umożliwia łatwe publikowanie, aktualizowanie i śledzenie doświadczeń AR.

W niedalekiej przyszłości rozszerzona rzeczywistość odmieni sposób, w jaki uczymy się, podejmujemy decyzje i oddziałujemy z rzeczywistym światem. Zrewolucjonizuje również sposób, w jaki przedsiębiorstwa obsługują klientów, szkolą pracowników, projektują i tworzą produkty, oraz zarządzają łańcuchami wartości.

Na przykład kody AR można drukować i przymocowywać do powierzchni maszyn przemysłowych, wyświetlając instrukcje montażu 3D krok po kroku lub reprezentując kompleksowe projekty współpracy w trzech wymiarach do celów inspekcji. Ta technologia może również wzmocnić współpracę w przestrzeniach wirtualnych za pomocą hologramów 3D lub filmów.

Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać technologię kodów AR do konserwacji urządzeń, wyświetlania danych numerycznych w rozszerzonej rzeczywistości na temat stanu maszyny, co pomaga pracownikom zwiększać produktywność. Na przykład mogą oni natychmiastowo widzieć dane maszyny, takie jak zużycie przepustowości, będąc w terenie.

Prosta drabina, przemysłowy model 3D i jego kod AR

W dziedzinie marketingu, kody rozszerzonej rzeczywistości mogą być przydatne menedżerom, którzy chcą poprawić sprzedaż. Ta technologia może być wykorzystywana w prezentacjach produktów lub usług na broszurach, stronach internetowych i sklepach internetowych, a także w mediach społecznościowych.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zastosowania rozszerzonej rzeczywistości w kontekstach przemysłowych?

Technologia rozszerzonej rzeczywistości może być stosowana w kontekstach przemysłowych do różnych celów, takich jak uproszczone instrukcje montażu, efektywne utrzymanie urządzeń, zwiększenie produktywności pracowników, obniżenie kosztów operacyjnych, poprawa kontroli jakości oraz poprawa sprzedaży i marketingu.

Jak AR Code może pomóc przedsiębiorstwom przemysłowym i produkcyjnym?

AR Code to prosty sposób tworzenia i zarządzania doświadczeniami w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Za pomocą kodu QR każdy posiadacz urządzenia z systemem Android lub iOS może uzyskać dostęp do Twojej treści AR. Kody AR mogą być drukowane i przyklejane do powierzchni maszyn przemysłowych, aby wyświetlać instrukcje montażu 3D krok po kroku lub przedstawiać kompleksowe projekty współpracy w trzech wymiarach do celów inspekcji. Kody AR mogą również być wykorzystywane do konserwacji urządzeń i wyświetlania danych numerycznych w rozszerzonej rzeczywistości na temat stanu maszyny.

Jak rozszerzona rzeczywistość może poprawić produktywność pracowników w przemyśle?

Dzięki wykorzystaniu kodów AR do wyświetlania danych numerycznych w rozszerzonej rzeczywistości na temat stanu maszyny, pracownicy mogą natychmiastowo widzieć dane maszyny podczas pracy w terenie. Ta funkcja może pomóc pracownikom zwiększyć swoją produktywność.

Jak można wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość w marketingu?

Kody rozszerzonej rzeczywistości można wykorzystać w prezentacjach produktów lub usług na broszurach, stronach internetowych i sklepach internetowych lub w mediach społecznościowych w celu poprawy sprzedaży.

Zasilanie
43,954 AR experiences
Porcja
152,861 Skanuje dziennie
Zaufany przez
32072 TwórcyZaczynaj

Zacznij tworzyć, zarządzać i śledzić swoje doświadczenia z AR Code.
Zacznij tworzyć i zarządzać swoimi doświadczeniami związanymi z kodem rzeczywistości rozszerzonej.

Zaczynaj

AR Code Object Capture
Błyskawicznie twórz kody AR dla dowolnego obiektu dzięki skanom 3D z iPhone'a Pro lub iPada Pro.
AR Code Object Capture

Najnowsze wpisy na blogu

facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok
Twórz, zarządzaj, edytuj i monitoruj swoje doświadczenia AR dzięki naszym zaawansowanym funkcjom.

Zaczynaj